Terasové domy Jižní Chlum

Fotogalerie ke článku (6)

Vizualizace: miss3

Vizualizace: miss3

Vizualizace: miss3

Vizualizace: miss3

Vizualizace: miss3

Vizualizace: miss3

Situace

Situace

Řez

Řez

Půdorys

Půdorys
Celá fotogalerie (6)

Tři vznikající terasové domy jsou komerčním projektem pro bydlení. Jejich realizátorem je občanské sdružení Zelené Domy, které vychází z teorií Malcolma Wellse — jednoho z hlavních propagátorů ochrany objektů od vnějšího prostředí zemním materiálem. Sdružení zde již dříve postavilo částečně zahloubené vlastní domky, kde byly uplatněny zásady energetické soběstačnosti a úspornosti. Tyto první domy na Chlumu vznikaly díky velkému nadšení stavitelů pro věc, navíc jako jedny z prvních takového typu u nás. Není proto divu, že jim ještě scházela jednotící urbanistická a architektonická koncepce, která by byla adekvátní myšlence, kterou prezentovaly. V další etapě výstavby má již být tento nedostatek odstraněn. Sdružení se obrátilo na architekty a naší společnou snahou je nyní dokázat, že realizace domků podle jejich zásad nemusí být v rozporu se současnými trendy bydlení, moderní architekturou a ani s cenou stavby.

Pozemek pro stavbu je svou orientací poměrně ideální — jihozápadní svah se sklonem 10 stupňů. Ale pro tři domy, což bylo podmínkou, není pozemek nijak velký. Z hlediska orientace bylo nutno rozvinout dispozici napříč pozemkem a právě v tomto rozměru neposkytovala parcela žádné rezervy. Všechny tři domy jsou proto ve výsledku konstrukčně závislé a získávají tak spíše výraz terasových domů. Nejtěžším úkolem bylo jejich přesné osazení do terénu. Domy jsme navrhli tzv. po vrstevnicích, aby vzhledem ke krajinnému reliéfu nevznikly žádné nepřirozené terénní figury a po obvodu pozemku terén přirozeně navazoval na okolí.
Pasivní energetické zisky zajišťují především velké skleněné plochy, orientované na jihozápad, a střecha, chráněná společně se severní stranou domu před ochlazováním zeminou. Řešení interiéru v místech, kde je to účelné, materiálově napomáhá zvýšení akumulačních schopností vnitřních konstrukcí.
Aktivními prvky pro dosažení úsporné energetické bilance jsou především rekuperační vzduchotechnika (větrání představuje 40 % ztrát) a solární panely na ohřev vody. Objekty nebudou nadstandardně izolovány. České normové hodnoty tepelného odporu konstrukcí jsou dle zkušeností dostatečné na to, aby při vhodném zohlednění místních podmínek a správném zónování dispozic vznikl výrazně úspornější dům, než požaduje norma — 50 kwh/m2(rok).
Nové domy budou napojeny na již dříve vybudovanou kořenovou čističku odpadních vod. V budoucnu by měla vzniknout pro celé sídliště malá fotovoltaická elektrárna a ekofarma pro produkci vlastních základních potravin.

 

 

 

Autor projektu: PAVEL MARTINEK, ARW architekti

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*