Třináct pasivních rodinných domů Český ráj — Koberovy

První demonstrační projekt skupinové výstavby pasivních domů v České republice.

Petr Morávek, Jan Tywoniak

V roce 2005 byly zahájeny přípravné a projekční práce na výstavbě souboru 13 pasivních nízkonákladových rodinných domů, prvním demonstračním projektu skupinové výstavby pasivních domů (PD) v České republice. Vlastní realizace včetně dokončení je plánována do konce roku 2006. Soubor výstavby je situován uprostřed obce Koberovy v nadmořské výšce 430 m n. m. v Chráněné krajinné oblasti Český ráj.
Koncepce domů je řešena důsledně ve standardu pasivního domu s měrnou potřebou tepla na vytápění do 15 kWh/m2 za rok, s důslednou orientací podélného průčelí k jihu až jihozápadu za účelem využití pasivních solárních zisků a s prodloužením stínicích přesahů střech. Hlavní obytný prostor bezprostředně navazuje na obytnou terasu a zahradu. Polouzavřený přístřešek garážového stání současně překrývá hlavní vstup a chrání jej před povětrnostními vlivy.
Všechny domy využívají prefabrikovaný skeletový konstrukční systém fy Atrea, s. r. o. Nosnou konstrukci přízemí tvoří 9 ks železobetonových sloupů 200×200 mm, vetknutých do základové desky, které jsou v úrovni stropů vzájemně propojeny soustavou průvlaků a ztužidel shodného průřezu. Svařené spoje zhlaví vytváří obousměrné tuhé rámové soustavy bez dalších stěnových ztužidel. Na průvlaky jsou osazeny dřevěné velkorozponové vazníky, jejichž spodní pásnice jako spojitý nosník vytváří přímo stropní konstrukci přízemí. Vazníky jsou sbíjeny na stavbě z prken a vytvářejí zcela volný prostor bez vnitřních podpor. Obvodové stěny jsou nenosné, složené ze dvou samostatných plášťů bez spřažení, výplň tvoří izolace z minerální vlny. Oba pláště mají nosnou kostru z tenkostěnných pozinkovaných „U“ profilů nebo dřevěných latí a jsou dimenzovány pouze na vodorovná zatížení. Vnitřní plášť s instalační dutinou a parotěsnou zábranou je ze sádrokartonových nebo sádrovláknitých desek. Vnější plášť je řešen v několika variantách, a to předsazenou termofasádou (ETICS), připevněnou na dřevotřískové desky, nebo přímo konstrukčními sádrovláknitými deskami Fermacell s povrchovou úpravou, popřípadě větraným dřevěným obkladem.
Objekty budou standardně vybaveny dvouzónovým systémem teplovzdušného cirkulačního vytápění a větrání s rekuperací tepla fy Atrea, s. r. o. Podlahovými rozvody se rozvádí směs cirkulačního a čerstvého vzduchu do podokenních podlahových vyústek v každé obytné místnosti. Pode dveřmi bez prahů se pak vzduch odvádí do předsíní k centrálním mřížkám a zpět do jednotky, kde se filtruje, dohřívá a směšuje s čerstvým vzduchem. Z WC, koupelen a kuchyní se odpadní vzduch odsává samostatným kruhovým potrubím k jednotce, kde v rekuperačním výměníku předává teplo čerstvému vzduchu a vyfukuje se ven. Nad kuchyňskými sporáky se standardně instaluje cirkulační digestoř s uhlíkovým filtrem pro záchyt tukových aerosolů, prostor koupelen je nárazově dotápěn infrazářičem, nebo otopným žebříkem.
Vestavěný teplovodní ohřívač vykrývá i nárazový zátop po topné přestávce. Cirkulačně-směšovací systém teplovzdušného vytápění s řízeným podílem větracího vzduchu odstraňuje problém standardních větracích systémů s vytápěcí funkcí, kterým je přílišné snižování vlhkosti v bytech v zimním období.
Navržené integrované zásobníky teplé vody zajišťují v jediné nádrži elektroakumulační ohřev topné vody, průtočný ohřev pitné vody (OPV) a akumulaci solárních zisků. Systém integrované přípravy topné a pitné vody v jediné nádrži s elektroohřevem byl ekonomicky vyhodnocen jako nejrentabilnější ze všech posuzovaných variant zdrojů (např. zemní plyn, tepelná čerpadla, lokální zdroje) z hlediska souhrnných nákladů po dobu celé životnosti domu (včetně reinvestic, a při uvažovaném 5% ročním nárůstu cen všech energií).
Pro solární přípravu OPV a podporu vytápění jsou navrženy 4 ks plochých solárních kolektorů s účinnou plochou 6,8 m2 a s orientací J až JJZ při sklonu 42-45 °. Vzhledem k nutnosti odstraňování sněhu z plochy kolektorů v podhorských podmínkách by bylo použití vakuových kolektorů zřejmě neefektivní.
Ve všech pasivních domech jsou záložní zdroje navrženy ve formě krbových kamen v hlavní obytné místnosti, navíc s možností vaření. Tepelný zisk lze pak cirkulačním systémem rozvádět do všech obytných místností. K

Stavba: 13 pasivních nízkonákladových rodinných domů
Adresa: Koberovy v Chráněné krajinné oblasti Český ráj
Investor: Atrea, s. r. o., Jablonec nad Nisou
Autor: Petr Morávek
Technická spolupráce: Jan Tywoniak
Dodavatel: BAK, a. s., Jablonec nad Nisou
Termíny: projekt / realizace 2005 / 2006
Plocha stavebního pozemku: 890 až 1280 m2
Zastavěná plocha: 83 až 108 m2 (9,60×8,60 m až 12,60×8,60 m)
Celková podlahová plocha: 131 až 168 m2
Celkový obestavěný prostor: 402 m3
Náklady na m2 podlahové plochy: 16 832 Kč/m2
Náklady na m3 podlahové plochy: 5513 Kč/m3
Celkové náklady: 2 205 000 Kč
Obvodová stěna: 0,10 W/m2K
Okna/dveře: 0,72 W/m2K
Střecha: 0,08 W/m2K
Podlaha přízemí: 0,16 W/m2K
Strop přízemí: 0,22 W/m2K
Výpočtová celková tepelná ztráta: Qmax = 1,95 kW
Měrná potřeba tepla na vytápění: 14,9 kWh/m2/rok
Rozsah prosklení: do 28 % plochy fasádPublikováno ve stavbě č. 1/2006

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*