Stavba vodního díla: Plavební komora Praha, Staré Město

Srdečně Vás zveme na přednášku s diskusí na téma: „Stavba vodního díla: Plavební komora Praha, Staré Město“, kterou pro Vás společně připravily výbory OP ČSSI Praha a oblastní kanceláře ČKAIT Praha.

Přednáška se koná ve čtvrtek, dne 17. října 2019 od 16:00 v přednáškovém sále ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2.

Přednášející: Ing. Michael Trnka, ml., CSc.
Pozvánku najdete v příloze pod článkem.

Těšíme se na Váš zájem a účast na této přednášce.
kancelář ČSSI

Doplněno Stavbaweb:
Zvláštní stavební úřad pražského magistrátu povolil dne 9. srpna 2019 stavbu nové plavební komory u Dětského ostrova na Smíchově. Se stavbou, kterou chystá státní podnik Povodí Vltavy, nesouhlasí ani vedení Prahy, stejně jako městské části Praha 5 a Praha 1. Stavbu loni zamítl stavební úřad Prahy 5.
Námitky proti stavbě podala Praha 1, Praha 5, Klub Za starou Prahu, spolek Zdravý rozum a Český svaz stavebních inženýrů.
Komora by měla být 55 metrů dlouhá, 11 metrů široká a má být umístěna na opačné straně Dětského ostrova než ta stávající. Stavba by měla trvat dva až tři roky.
Více zde.

Radnice Prahy 5 a Prahy 1 podaly odvolání proti stavebnímu povolení nové plavební komory u Dětského ostrova na Smíchově. Proti rozhodnutí vodoprávního úřadu se odvolal i Institut plánování a rozvoje (IPR), který zastupuje pražskou samosprávu. Rozhodnutí je podle institutu nesprávné a nezákonné, protože bylo vydáno v rozporu s veřejnými zájmy obce a jejích obyvatel, a neopírá se tak o prokazatelný veřejný zájem. Zároveň z něj není zřejmé, co je zásadním důvodem umístění a povolení stavby, proto tak je v případě podání námitek takzvaně nepřezkoumatelné.
Memorandum městských částí Prahy 1, Prahy 5 a hlavního města Prahy o nesouhlasu se stavbou nové plavební komory „Praha – Staré Město“
Petice proti výstavbě plavební komory Praha – Staré Město

Informace o plánovaném projektu najdete zde:
Ředitelství vodních cest ČR: Plavební komora Praha – Staré Město 
Spolek Zdravý rozum: Vodní cesta
Rozhodnutí o povolení výjimky z ochrany zvláště chráněných druhů živočichů
Emise z lodní dopravy v oblasti Plavební komory Smíchov – studie a měření provedené pro městskou část Praha 5
Plavební komora Praha – Star Město – EIA – dokumentace vlivu záměru na životní prostředí


Související články:
Plavební komora Praha − Staré Město  14.9.2017

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*