Stavba roku 2009

Letos je to již po sedmnácté, co se nejlepší stavby realizované na území České republiky za uplynulý rok (od června roku 2009 do května roku 2009) utkaly o prestižní cenu Stavba roku.

Statut soutěže i podmínky pro prezentované stavby jsou od prvopočátku historie soutěže zaměřeny především na nejlepší stavební realizace, bez rozlišení kategorií dle finančního objemu nebo druhu stavby.
Podmínky, které sleduje hodnotitelská porota složená z našich předních odborníků, jsou tradičně zaměřeny na kvalitu dokončených prací, kvalitu architektonického řešení a jeho zvládnutí dodavatelem stavby, spokojenost investora a uživatelů stavby.
Prestižní titul Stavba roku je každoročně udělován pěti stavbám, bez rozlišení pořadí, jako ohodnocení komplexní kvality dokončeného stavebního díla — architektury. Ocenění Stavba roku je připevněno v podobě plakety na stavbu. Nominované stavby, stavby, které dostaly ocenění jednotlivých vypisovatelů či cenu veřejnosti organizovanou na www.stavbaroku.cz a především nositelé titulu Stavba roku byly mnohokrát publikovány.
Sedmnáctileté období soutěže přineslo téměř devět set posuzovaných staveb a devět desítek staveb nesoucích titul Stavby roku. I letošní ročník je vypisován tradiční čtveřicí vypisovatelů: Nadací pro rozvoj architektury a stavitelství, ECONOMIÍ a.s. — časopisem Stavitel, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR. 

Výsledky soutěže — ceny a ocenění
V letošním 17. ročníku soutěže bylo přihlášeno 55 staveb, 28 staveb postoupilo do druhého kola soutěže. Tyto stavby porota osobně navštívila a provedla důkladnou prohlídku stavby.
Dne 10. 9. 2009 bylo v nadaci pro rozvoj architektury a stavitelství vyhlášeno 15 nominací na titul Stavba roku, nominace na zvláštní ceny a ceny vypisovatelů.

Složení poroty soutěže Stavba roku 2009
Doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc. — předsedkyně poroty
Ing. Tomáš Chromý
Ing. Miloslav Mašek, CSc.
Ing. Ladislav Vaněk
Doc. Ing. František Kulhánek, CSc.
Ing. arch. Jiří Vasiluk, CSc.
Doc. Ing. arch. Václav Dvořák, CSc.
Tajemnice poroty: Mgr. Daniela Pavlíčková
Manažerka soutěže: Pavla Klocová

Dne 30. 9. 2009 bude na pražském Žofíně u příležitosti 3. ročníku Dnů stavitelství a architektury uděleno 5 titulů STAVBA ROKU bez rozlišení pořadí, zvláštní ceny a Cena veřejnosti.

Nominace na titul Stavba roku 2009

1. Dálnice D47, stavba 4707 Bílovec — Ostrava (Rudná)
Autoři: Otakar Hornoch — HBH Projekt spol. s r.o., František Jehlík — PRAGOPROJEKT, a.s., Vlastimil Horák — AMBERG Engineering Brno, a.s.
Dodavatel: Sdružení D4707 Skanska DS a.s. (vedoucí člen sdružení)
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Přihlašovatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Brno
Nominace na titul Stavba roku 2009 je udělena za vytvoření dopravní stavby organicky posazené do přírodního prostředí se zřetelem k řešení tunelové části.

3. Národní technická knihovna v Praze
Autoři: Roman Brychta — PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o.
Projektant: Petr Jileček, HELIKA, a.s.
Dodavatel: Sdružení Metrostav a.s. a OHL ŽS, a.s.
Investor: Státní technická knihovna
Přihlašovatel: Sdružení Metrostav a.s. a OHL ŽS, a.s.
Nominace na titul Stavba roku 2009 je udělena za vytvoření důležité části technického univerzitního kampusu s nápaditým architektonickým výrazem se zřetelem k energetickému řešení.

4. Administrativní centrum Amazon Court v Praze
Autoři: arch. návrh: Masahiro Katsume, Jesper Kruckow, Morten Holm
Projektant: Jiří Koukolík, Lukáš Pechoušek — ATREA s.r.o.
Dodavatel: Metrostav a.s.
Investor: RCP Amazon, s.r.o.
Přihlašovatel: Metrostav a.s
Nominace na titul Stavba roku 2009 je udělena za ojedinělé konstrukční řešení se zřetelem k nevšednímu prostorovému řešení stavby.

10. „The Bird“
Autoři: Roman Kuba, Dita Nováková, Pavel Hynčica, Michal Boček, Petr Podgorný — ATELIER SIMONA — projekce a inženýrská činnost, s.r.o.
Dodavatel: ATELIER SIMONA — projekt a technologie, s.r.o.
Investor: soukromá osoba
Přihlašovatel: ATELIER SIMONA — projekce a inženýrská činnost, s.r.o.
Nominace na titul Stavba roku 2009 je udělena za vysokou kvalitu stavebních prací se zřetelem k nápaditému architektonickému řešení s přírodními inspiracemi.

14. Hanspaulka — nové vily v Praze
Autoři: Ladislav Lábus, Norbert Schmidt, Vít Krušina, Tomáš Balej, Petr Cimbulka, Marek Nábělek, Martina Novotná — AA Lábus — Architektonický ateliér
Projektant: HNV a.s.
Dodavatel: Podzimek a synové s.r.o.
Investor: Podzimek reality a.s.
Přihlašovatel: Podzimek a synové s.r.o.
Nominace na titul Stavba roku 2009 je udělena za vytvoření obytné skupiny zhodnocující architektonickou tradici místa se zřetelem k dispozičnímu a prostorovému řešení jednotlivých bytů.

22. Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
Autoři: Roman Brychta, Ondřej Hofmeister, Adam Halíř, Petr Lešek — PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o.
Projektant: PRO KIC — sdružení ateliérů PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o. a DELTAPLAN spol. s r.o.
Dodavatel: VCES a.s.
Investor: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
Přihlašovatel: VCES a.s.
Nominace na titul Stavba roku 2009 je udělena za vytvoření stavby nevšedního architektonického řešení se zřetelem ke způsobu práce s pohledovým betonem a k vnitřnímu prostorovému uspořádání.

23. Rekonstrukce hospodářského dvora a zámku Ostrov
Autoři: koncepce: Jan Mičánek st., Karel Štros — stavební projekce, Zdeněk Sendler — parkové a sadové úpravy
Dodavatel: LESS & PATRICK s.r.o.
Investor: LESS & PATRICK s.r.o.
Přihlašovatel: LESS & PATRICK s.r.o.
Nominace na titul Stavba roku 2009 je udělena za velkorysou rekonstrukci souboru historických staveb se zřetelem k nalezení vhodné kombinace nových funkcí a k citlivým zahradním úpravám.

26. Bytový dům Na Topolce v Praze
Autoři: Oldřich Hájek, Tomáš Pavlík, Laco Fecsu, Olga Rosová-Kostřížová, Jaroslav Šafer — Šafer Hájek architekti s.r.o.
Projektant: AED project, a.s.
Dodavatel: AT DEVELOPMENT a.s.
Investor: AT DEVELOPMENT a.s.
Přihlašovatel: Šafer Hájek architekti s.r.o.
Nominace na titul Stavba roku 2009 je udělena za vytvoření obytné stavby zajímavě vstupující do rozmanité starší zástavby se zřetelem k dispozičnímu řešení a kvalitě stavebních prací ve všech úrovních.


27. Multifunkční vzdělávací, komunitní a kulturní centrum Fabrika, Svitavy
Autoři: Roman Svojanovský
Projektant: Ing. Ivo Junek
Dodavatel: VW Wachal a.s.
Investor: Město Svitavy
Přihlašovatel: Město Svitavy
Nominace na titul Stavba roku 2009 je udělena za nápaditou proměnu opuštěné továrny v živou součást městského prostředí se zřetelem k citlivé rekonstrukci původních stavebních a konstrukčních prvků.

30. CITY PARK JIHLAVA
Autoři: Kuba & Pilař architekti s.r.o.
Projektant: INTERPLAN-CZ, s.r.o.
Dodavatel: PSJ INVEST, a.s.
Investor: CEI Building, a.s.
Přihlašovatel: PSJ INVEST, a.s.
Nominace na titul Stavba roku 2009 je udělena za architektonické řešení nákupního centra v těsném sousedství historického jádra se zřetelem k nápaditému pojetí pěti fasád a vytvoření biokoridoru.

33. Hotel Karlov, Benešov u Prahy
Autoři: Ladislav Lábus — AA Lábus; Jiří Poláček, Jiří Škarda — Atelier K2
Dodavatel: SLÁDEK GROUP, a.s.
Investor: VHS HC Benešov, s.r.o.
Přihlašovatel: SLÁDEK GROUP, a.s.
Nominace na titul Stavba roku 2009 je udělena za vytvoření stavebního celku, který citlivě připomíná původní architektonický charakter místa, se zřetelem ke stavbě ve složitých podmínkách malého staveniště.

43. Modernizace Letiště III. etapa, Karlovy Vary
Autoři: Petr Parolek, FA PAROLLI, s.r.o.
Dodavatel: EUROVIA CS, a.s.
Investor: Karlovarský kraj
Přihlašovatel: EUROVIA CS, a.s.
Nominace na titul Stavba roku 2009 je udělena za nápadité řešení a provedení ocelové konstrukce se zřetelem k architektonickému výrazu stavby.

46. Nové spojení Praha Hlavní nádraží, Masarykovo nádraží — Libeň, Vysočany, Holešovice
Autoři: SUDOP PRAHA a.s.
Dodavatel: sdružení firem: Skanska DS a.s. (vedoucí člen), SSŽ a.s. (EUROVIA a.s.), Metrostav a.s., Subterra a.s.
Investor: Správa železniční dopravní cesty, s.o., Stavební správa Praha
Přihlašovatel: Skanska DS a.s.
Nominace na titul Stavba roku 2009 je udělena za realizaci kolejové stavby, jež zásadním způsobem modernizuje železniční dopravu v Praze se zřetelem k charakteristickému architektonickému řešení.

54. Classic 7 Business Park — I. etapa, Praha
Autoři: CMC architects, a.s.
Dodavatel: Porr (Česko) a.s.
Investor: NOFIM CZECH REPUBLIC s.r.o.
Přihlašovatel: NOFIM CZECH REPUBLIC s.r.o.,Porr (Česko) a.s.
Nominace na titul Stavba roku 2009 je udělena za proměnu historické technické stavby v ojedinělý soubor kancelářských staveb se zřetelem k citlivému a nápaditému využití původních konstrukcí a stavebních detailů.

55. Rodinný dům v Heřmanově Městci
Autoři: Přemysl Kokeš, Mikuláš Medlík — ai5 s.r.o.
Dodavatel: GRANO Skuteč spol. s r.o., AZ STAVEBNÍ Heřmanův Městec s.r.o.
Investor: manželé Nešetřilovi
Přihlašovatel: GRANO Skuteč spol. s r.o.
Nominace na titul Stavba roku 2009 je udělena za vytvoření domu vskutku zeleného se zřetelem k netradiční kombinaci ryze přírodních konstrukčních materiálů a k řešení zahradních úprav.


Ceny vypisovatelů soutěže
Cena časopisu Stavitel:
10. „The Bird“
Autoři: Roman Kuba, Dita Nováková, Pavel Hynčica, Michal Boček, Petr Podgorný — ATELIER SIMONA — projekce a inženýrská činnost, s.r.o.
Dodavatel: ATELIER SIMONA — projekt a technologie, s.r.o.
Investor: soukromá osoba
Přihlašovatel: ATELIER SIMONA — projekce a inženýrská činnost, s.r.o.
Cena byla udělena za mimořádně kvalitní řešení konstrukčních detailů objektu jak v interiéru tak exteriéru s přihlédnutím k originálnímu konstrukčnímu i architektonickému řešení budovy jako celku.

Cena SPS:
33. Hotel Karlov, Benešov u Prahy
Autoři: Prof. Ing. arch. Ladislav Lábus — AA Lábus; Jiří Poláček, Jiří Škarda — Atelier K2
Dodavatel: SLÁDEK GROUP, a.s.
Investor: VHS HC Benešov, s.r.o.
Přihlašovatel: SLÁDEK GROUP, a.s.
Cena byla udělena za obnovení historického objektu k realizaci velmi příjemného ubytovacího zařízení s charakterem individuálního bydlení.

Cena Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství:
9. Aquapark Olomouc
Autoři: Vladimír Štulc, Architektonický ateliér HÉTA, spol. s r.o., Jan Vrana,
Projektant: Stavoprojekt Olomouc a.s.
Dodavatel: GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.
Investor: AQUAPARK OLOMOUC, a.s.
Přihlašovatel: Stavoprojekt Olomouc a.s.
Cena je udělena za spojení architektury s technologií aqvaparku.


Cena Státního fondu dopravní infrastruktury
Nominace na udělení ceny:
1. Dálnice D47, stavba 4707 Bílovec — Ostrava (Rudná)
Autoři: Otakar Hornoch — HBH Projekt spol. s r.o., František Jehlík — PRAGOPROJEKT, a.s., Vlastimil Horák — AMBERG Engineering Brno, a.s.
Dodavatel: Sdružení D4707 Skanska DS a.s. (vedoucí člen sdružení)
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Přihlašovatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno

46. Nové spojení Praha Hlavní nádraží, Masarykovo nádraží — Libeň, Vysočany, Holešovice
Autoři: SUDOP PRAHA a.s.
Dodavatel: sdružení firem: Skanska DS a.s. (vedoucí člen), SSŽ a.s., Metrostav a.s., Subterra a.s.
Investor: Správa železniční dopravní cesty, s.o., Stavební správa Praha
Přihlašovatel: Skanska DS a.s.

Cena Státního fondu životního prostředí ČR
Nominace na udělení ceny za energetickou úspornost
2. OFFICE BUILDING OSTRAVA NORDICA
Autoři: Tengbomarkitekter AB
Projektant: HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek, a.s.
Dodavatel: Skanska CZ a.s., závod Morava
Investor: Skanska Nordica s.r.o.
Přihlašovatel: Skanska CZ a.s.

55. Rodinný dům v Heřmanově Městci
Autoři: Přemysl Kokeš, Mikuláš Medlík, ai5 s. r. o.
Dodavatel: GRANO Skuteč spol. s r.o., AZ STAVEBNÍ Heřmanův Městec s.r.o.
investor: manželé Nešetřilovi
přihlašovatel: GRANO Skuteč spol. s r. o.


Nominace na udělení ceny za infrastrukturu:
1. Dálnice D47, stavba 4707 Bílovec — Ostrava (Rudná)
Autoři: Otakar Hornoch — HBH Projekt spol. s r.o., František Jehlík — PRAGOPROJEKT, a.s., Vlastimil Horák — AMBERG Engineering Brno, a.s.
Dodavatel: Sdružení D4707 Skanska DS a.s. (vedoucí člen sdružení)
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Přihlašovatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno

3. Národní technická knihovna v Praze
Autoři: Roman Brychta — PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o.
Projektant: Petr Jileček, HELIKA, a.s.
Dodavatel: Sdružení Metrostav a.s. a OHL ŽS, a.s.
Investor: Státní technická knihovna
Přihlašovatel: Sdružení Metrostav a.s. a OHL ŽS, a.s.

30. City Park Jihlava
Autoři: KUBA&PILAR architekti
Projektant: INTERPLAN-CZ, s.r.o.
Dodavatel: PSJ INVEST, a.s.
Investor: CEI Building, a. s.
Přihlašovatel: PSJ INVEST, a. s.


Cena Státního fondu rozvoje bydlení:
Nominace na udělení ceny SFRB:

26. Bytový dům Na Topolce v Praze
Autoři: Oldřich Hájek, Tomáš Pavlík, Laco Fecsu, Olga Rosová-Kostřížová, Jaroslav Šafer — Šafer Hájek architekti s.r.o.
Projektant: AED project, a.s.
Dodavatel: AT DEVELOPMENT a.s.
Investor: AT DEVELOPMENT a.s.
Přihlašovatel: Šafer Hájek architekti s.r.o.

36. Rezidence Prokopova — bytový dům v Praze
Autoři: Jan Nedvěd, Barbora Škorpilová — MIMOLIMIT, s.r.o.
Dodavatel: SYNER, s.r.o.
Investor: CASA FUTURA s.r.o.
Přihlašovatel: TORINO-PRAGA Invest, s.r.o.

39. Bytový areál Nové Měcholupy
Autoři: Andrej Páleš — EKOSPOL a.s.
Dodavatel: BERGER BOHEMIA a.s.
Investor: EKOSPOL a.s.
Přihlašovatel: EKOSPOL a.s.


Cena Dewelopment News Awards:
Nominace na udělení ceny:
4. Administrativní centrum Amazon Court v Praze
Autoři: arch. návrh: Masahiro Katsume, Jesper Kruckow, Morten Holm
Projektant: Jiří Koukolík, Lukáš Pechoušek — ATREA s.r.o.
Dodavatel: Metrostav a.s.
Investor: RCP Amazon, s.r.o.
Přihlašovatel: Metrostav a.s

6. L´Ocelot, polyfunkční dům v Praze
Autoři: Petr Suske, Petr Suske — SEA Architekt
Dodavatel: Podzimek a synové s.r.o.
Investor: L´Ocelot a.s.
Přihlašovatel: Podzimek a synové s r.o.


33. Hotel Karlov, Benešov u Prahy
Autoři: Ladislav Lábus — AA Lábus; Jiří Poláček, Jiří Škarda — Atelier K2
Dodavatel: SLÁDEK GROUP, a.s.
Investor: VHS HC Benešov, s.r.o.
Přihlašovatel: SLÁDEK GROUP, a.s.

Tisková zpráva ABF nadace, 10. 9. 2009

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*