tremco illbruck modernizuje technologický provoz na výrobu těsnicích a lepicích materiálů

Dne 12. dubna 2018 prezident společnosti tremco illbruck Reiner Eisenhut slavnostně zahájil provoz nového výrobního provozu na výrobu těsnicích a lepicích materiálů v bavorské pobočce společnosti ve městě Traunreut. Je to nejmodernější zařízení svého druhu a bylo naplánováno a vybudováno přesně na míru potřeb tohoto provozu.

Díky vysoké míře automatizace se objem výroby zdvojnásobí a kvalita bude ještě vyšší a konzistentnější. S 6,5 milióny eur, tedy největší samostatnou investicí holdingu RPM v Evropě, uzavírá společnost tremco illbruck druhou fázi rozšiřování svých německých provozů.

Společnost tremco illbruck patří k předním výrobcům lepicích a těsnicích materiálů založených na moderní hybridní technologii. Již v roce 2008 společnost na trh uvedla první „hybridní“ produkt. Od té doby se o tuto technologii opírá velká část sortimentu těsnicích a lepicích materiálů. Technologie umožňuje jednak vyrábět ke zdraví šetrné stavební materiály, zcela bez isokyanátů a rozpouštědel, a jednak mnoho zcela nových aplikací. Spadá sem zejména vysokopevnostní lepení, které v podstatě nahrazuje mechanické spoje.

„Rostoucí poptávka po našich systémových řešeních i naše ambiciózní podnikatelské cíle si žádají soustavnou modernizaci provozů i výstavbu nových kapacit,“ komentuje rozsáhlé investice Reiner Eisenhut. „Rozšířením našich německých provozů v bavorském ,Chemickém trojúhelníku‘ vytváříme optimální předpoklady pro růst, o který budeme v příštích letech usilovat.“

Rychlejší, lepší, flexibilnější
Dosud byla v technologickém centru pro lepicí a těsnicí materiály v Traunreutu v provozu čtyři míchací zařízení. Investice do nového zařízení znamená přechod na vyšší kvalitu, rychlejší výrobu a rozšíření sortimentu výrobků. Výrobní proces je zde od základu jiný. Místo aby bylo nutné zařízení vždy znovu plnit, bude nyní automaticky vyrábět celou řadu různých základních receptur. Ty své konečné vlastnosti nabudou až dodatečně prostřednictvím katalyzátoru nebo barevných pigmentů. Díky tomu je také možné je přesně upravovat podle specifických požadavků zákazníků. Ne méně než 22 pracovníků pracuje v oddělení vývoje v Traunreutu na výzkumu budoucnosti těsnicích a lepicích materiálů. Na kompletní výrobní cyklus potřebuje nové zařízení výrazně kratší dobu než doposud běžných 180 až 240 minut. Díky tomu je množství na výstupu rovným dvojnásobkem. Jen tak mimochodem, kompletní čištění míchacího zařízení je nutno provádět již jen jednou za rok; to ušetří mnoho času a je to šetrné i k životnímu prostředí.

Reiner Eisenhut to shrnuje: „Tímto krokem se zase jednou zapisujeme jako synonymum inovativních a účinných technologií, produktového vývoje a systémových řešení zaměřených na řešení a služby.“

Automatizovaný provoz zajišťuje dokonalé výrobky
„Výrobu těsnicích a lepicích materiálů si lze představit podobně jako pečení koláče,“ vysvětluje Sebastian Patzig, chemik a vedoucí kontroly kvality v Traunreutu. To znamená: Je třeba smíchat ty správné suroviny v přesně daném poměru, ve správnou chvíli a při vhodné teplotě, vlhkosti a rychlosti. „Nejdůležitější přitom je nedopustit, aby se se základní hmotou dostala do styku vzdušná vlhkost,“ zdůrazňuje Patzig. Jedině tak lze totiž zabránit nežádoucímu rozběhnutí reakcí jako třeba předčasné ztuhnutí. Veškeré zásobení technickými médii je zcela soběstačné: Proud, stlačený vzduch, dusík, chladicí voda. Díky tomu je výroba nezávislá a neměnná kvalita výrobků a včasné dodávky zákazníkům jsou zaručené.

Skvěle připraveni na budoucnost
Pro nové míchací zařízení byla kompletně přestavěna celá jedna skladová hala. Podlaha byla staticky zpevněna a střecha byla pozvednuta o čtyři metry na cca 12 m. Venku byly položeny základy pro pět velkých sil a čtyři nádrže. Zatím zde stojí dvě nádoby po 90 m³ a jedna 40 m³ nádrž. Rovněž hala o ploše zhruba 800 m² je novým zařízením prozatím zaplněná jen z poloviny. Společnost tremco illbruck totiž do budoucnosti hledí s optimismem: „V současnosti máme schválenou výrobu 10 000 tun lepicích a těsnicích materiálů ročně,“ informuje Bernd Schürmann, provozní ředitel. „Díky rozšíření můžeme zdvojnásobit objem výroby. Na koncepci další optimalizace se již pracuje. Tímto způsobem krok za krokem přestavíme další produktové skupiny na nejmodernější zařízení a výrobní techniku.“

tisková zpráva společnosti tremco illbruck

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*