STUDIO AXIS – vzdělávací akce v září 2020

STUDIO AXIS, spol. s r.o. – Centrum vzdělávání ve stavebnictví zve širokou odbornou veřejnost na akreditovaná školení, která pořádá v září 2020:


8. 9. 2020 – úterý – od 9 do 16.30 h
PŘÍPRAVA K AUTORIZAČNÍM ZKOUŠKÁM ČKAIT /Praha/
Jediná jednodenní intenzivní příprava na autorizační zkoušky pro žadatele o autorizace ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků) ve všech oborech, na které obdržíte zdarma rozsáhlé studijní materiály a otázky pro přípravu k písemnému testu. Lektory jsou dlouholetí specialisté ČKAIT na právní a technické předpisy.


15. 9. 2020 – úterý – od 9 do 14 h
ZÁPISY DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ /Praha/
Přehled právních předpisů, druhy zápisů do katastru nemovitostí, společná ustanovení pro zápisy práv, vklad práv zapisovaných do KN včetně práva stavby, práva zapisovaná záznamem, druhy poznámek, zápisy jiných údajů do KN, judikatura soudů týkající se zápisů do KN. Od 1. 7. 2020 je platná novela občanského zákoníku týkající se bytového spoluvlastnictví a fungování SVJ – ve většině případů ruší povinnost předkupního práva u bytů se spoluvlastnickým podílem.


17. 9. 2020 – čtvrtek – od 9 do 13 h
ŘÍZENÍ NA STAVEBNÍM ÚŘADĚ /Praha/
Přehled jednotlivých řízení, které stavební zákon zná. Zjednodušené procesy dle stavebního zákona. Obecné informace o řízení dle správního řádu. Žádosti o vydání rozhodnutí či jiných opatření a jejich obsah. Popis procesu u jednotlivých řízení dle stavebního zákona. Řádné a mimořádné opravné prostředky aj. Školení je určené především žadatelům, projektantům atd.


22. 9. 2020 – úterý – od 9 do 16 h
TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA /Praha/   
Technický dozor stavebníka (investora) a jeho činnost v celém procesu výstavby po změnách právních předpisů. Smluvní vztahy TDS (TDI), činnost před zahájením stavby a v průběhu realizace, kontrolní činnost. U staveb financovaných z veřejného rozpočtu je technický dozor investora povinností!

Podrobné informace a přihlášky najdete na webové stránce:
http://www.studioaxis.cz
 

STUDIO AXIS, spol. s r.o.
Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7 – Holešovice
Tel.: 234 221 123 – 124
E-mail: studio@studioaxis.cz
www.studioaxis.cz
CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*