Staré průmyslové stavby očima slavných fotografů

Svědectvím industriální éry v českých zemích je výstava a publikace Tvář průmyslové doby, které vznikly v rámci bienále Industriální stopy. Výstava potrvá od 18. září do 31. října na Staroměstské radnici v Praze.

Publikaci doplní eseje historiků fotografie a dalších odborníků. Expozice je však jen jednou z výstav, které se v rámci bienále konají.
Fotografie pocházejí z archivu Národního technického muzea a jsou svědectvím o průmyslové kultuře v Praze a českých zemích od poloviny 19. století do 20. let 20. století. V industriální době české země zažily jednu z nejvýraznějších proměn ve své historii.
Souhrn 150 fotografií je mozaikou, která seznamuje diváka nejen s průmyslem tehdejší Prahy a Čech, ale evokuje i atmosféru doby, mnohotvárnost vztahů mezi člověkem a technikou, aspekty sociologické, ekologické, kulturně-historické, jež mají nadnárodní a nadčasový charakter. Snímky zachycují panoramata krajiny a měst, technické výtvory, pracovní prostředí i životní styl, zábavu a sport.
Fotografie vyhlížejí jako dokumentární, ale vzhledem k tehdejším možnostem fotografického média jsou často aranžované. Přesto ale již byla technika natolik vyspělá, že bylo možné zachytit pracovní prostředí v interiéru. Snímky ukazují, jak technika vstupovala do volného času, kterého lidem stále více přibývalo. Další ze změn, které se uskutečňovaly ve zmíněné době, byla proměna krajiny vlivem stavby železnic — i tyto změny fotografie ukazují.
Fotografie z let 1860 až 1920 pocházejí od nejvýznamnějších fotografických osobností té doby — Jindřicha Eckerta, Františka Fridricha, Rudolfa Brunera-Dvořáka, Ignáce Josefa Schächtla, Carla Pietznera, Františka Drtikola, Jana Langhanse a dalších.
Kromě Výzkumného centra průmyslového dědictví ČVUT, jež je hlavním pořadatelem bienále Industriální stopy, se na přípravě výstavy a katalogu podílely Národní technické muzeum, Útvar rozvoje hlavního města Prahy, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků a Český svaz stavebních inženýrů. Kurátorkou i autorkou publikace je Vladislava Valchářová (VCPD ČVUT).

Zdroj: ČTK, Markéta Horešovská, kš, 18. 9. 2007

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*