Strakova akademie

Objekt původně využívaný jako studentská kolej nemajetných synů české šlechty byl slavnostně otevřen 21. března 1897. Od 15. května 1945 se akademie stala sídlem nejprve československé a po roce 1993 české vlády. Stavba podle návrhu architekta Václava Roštlapila začala v prostorách bývalé jezuitské zahrady v roce 1891 a trvala pět let.

Před 115 lety byla otevřena Strakova akademie
Praha 20. března (ČTK) – Nyní je Strakova akademie místem, po kterém v Česku touží každá politická strana. Novobarokní budova na levém břehu Vltavy v Praze, která nyní slouží jako sídlo vlády, však původně vznikla jako vzdělávací ústav pro nemajetné šlechtické děti. Slavnostně byla otevřena před 115 lety, 21. března 1897. Naplnila se tak vůle hraběte Jana Petra Straky, pána z Nedabylic a Libčan, který svou závětí z roku 1710 ustanovil zřízení akademie pro "cvičení mládeže chudé, stavu vyššího národu českého".
Strakova akademie z Mánesova mostu (zdroj: Wikipedie)
Naplnění poslední vůle mělo začít pět let po smrti posledního mužského potomka rodu. Hrabě Straka zemřel v září 1720, jeho poslední mužský potomek pak v roce 1771. Administrativní zásahy vídeňské vlády však naplnění závěti ztížily a tak vzdělávací ústav byl vystavěn až koncem 19. století. Stavba v prostorách bývalé jezuitské zahrady podle návrhu architekta Václava Roštlapila začala v roce 1891, trvala pět let a celkové náklady přesáhly jeden milion tehdejších korun.

Původnímu účelu, jímž byl podle zakládací listiny "ústav pro jízdu, šerm a tělocvik", však budova sloužila ani ne dvacet let. Krátce po vypuknutí první světové války byla dána k dispozici Červenému kříži jako nemocnice. Po vzniku samostatného Československa se do části budovy nastěhovaly instituce tehdejší státní správy, mimo jiné statistický úřad a knihovna a archiv svazu československého studentstva. V době okupace od dubna 1939 začala budovu využívat protektorátní vláda, roku 1942 byl do Strakovy akademie umístěn říšský soud.

Rekonstruovanou budovu využila již krátce po skončení války politická reprezentace Československa a 15. května 1945 se akademie stala sídlem nejprve československé a po roce 1993 české vlády.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*