Stavební akustika

Technická pomůcka k činnosti autorizovaných osob TP 1.8.3. Pomůcka seznamuje se základními kritérii pro posuzování prostředí budov z hlediska stavební akustiky, vysvětluje jejich význam, způsoby a okolnosti používání. Uvádí limitní hodnoty a zmiňuje některé základní metody předpovědi výpočtů. Pozornost je věnována například zdrojům zvuku v životním a pracovním prostředí, šíření zvuku ve volném prostoru, útlumu zvuku ve vzduchu, konstrukcím na pohlcování zvuku, prostorové akustice, vlnové akustice, geometrické akustice, zásadám návrhu neprůzvučných konstrukcí a dalším technickým, konstrukčním a organizačním opatřením používaným k regulaci stavu prostředí v budovách.


Ochrana před hlukem a opatření zamezující šíření hluku jsou jedním z podstatných aspektů každého projektu a naopak správné řešení akustických parametrů je bezpodmínečnou nutností při zpracování projektů sálů, kin, auditorií nebo sakrálních staveb.
Publikace Informačního centra ČKAIT nejprve definuje kritéria a limity vnímání zvuku a měření jeho intenzity. Popisuje zdroje zvuku a způsoby jeho šíření ve stavebních konstrukcích a v prostředí. Zabývá se obecným popisem různých konstrukcí určených k pohlcování zvuku, např. pórovitých materiálů, kmitajících membrán, dutinových rezonátorů a jejich kombinací. S ohledem na potřeby řešení auditorií jsou zmíněny základní informace o prostorové, vlnové, geometrické a statistické akustice, doby dozvuku a obecné podmínky pro návrh auditoria.
Závěr příručky se pak věnuje akustice stavebních konstrukcí a zásadám návrhu neprůzvučných konstrukcí.
 
Kaňka, Jan: Stavební akustika – Technická pomůcka k činnosti autorizovaných osob TP 1.8.3.
IC ČKAIT, Praha 2012, 76 stran, 150 Kč.
 

 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*