Stavbyvedoucí z pohledu legislativy a praxe

Osnova semináře:
I. Stavbyvedoucí a jeho role v procesu přípravy a realizace stavby

Povinnosti stavbyvedoucího vyplývající ze SZ a navazujících předpisů
Odpovědnost stavbyvedoucího
– trestněprávní
– správněprávní
– disciplinární
– pracovněprávní
– občanskoprávní
Další účastníci výstavby a jejich postavení v procesu přípravy a realizace stavby
Stavebník,Osoba projektanta, Osoba TDS , Koordinátor BOZP
II. Důležité podklady pro přípravu a realizaci stavby – projektová dokumentace, rozhodnutí a jiná opatření vydávaná SU, rozpočet
III. Smluvní vztahy ve výstavbě aneb jak pracovat se smlouvou o dílo

Náležitosti smlouvy
Předmět díla a jeho změny, vícepráce
Skryté překážky při provádění díla, vady PD
Kontrola provádění díla, komunikace s TD
Průběh realizace díla, přerušení, odstoupení
Předání a převzetí díla
Odpovědnost za vady díla, záruka za jakost
IV. Stavební deník
V. Vady a poruchy staveb


Lektoři:
JUDr. Petra Adámková, Ph.D.
Ing. Yvetta Diaz

Seminář je určen:
pro vedoucí projektových týmů, stavbyvedoucí, stavební mistry, techniky ve stavebnictví a ostatním osobám činným v rámci procesu výstavby.

Seminář je zařazen v akreditovaných vzdělávacích programech pro členy ČKAIT
celoživotní program vzdělávání A3 – 1 bod, ČKA – 1 bod.
Podrobné informace, přihláška
podle podkladů pořadatele

—-
Další odborné semináře:
Kvalifikace rozhodujících účastníků výstavby
19. 1. 2017, Brno, bližší informace ZDE.

Technický dozor stavebníka se zaměřením na dozor na pozemních stavbách
31. 1. 2017, Brno, bližší informace ZDE.

Dokumentace staveb ve výstavbě
30. 1. 2017, Praha, bližší informace ZDE.


Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*