Studio Acht + EDIFICE: Společenské a obchodní Centrum Pivovar Děčín

(TZ 25. 6. 2014) – „Rekonstrukce historického objektu s sebou vždy přináší zvýšenou míru rizika a nejinak tomu bylo i v případě společenského a obchodního Centra Pivovar Děčín. Rozsah těchto rizik naštěstí nevybočil z našeho očekávání a projekt proto mohl být dokončen podle plánu“, říká Ing. Jan Horčička, ředitel společnosti EDIFICE. Architektem projektu je Studio Acht – arch. Václav Hlaváček.

Před několika týdny byl slavnostně otevřen multifunkční projekt společenského a obchodního Centra Pivovar Děčín. Precizní rekonstrukce bývalého pivovaru a citlivá novostavba navazující na původní budovu aspiruje na to stát se nejenom přirozeným místem pro setkávání občanů Děčína a okolí, ale být i jednou z dominant a lákadel celých severních Čech. Společnost EDIFICE na projektu zajišťovala kromě jiného komplexní služby projektového řízení, koordinaci dodavatelů jednotlivých služeb projektu a také technický dozor. To vše ve fázi předrealizační i realizační.

Společenské a obchodní Centrum Pivovar Děčín se nachází na více než 22 000 m2, na pronajímatelné ploše o velikosti 17 500 m2 nabízí více než 60 obchodních jednotek a 420 parkovacích míst. V rámci rekonstrukce centra byl obnoven minipivovar, ve kterém se vaří tradiční děčínská značka Kapitán. První zmínky o historických částech pivovaru sahají až k přelomu 17. a 18. století. Dalo se tedy předpokládat, že stejně jako je tomu u podobných rekonstrukcí historických objektů, se architekti a projektanti mohou setkat s mnoha neočekávanými riziky, která by mohla stavbu významným způsobem zpozdit.

„Novostavby jsou z hlediska dlouhodobého plánování přece jen předvídatelnější a obvykle i levnější než rekonstrukce historických objektů. Důvodem jsou mj. technická omezení pro stavbu a projekt a zvýšená míra rizika fluktuace ceny a s tím související zvýšený nárok na přípravu například smlouvy o dílo s generálním dodavatelem. Rekonstrukce pivovaru byla ale náročnější i z hlediska časového, protože kromě standardních požadavků na stavbu z hlediska legislativy zde byl také aspekt památkové ochrany nemovitosti. Naplánovat a zkoordinovat veškeré činnosti na projektu tedy nebylo vůbec jednoduché, ale pečlivá příprava a zvážení všech možných rizik projektu v souvislosti s jeho minulostí a budoucím provozem se vyplatila“, říká Ing. Jan Horčička, ředitel společnosti EDIFICE.

Investorem projektu společenského a obchodního Centra Pivovar Děčín je Vojtěh Ryvola, Martin Král a uzavřený investiční fond RSJ Private Equity. Za architekturou stojí Studio Acht, generálním dodavatelem byla BAK stavební společnost. Náklady výstavby dosáhly 800 miliónů Kč.

Související články:

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*