Stavební příručka – 2., aktualizované rozšířené vydání 2014

To nejdůležitější z norem, vyhlášek a zákonů

Autoři: Remeš Josef, Utíkalová Ivana, Kacálek Petr, Kalousek Lubor, Petříček Tomáš a kolektiv
Grada přináší na trh 2. aktualizované a významně rozšířené vydání mimořádně úspěšné a odborníky velice žádané publikace. V tomto vydání najdete podklady pro projektování dle nových legislativních předpisů a další potřebné informace, které v prvním vydání chyběly nebo jim nebyl věnován dostatečný prostor. Autoři přinášejí ucelený a přehledně rozčleněný výběr z nejdůležitějších požadavků a to na základě vlastních projekčních zkušeností, ale i postřehů čtenářů prvního vydání. Najdete zde vymezení stavebních ploch, minimální světlé výšky, krytí inženýrských sítí i třídy betonu a oceli. Významně je posílená stať stavební fyziky. 256 stran, 249 Kč.
 
V knize mimo jiné najdete:
• Typologie prostor bytu
• Bezbariérové stavby
• Parkovací stání
• Vzájemné odstupy staveb
• Stropní konstrukce
• Schodiště a šikmé rampy
• Střechy
• Komíny
• Ochranná pásma
• Podlahy
• Tíhy a hmotnosti materiálů
• Beton a betonářská ocel
• Počty zařizovacích předmětů
• Stavební fyzika
• Energetické hodnocení budov

 

 

 

 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*