Titul Stavba roku 2021 získalo hned deset staveb

Celkem 10 titulů Stavba roku 2021, 25 zvláštních cen, dvě Ceny veřejnosti a jeden titul pro stavbu v zahraničí, bylo uděleno v již 29. ročníku jedinečné a prestižní celorepublikové soutěžní přehlídky Stavba roku 2021. Hlavním organizátorem soutěže je Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, která je zároveň i vypisovatelem soutěže, spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR.

Udělení a představení titulů Stavba roku je každoročně nejvýznamnější událostí roku ve stavitelství a architektuře, a je důstojným připomenutím, mimo jiné, i významu například inženýrských, dopravních a průmyslových staveb, které jsou také jeho nedílnou součástí, a ty nejvýznamnější z nich, najdete i mezi letošními oceněnými i přihlášenými stavbami, jak v České republice, tak mezi realizacemi našich firem v zahraničí. Nominace byly představeny již 6. září 2021 v Národním technickém muzeu v Praze. Tituly a zvláštní ceny byly vyhlášeny na slavnostním galavečeru Stavba roku 2021, dne 18.října   Betlémské kapli v Praze. Večer osobitým způsobem moderovala herečka Berenika Kohoutová. Večera se účastnila řada významných osobností veřejné a státní správy a profesních komor a dalších uskupení.

Jedinečnou a oborově komplexní soutěžní přehlídku podpořila i řada významných osobností z veřejného, akademického i soukromého sektoru, odborných institucí, stavebních společností, investorů a také architektů a inženýrů. Tradičně mezi udělenými zvláštními cenami je i Cena předsedy Senátu, Cena ministerstva průmyslu a obchodu, Cena ministerstva pro místní rozvoj a Cena ministerstva kultury.

„V již 29. ročníku soutěžní přehlídky se tradičně potkáváme nejen s autory jednotlivých staveb, ale také projektanty, stavebními firmami, a všemi, kdo připravili kompletní projektové dokumentace, a kdo realizovali jednotlivé stavby a stavební díla. Zároveň seznamuje s jednotlivými investory, kteří stáli u každé stavby většinou od zrodu myšlenky konkrétního investičního záměru, až po její úplnou realizaci. Vyhlášení titulů je vrcholem ocenění a seznámení se s jejich, mnohdy několikaletou, prací a úsilím,“ sděluje předseda rady programu Jan Fibiger, a dodává: „Těší nás opět velký zájem přihlašovatelů, kteří celorepublikový titul Stavba roku vnímají jako vrcholné ocenění podobné filmovým Oscarům.“

Odborná porota Stavby roku 2021 byla složená tradičně ze zástupců jednotlivých vypisovatelů z řad architektů a inženýrů. Pracovala ve složení Ing. arch. Akad. arch. Jan Vrana, předseda poroty, Ing. arch. Martina Hovořáková (Nadace ABF), Ing. Renata Zdařilová Ph.D. (ČKAIT), doc. Ing. Jan Pašek Ph.D. (SPS ČR) a Ing. Ladislav Vaněk (MPO ČR). Za Sbor expertů s porotou přihlášené stavby navštívil i prof. Ing. arch. Zdeněk Jiran. Porota navštívila v rámci hodnocení během července a srpna všech 90 přihlášených staveb a za necelých 13 dnů najela přes 3 200 km. Na cestě s porotou všechny stavby dokumentoval filmový štáb. Porotci i rada programu se shodují v konstatování, že právě osobní návštěva na všech staveb je pro práci poroty a expertů klíčová a nenahraditelná. 

Držitelé titulů a dalších cen v letošním roce získávají unikátní symbolické křišťálové ocenění, které má podobu razítka v designu Ronyho Plesla, a je vyrobené sklárnou Rückl. Razítko symbolicky představuje to poslední a zcela výjimečné „razítko“ v procesu celé realizace stavby.

V rámci soutěžní přehlídky byla oceněna tradičně také Osobnost stavitelství. Toto ocenění každoročně uděluje SIA ČR – Rada výstavby, která sdružuje nejvýznamnější a nejdůležitější profesní uskupení ve svém oboru. Ocenění si v letošním roce odnáší za svoji dlouholetou práci pro obor Ing. Petr Čížek, který byl řadu let předsedou Sdružení silnic, a další ocenění Osobnost stavitelství 2021 si odnáší profesor Jiří Stráský, autor mnoha oceněných mostních konstrukcí u nás i ve světě.

Stavba roku 2021 také v letošním roce přišla s dlouhou řadou každoročních putovních výstav a dalších doprovodných akcí. Přihlášené i oceněné můžete opět potkat při nejrůznějších významných akcích, kde se s nimi můžete seznámit nejen na výstavách a v katalogu, ale také formou filmových dokumentů a virtuálních projekcí. Celý prosinec 2021 a následně i v roce 2022 bude výstava, včetně filmových projekcí, k vidění v Galerii ABF na Václavském náměstí 31 v Praze, která bude sdílena tentokrát i virtuálně. Stavba roku 2021 se představí aktuálně ve všech regionech České republiky.

Stavba roku 2021 přináší opět jedinečný tištěný katalog, který je výjimečný svou komplexností, na více než 360 stranách se v něm seznámíte, nejen s oceněnými, ale také se všemi nominovanými a přihlášenými stavbami.

Přehled udělených cen 29. ročníku Stavba roku 2021:

Tituly Stavba roku 2021:
Rekonstrukce objektu Bubenská 1, Praha 7
Investor: Bubenská 1, a.s. (CPI Property Group)
Autor: Marek Tichý
Spoluautoři: Pavla Brůžová, Jana Kořínková
Projekt: TaK Architects, s.r.o .; AED Project, a.s.
Dodavatel: Metrostav a.s.
Titul Stavba roku 2021 je udělen za dokonale provedenou obnovu a rehabilitaci Paláce elektrických podniků, která je oslavou výjimečné původní architektury a navrácení objektu do jeho původní podoby, včetně zapojení do urbanistické struktury této části Prahy. 

Městská plavecká hala Louny
Investor: Město Louny 
Autoři: David Kudla, Filip Malý, Monika Dorňáková
Projekt: dkarchitekti, s.r.o.
Dodavatel: Metrostav a.s., Divise 8 
Titul Stavba roku 2021 byl udělen za citlivou a moderní architekturu, v podobě elegantního zkoseného černého krystalu, i vlastní realizaci objektu městské plavecké haly, a to z hlediska funkčního uspořádání, materiálového řešení i kvality provedení realizace stavby, včetně detailů.

Kostel Krista Spasitele a komunitní centrum, Praha – Barrandov
Investor: Římskokatolická farnost u kostela sv. Filipa a Jakuba Praha – Hlubočepy
Autoři: Jakub Žiška, Pavel Šmelhaus
Projekt: ATELIER Žiška, s.r.o.
Dodavatel: Metrostav a.s.
Titul Stavba roku 2021 byl udělen za výjimečnou architektonickou čistotu pojetí novostavby kostela i za celkovou realizaci a stavební provedení, včetně uměleckých prvků a stavebních detailů. I přes soudobé jednoduché geometrické tvarosloví stavba čitelně zhmotňuje tradiční chápání kostela, jeho logické členění a symboliku.

Obnova poutního areálu ve Staré Boleslavi – Mariánská zóna
Investor: Kolegiátní kapitula sv. Kosmy a Damiána
Projekt: Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby spol. s r. o.
Dodavatel: KONSIT a.s.; AKANT ART v.o.s.
Titul Stavba roku 2021 je udělen za výjimečně zdařilou a citlivou, rozsáhlou obnovu nejstaršího českého mariánského poutního místa a výstavního prostoru Paladia země české, s důrazem na jeho unikátní památkovou hodnotu.

Logistické centrum Lidl Česká Republika
Investor: LIDL Česká republika v.o.s. a
Autor: Jana Hrubá
Projekt: TORION, projekční kancelář, s.r.o.
Dodavatel: JTA – Holding, spol. s r.o.
Titul Stavba roku 2021 byl udělen za realizaci nového moderního logistického centra v lokalitě původního brownfields, s maximálním zpětným využitím recyklovaných materiálů, včetně jeho kompletního stavebně-technického řešení a provedení.

Depozitář Slovenská Strela, Kopřivnice
Investor: TATRA TRUCKS a.s.
Autoři: Ladislav Zahradníček, Jiří Liškutín
Projekt: ATRIS s.r.o.; SteelPro 4 s.r.o.
Dodavatel: PS BRNO s.r.o.
Titul Stavba roku 2021 je udělen za vytvoření moderního, velkorysého a důstojného prostředí pro unikátní technickou národní kulturní památku – výstavní prostor a depo pro historický železniční vůz Slovenská strela.

Hybernská 1, Praha 1
Investor: Lagerris a.s.
Autoři: Architektonický atelier Radana Hubičky s.r.o.
Projekt: Architektonický atelier Radana Hubičky s.r.o.
Dodavatel: SYNER, s.r.o.
Titul Stavba roku 2021 byl udělen za citlivé pojetí rekonstrukce při respektování všech památkových hodnot a za zcela výjimečné řešení a způsob provedení exteriéru i interiéru, včetně mimořádného přístupu ke stavebně technickému řešení, včetně všech stavebních detailů.

Muzeum Komenského v Přerově – záchrana a zpřístupnění paláce na hradě Helfštýn
Investor: Olomoucký kraj
Autor: Miroslav Pospíšil
Spoluautor: Martin Karlík
Projekt: atelier-r s.r.o.
Dodavatel: Sdružení pro zpřístupnění paláce na hradě Helfštýn HOCHTIEF CZ – ARCHATT PAMÁTKY
Titul Stavba roku 2021 byl udělen za mimořádně citlivou rekonstrukci historické památky doplněné o současné prvky, provedené s velkou pokorou a respektem a snahou o maximální zachování původního historického charakteru celého objektu, a realizaci nového unikátního vzorového přístupu k rekonstrukci podobných objektů.

Vila vnitřní krajina, Nový Jičín
Investor: MIXA VENDING s.r.o.
Autor: Marek Štěpán
Spoluautoři: František Brychta, Lukáš Svoboda, Tomáš Jurák
Projekt: Atelier Štěpán s.r.o.
Dodavatel: Tomáš STRAUB s.r.o.
Titul Stavba roku 2021 je udělen za dokonalou ukázku individuálního bydlení s vysokou účelností, působivou architekturou, kultivovaností prostředí a nápaditým materiálovým zpracováním. Výsledkem práce architekta, dodavatele a investora je prostředí zcela výjimečné domácí pohody. 

Rekonstrukce kanalizačního sběrače, ulice Nad Novou Libní, Praha 8
Investor: Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Projekt: KO-KA s.r.o.
Dodavatel: INOS Zličín a.s.; subdodavatel Čermák a Hrachovec, a.s.
Titul Stavba roku 2021 je udělen za unikátní technický způsob propojení kanalizačních stok speciálním kruhovým spadištěm, se spirálovým skluzem odpadních vod, který je ojedinělým stavebně-technickým řešením, s citlivým přístupem k přírodnímu prostředí.

Zvláštní ceny 2021:
Cena předsedy Senátu Parlamentu České republiky
Revitalizace areálu kostela sv. Bartoloměje v Kolíně

Cena předsedy Poslanecké sněmovny České republiky
Komplexní simulační centrum Masarykovy univerzity, Brno

Cena Ministerstva pro místní rozvoj České republiky
Altán městské knihovny ve Vamberku

Cena Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky
Revitalizace budovy Sandrik Vsetín

Cena Ministerstva kultury České republiky
Obnova areálu poutního kostela Navštívení Panny Marie v Horní Polici – I. Etapa

Cena Ministerstva dopravy České republiky
II/272 Lysá nad Labem, rekonstrukce mostu ev. č. 272-006

Cena Národního památkového ústavu
NKP SZ Vimperk Horní zámek Vimperk (Winterberg) – Probouzení zimního zámku

Cena primátora hlavního města Prahy
Obnova Trojské lávky, stavba č. 44115, Praha

Cena Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Rekonstrukce a výstavba výukového centra VŠPJ Jihlava

Cena České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Sanace nestabilních náspů zemního tělesa, Dalovice u Karlových Varů

Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví
Lanová dráha D-line Štvanice 

Cena Českého svazu stavebních inženýrů
VD Boskovice, zvýšení bezpečnosti VD za povodní

Cena Asociace pro urbanismus a územní plánování
Rekonstrukce požární nádrže v obci Tetín

Cena Státního fondu dopravní infrastruktury
Silniční most přes Labe mezi Valy a Mělicemi

Cena Svazu měst a obcí
Lávka přes řeku Ohři ve Svatošských skalách

Cena za mimořádný celospolečenský přínos
Reuse centrum Ostrava

Cena hlavního partnera společnosti RENAULT
Magnetická rezonance a redesign Nemocnice Havířov

Cena hlavního partnera společnosti BAUMIT
Radnice Olomouc

Cena hlavního partnera společnosti Českomoravský beton
PRVOK

Cena CraftEdu za mimořádně šetrný přístup k životnímu prostředí
Parkview, Praha

Cena za mimořádný přístup k použití BIM
Obnova objektu Národní kulturní památky areál Pustevny objekt Libušín

Cena mediálního partnera časopisu Stavebnictví
Lávka přes Vltavu v Lužci nad Vltavou

Cena mediálního partnera časopisu Stavitel
KOMUNARDŮ XXXV, Praha 7

Cena partnera Skupina ČEZ
Rekonverze tubusu větrné elektrárny s transformovnou na rozhlednu s turistickým infocentrem, Nový Hrádek

Zvláštní cena poroty
Stodola 21 / Třebešice

Titul Zahraniční stavba roku 2021:
Royal Grammar School Guildford Dubai

Hlasování veřejnosti:
2021107 731 hlasů celkem 
543 hlasů soutěž Zahraniční stavba roku 2021
107 188 hlasů soutěž Stavba roku 2021

Cena veřejnosti Stavba roku 2021 – 21 341 hlasů:
Voliéra La Pampa v Zoo Ostrava

Cena veřejnosti Zahraniční stavba roku 2021 – 432 hlasů:
Výst. silnice Fv. 714 „Astfjordkryssinga“ vč. tunelů Slordal a Mjones, Norsko 

Všechny oceněné i přihlášené stavby najdete na webu Stavby roku 2021: www.stavbaroku.cz.

Tisková zprávaKomentáře

  1. Čtenář Stavbawebu says:

    Ta záchrana paláce na hradě Helfštýn se opravdu povedla. Klobouk dolů před u nás neobvyklou odvahou památkářů, že netrvali na pouhé historické replice.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*