Urbanistický projekt roku 2021 – přihlášky

Dobrá územní regulace je základ pro rozvoj území i pro úspěšnou tvorbu prostoru pro život nás všech. Vyznavači dobrého urbanismu, územního plánování a architektury, máte opět možnost přihlásit vaši územně plánovací dokumentaci krajů a obcí, její změny, územní studie, další urbanistické studie a projekty řešící větší i menší celky, a veřejná prostranství do již 7. ročníku soutěžní přehlídky Urbanistický projekt roku 2021.

Nenechte si ujít příležitost být součástí nejdéle trvající tradiční přehlídky toho nejlepšího co se v oboru děje a být prezentováni širokému okruhu nejen odborníků, ale i veřejnosti, a to v průběhu celého roku. Přihlášku včetně příloh zasíláte pouze elektronicky!

Přihlášené stavby bude hodnotit odborná porota. Jednotlivé přihlášené urbanistické projekty budou posuzovány, v návaznosti na typ předložené dokumentace, dále pak kvalitu a prezentaci urbanistického řešení, úroveň celkové navržené koncepce, kvalita řešení trvalé udržitelnosti z hledisek environmentálních, ekonomických a sociálních, vytvoření podmínek pro kvalitní architektonicko-urbanistický vývoj území, vytvoření podmínek pro kvalitní dopravní a inženýrskou obsluhu území, začlenění území z hlediska širších vazeb, způsob řešení veřejných prostranství, metodika zpracování, komplexnost řešené problematiky i grafické zpracování a dalších kritéria souvisejících s přihlášeným projektem.

Získat můžete nominaci na titul a titul Urbanistický projekt roku 2021, nebo některou ze zvláštních cen. V letošním ročníku držitel titulu získá i symbické originální křišťálové razítko z dílny Ronyho Plesla, vyrobeného sklárnou Rückl. Přihlášené projekty budeme představovat originálními natočenými filmovými spoty.

Sledujte facebook STAVBY ROKU a aktuality na webu STAVBY ROKU.

tisková zpráva

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*