UnStudio: Muzeum Mercedes-Benz ve Stuttgartu

Ondřej Mika, náš kolega redaktor z časopisu Materiály pro stavbu a webu imateriály.cz, výborný fotograf, navštívil při jedné ze svých cest muzeum Mercedes-Benz ve Stuttgartu a poskytl nám svoje fotografie budovy.


Z tiskové zprávy Muzea Mercedes-Benz o architektuře budovy:
 
Na vzniku muzea měly rozhodující vliv tři kanceláře. UNStudio: Ben van Berkel a Caroline Bosová – dali budově její vzrušující vzhled, HG Merz v těsné spolupráci s tehdejším DaimlerChrysler AG vytvořili zadání pro expozice muzea. Bývalá společnost DaimlerChrysler Immobilien GmbH nesla zodpovědnost hlavního dodavatele stavby.
 
UNStudio navrhlo již v úvodní skice zdánlivě jednoduchou geometrickou figuru, která sestává ze tří smyček. Cesty se proplétají na devíti úrovních v časové ose od vynálezu automobilu po současnost. Z foyer se tak návštěvníci mohou podívat na budoucnost automobilů.  
 
Muzeum tvoří před branami závodu ležícího ve čtvrti Stuttgart-Untertürkheim jakýsi závěs mezi výrobními závody a kolonií Mercedes-Benz: budova stojí jako vertikální symbol na šest metrů vysokém pahorku, který vyvyšuje areál nad okolí, a současně svou oválnou formou koresponduje s dlouhými ohyby řeky Neckaru.
Stavba funguje jako portál: kdo odbočí z dálnice B 14 do údolí Neckaru, zaznamená budovu muzea jako stěžejní bod na cestě do města. Tyto topografické podmínky byly výchozím bodem van Berkelova návrhu. Řidiči by měli mít pocit, že se vše sbíhá v muzeu. Obzvláště za soumraku zprostředkovává tento pocit více než stotunový plášť muzea z materiálů, které se používají v automobilovém průmyslu: hliník a sklo. Za denního světla působí vinutí pásů z leštěného hliníku světle v kontrastu s tmavými okenními pásy. Za noci je to obráceně: vnější obal takřka zmizí ve tmě a zevnitř se line tajemné světlo.


 
Hans Günter Merz od počátku spolupracoval na koncepci a je odpovědný za prezentaci sbírek a dějin společnosti Mercedes-Benz. Specializací architekta Merze je totiž hlavně prezentace muzejních sbírek. Se značkou Mercedes-Benz je spojen již dvacet let a zúčastňoval se už na koncepci starého muzea v letech 1985 1986. Navrhoval také památník Gottlieba Daimlera ve Stuttgartu-Bad Cannstat v letech 1990 až 1992 a poté Mercedes.Benz Classic Center ve Felbachu. Mimořádné renomé získal přestavbou Alte Nationalgalerie na muzejním ostrově (Museumsinsel) v Berlíně v roce 1993.
Expozice ve formě dvojité spirály ukazuje 125 let dějin značky Mercedes-Benz. V nich tkví geny současného a budoucího vývoje a to zprostředkovává muzeum návštěvníkům již svým architektonickým tvarem: nedělitelnou souvislostí mezi tradicí a inovací.
V muzeu se stěží objeví nějaký pravý úhel. Skoro všechny stěny, stropy, rampy a podpěry jsou zaoblené nebo stočené a jejich měkké, plynulé formy se pronikají. Není tu žádné přesné dělení na patra. Nelze přísně oddělit svislé a vodorovné plochy. Tzv. twisty, dvojitě zakřivené stavební prvky, jsou nejpozoruhodnější inovací budovy. Rostou ze svislé stěny výtahových jader a spirálovitě se pak stáčejí k další polootevřené šachtě v lehkém oblouku směrem ven. Za pásovým oknem fasády se konečně nachází ploché schodiště, které spojuje prostory se sbírkami. Tato geometrie pokračuje rampami podél vnějších stěn, které propojují prostory s historickými sbírkami. Rampy spočívají na šikmých pilířích, které plní svou statickou funkci a současně strukturují obří okenní plocha prostor se sbírkami. Pilíře se vztyčují z trojúhelníkového půdorysu postupně tvoří šestiúhelník a znovu se na opačném konci skládají do trojúhelníku.

 
Muzeum nabízí každý pátek architektonické prohlídky. Informace a objednávky v zákaznickém centru, tel. 00497111730000 nebo na adrese classic@daimler.com.


 

 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*