Tepelná izolace Climatizer plus

Fotogalerie ke článku (1)

obr 4b

obr 4b
Celá fotogalerie (1)

Nejrychlejší cesta k úsporám při dodatečném zateplování.

Neustále se zvyšující cena energií vytváří v současné době i do budoucna nejvyšší tlak na opatření vedoucí k jejich úsporám. Vzhledem ke skutečnosti, že množství energie vynakládané na vytápění a chlazení obytných prostor z celkově vyráběné energie je větší než 40 %, je jasné, že úspory v tomto spotřebitelském sektoru mohou být výrazné. Snaha o maximální úspory je v tomto případě nejen ekologická, ale pro majitele a uživatele i výrazně ekonomická. Již z dnešního cenového pohledu je možné celkem snadno vytipovat konstrukce, u nichž jsou náklady na dodatečné zateplení návratné v horizontu 2—5 let. Podívejme se na některé z nich, které je možné dobře a výhodně řešit foukanou izolací Climatizer plus, a to nejen při dodatečném zateplování, ale i při nové výstavbě.

Detail 1, detail 1a:

Detail 1

Detail 1aPři aplikaci do těchto stropů doporučujeme odstranit příčně přes celý půdní prostor několik záklopových prken. Z jedné mezery (šířka cca 30cm) lze obvykle doplnit stropní konstrukci na vzdálenost cca 3—4 m na každou stranu. V případě záklopu, který je opatřen potěrem z betonu na silné asfaltové lepence, je třeba udělat opatření v podobě několika otvorů v každém poli.Tyto otvory musí zůstat ventilačně otevřeny i po provedení izolace. V případě jakéhokoli typu tohoto zateplení je vždy třeba dbát na řádné odvětrání půdního prostoru nad stropem (alespoň 1 m2 větracích otvorů na 200 m2 izolované plochy).

Konstrukce dle detailu 1 využívá vynikajících fyzikálních vlastností bezespárově foukané celulózové Izolace CLIMATIZER PLUS s ohledem na tepelnou i akustickou protirezonanční izolaci. Přestože není možné do těchto konstrukcí doplnit parotěsnou zábranu nebo parobrzdu, nehrozí ve většině případů žádné nebezpečí kondenzace. Difúzní odpor prostého prkenného záklopu na sraz je poměrně nízký a rovněž v případě jeho jednoduchých potahů (hlína, betonový nebo škvárobetonový potěr) není vážnějších překážek.Vyskytne-li se složitější skladba stropu, doporučujeme vždy provést výpočet difúze vodních par podle ČSN EN ISO 13788.


Detail 2

Detail 2CLIMATIZER PLUS se výborně hodí k tepelné izolaci nepravidelně tvarovaných nebo obloukových ploch

Oproti mnoha běžným izolačním systémům se dokonale přizpůsobí tvaru a zůstává difúzně otevřený, což je zejména pro historické stavby velmi důležité. Proti sesutí může být materiál při aplikaci mírně zvlhčen. Vytvoří se tím stabilní vrstva přesně „na míru“ původní konstrukce klenby.

Obrázek 3, Detail 3

Obrázek 3

Detail 3Provětrávací úroveň (mezera cca 3-4 cm) je tvořena přidržovacími lištami a impregnovanými deskami HFD nebo MDF (například Hofafest Smrčina, Steico) s nízkým difúzním odporem. Ze spodní strany může být použita například parobrzda Intello z distribuce CIUR, a. s.

Izolace střešního prostoru dle detailu 3 umožňuje spolehlivě provedenou dodatečnou půdní vestavbu a kvalitní izolaci budovanou ze strany interiéru. Tepelněizolační hodnoty přitom splňují vysoké požadavky současných norem. I při foukané aplikaci izolace je vždy spolehlivě dodržena větrací mezera, což se v případě skladby se střešní pojistnou hydroizolační fólií často nedodržuje, a to ani při vkládání deskových typů izolací.

Obrázky 4a, 4b, detail 4

Obrázek 4a

Obrázek 4b

Detail 4Různé varianty dvouplášťových odvětraných střech je možné řešit foukanou izolací Climatizer plus, v zásadě nejvýhodnějším způsobem, a to jak z hlediska technického provedení, tak i ceny. Zhodnocení a dostatečné řešení odvětrání jsou při této aplikaci nezbytné.
 
Dvouplášťové konstrukce používané v minulosti v bytové výstavbě se vyznačovaly společným znakem — podobné panelové nebo železobetonové konstrukce stropu, nad nichž se vytvářely různé typy skladeb a střešních tvarů. Železobetonový strop obvykle poskytuje dobrou funkci statickou a má vysoký difúzní odpor, avšak používané izolace vedle toho, že byly velmi slabé (cca 4-5 cm), byly navíc velmi ledabyle ukládány. To vede často k vysokým únikům tepla, lokálním poruchám v podobě kondenzace nebo i plísní. Je-li dutina uvnitř konstrukce dostatečně dimenzovaná, lze pomocí foukaného Climatizeru plus tepelně izolační vlastnosti značně zlepšit.

Informace společnosti Ciur, a. s.
Stavba 6/ 2007

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*