Urbanity — Twenty Years Later

Projekt zkoumající vývoj a perspektivy sedmi hlavních středoevropských měst: PRAHY, BERLÍNA, BRATISLAVY, BUDAPEŠTI, LUBLANĚ, VARSAVY a VÍDNĚ.
termín konání — Praha: 10. 4. — 2. 5. 2009
vernisáž: 9. 4. 2009, 18.00, park Kampa, Praha — Malá Strana

PRAHA — BERLÍN — BRATISLAVA — BUDAPEŠŤ — LUBLAŇ — VARŠAVA — VÍDEŇ


VÝZKUM — VÝSTAVA — WORKSHOPY — KNIHA — FÓRUM ARCHITEKTI — FOTOGRAFOVÉ — SOCIOLOGOVÉ — POLITICI — OBYVATELÉ


Projekt reaguje na radikální změny městského prostoru v posledních dvou desetiletích. Architekti, fotografové, sociologové a politici ze sedmi evropských hlavních měst kriticky reagují na globalizaci prostředí jakožto formu nové evropské totality.

– Urbanity nachází neuralgické body nového globálního městského prostředí a podrobuje je revizi a reflexi.

– Urbanity upozorňuje na negativní sociální dopady konkrétních rozvojových strategií a taktik.

– Urbanity poukazuje na specifické kvality příznačné pro střední Evropu.

– Urbanity přináší nové vize vývoje středoevropských hlavních měst a definuje jejich roli v Evropě


Během dvacetiletého procesu sjednocování Evropy jsme svědky rušení státních, národnostních a jiných hranic. Staré — ve smyslu kulturního, společenského, politického — ustupuje novému, globálnímu. Život v nesvobodě pod diktátem politických totalit střídá svoboda pod diktátem tržních totalit, materializovaná do městského prostoru.

Projekt Urbanity chápe a vymezuje střední Evropu jako nadregion s vlastní výraznou historickou zkušeností a s potenciálem k nalezení společných postupů při řešení problémů, které vznikly po nástupu globalizace, jež se stala svého druhu novou totalitou. Spolupráce, dříve řízená ideologicky podmíněnými politickými rozhodnutími, nyní získává nový směr a význam.

Město je zrcadlem sociálních proměn a jejich příčin. Co však znamená hlavní město v dnešní Evropě? Jaká je reprezentace moci v městech současnosti? Jak se středoevropská hlavní města proměnila pod vlivem transformace společnosti?

Během roku 2009 a 2010 probíhá výzkum, na němž spolupracují architekti, fotografové, sociologové a další odborníci. Výsledky výzkumu budou uveřejněny v publikaci Urbanity — Twenty Years Later.

Organizátor projektu:
Centre for Central European Architecture

Urbanity
Twenty Years Later

termín konání — Praha: 10. 4. — 2. 5. 2009
vernisáž: 9. 4. 2009, 18.00, park Kampa, Praha — Malá Strana

projekt Urbanity —
Twenty Years Later
připravilo: Centre for Central European Architecture
v letech 2008—2009
www.ccea.cz

iniciátor projektu: MOBA, platforma pro architekturu, v letech 2008—2009
www.moba.name

www.urbanityproject.eu


vystavující fotografové:

Tomáš Pospěch — CZE / Martin Zeman — CZE / Thomas Kutschker — DEU / Erik-Jan Ouwerkerk — DEU / Maroš Krivý — SVK / Illah Van Oijen — SVK / Kudász Gábor Arion — HUN / Domen Grögl — SVN / Szymon RogiÅ?ski — POL / Reiner Riedler — AUT


Akce
City Gallery

Fotografové kriticky sledují problémy svých měst. Zaměřují se při tom především na veřejné prostory vytvářené architekturou, která vznikala v nedávné době. Středem zájmu však není sama architektura, ale spíše prostor, který generuje — nákupní střediska vysávající život z městských center, nekonečné parkovací plochy, manažerská ghetta na okrajích měst a města uvězněná baštami logistických center.

City Gallery Tour 2009
Praha 10. 4. — 2. 5. 2009
Vídeň 15. 5. — 4. 6. 2009
Budapešť 12. 6. — 2. 7. 2009
Bratislava 14. 7. — 3. 8. 2009
Varšava 7. 8. — 27. 8. 2009
Berlín 4. 9. — 20. 9. 2009
Lublaň 25. 9. — 17. 10. 2009

Workshop
Speciální host: Elia Zenghelis,
přednáška 1. 5. 2009 v Praze
Elia Zenghelis, *1937, Atény, Řecko
Architekt a profesor architektury. Dlouhodobě působí ve vedení dvou prestižních, mezinárodně uznávaných škol architektury — Architectural Association School of Architecture v Londýně a Berlage Institute v Rotterdamu. Vedle toho spolupracuje i s dalšími akademickými institucemi — Bartlett School of Architecture v Londýně, ETH Zürich, Columbia University v New Yorku a Princeton University.

Elia Zenghelis stál spolu s Remem Koolhaasem u zrodu světoznámého studia OMA. Nesporně patří mezi nejvýraznější osobnosti současné světové architektury.

Týmy studentů vysokých architektonických škol v každém z hlavních měst pracují na výzkumu. Sedm týmů si bude vyměňovat své zkušenosti s městským prostorem s cílem reflektovat vývoj středoevropského hlavního města a navrhovat vize jeho dalšího možného směřování na dvou pražských workshopech. Workshopy jsou místem setkávání, diskuse a prezentace výsledků výzkumu za přítomnosti renomovaných profesionálů a teoretiků. Tato koncentrace kreativního potenciálu zajistí relevantní výsledky výzkumu a posílí kulturní povědomí prostředí, ve kterém žijeme.

Na výzkumu pracují studenti sedmi evropských vysokých škol architektury pod následujícím pedagogickým vedením:
Jan Jehlík, Michal Kohout, Radek Kolařík — České vysoké učení technické v Praze
Thomas Arnold, Birgitt Klauck — Technische Universität Berlin
Imro Vaško — Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
György Alföldi, Bálint Kádár — Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Tadej Glažar, Maruša Zorec — Univerza v Ljubljani
Slawomir Gzell — Politechnika Warszawska
Stefan Gruber — Akademie der bildenden Künste Wien


Hosté
Workshop I,
24. 4. — 2. 5. 2009, Národní galerie v Praze
Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7, www.ngprague.cz

Začátky přednášek: vždy v 19.00. Přednášky budou probíhat v anglickém jazyce.

Hosté
25. 4. 2009 — Tomáš Valena, CZE: Pozice města. Mezi image a identitou
26. 4. 2009 — Mariusz Czepczynski, POL: Sémiotika města: význam a forma
středoevropských měst
27. 4. 2009 — Jiří Hrůza, CZE: Urbanistické archetypy
28. 4. 2009 — Miroslav Marcelli, SVK: K urbánní antropologii
30. 4. 2009 — Christian Teckert, AUT: Města pod dohledem. K protikladům a konfliktům mezi marketingovým obrazem evropského města a skutečnými mechanismy řízení

1. 5. 2009 — SPECIÁLNÍ HOST: Elia Zenghelis, NLD: The Immeuble Cité

2. 5. 2009, 10.00—15.00 — Prezentace výsledků workshopu

Workshop II se bude konat 17. 10. — 24. 10. 2009 v Praze.

Všechny přednášky konané v rámci workshopů jsou veřejně přístupné, stejně jako závěrečná prezentace výsledků workshopu.
Přednášky v anglickém jazyce.

Přemýšlejte o prostředí, v kterém žijeme!
Vaše názory uvítáme. Staňte se součástí projektu Urbanity — Twenty Years Later.
Sledujte
www.urbanityproject.eu a pište na urbanity@ccea.cz.


Projekt Urbanity pokračuje i v roce 2010. Výsledky výzkumu budou představeny v publikaci Urbanity — Twenty Years Later. Projekt zároveň aktivuje vznik veřejného diskusního fóra, jehož cílem je zapojení politických reprezentantů participujících měst do debaty o vývoji měst se záměrem vyvarovat se chybných kroků minulosti a o plánech do budoucna. V rámci diskusního fóra představí studentské týmy výsledky svého ročního výzkumu. Vize projektu Urbanity se stává realitou.

____________________________________________________________________
název projektu: Urbanity — Twenty Years Later
projekt připravilo: Centre for Central European Architecture (CCEA) v letech 2008—2009, www.ccea.cz
iniciátor projektu: Moba, platforma pro architekturu, 2008, www.moba.name
projekt Urbanity — Twenty Years Later se koná pod záštitou primátorů zapojených měst:
Pavel Bém, primátor hlavního města Prahy
Klaus Wowereit, primátor hlavního města Berlína
Andrej Ďurkovský, primátor hlavního města Bratislavy
Gábor Demszky, primátor hlavního města Budapešti
Zoran Janković, primátor hlavního města Lublaně
Hanna Gronkiewicz-Waltz, primátorka hlavního města Varšavy
Michael Häupl, primátor hlavního města Vídně
partneři výzkumu: České vysoké učení technické v Praze; Technische Universität Berlin; Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave; Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem; Univerza v Ljubljani; Politechnika Warszawska; Akademie der bildenden Künste Wien
lokální spoluorganizátoři a koordinátoři: DAZ — Deutsche Architektur Zentrum, Německo; Centrum komunitného rozvoja, Slovensko; KÉK — Hungarian Contemporary Architecture Centre, Maďarsko; KUD C3, Slovinsko; Miastosfera, OSSA, Polsko; SOHO in Ottakring, Rakousko
fotografové: Tomáš Pospěch — CZE / Martin Zeman — CZE / Thomas Kutschker — DEU / Erik-Jan Ouwerkerk — DEU / Maroš Krivý — SVK / Illah Van Oijen — SVK / Kudász Gábor Arion — HUN / Domen Grögl — SVN / Szymon RogiÅ?ski — POL / Reiner Riedler — AUT
sociologové: Martin Ouředníček — CZE / Jana Temelová — CZE / Albrecht Göschel — DEU / Ľubomír Falťan — SVK / Janos Ladanyi — HUN / Blaž Križnik, Matjaž Uršič — SVN / Krysztof Nawratek — POL / Reinhard Seiß — AUT
hlavní koordinátor projektu: CCEA — Luba Hédlová, urbanity @ccea.cz, hedlova@ccea.cz
koncepce a koordinace architektonického výzkumu: MOBA — Igor Kovačević, Yvette Vašourková
kurátor fotografické části: CCEA
produkce a PR: CCEA — Luba Hédlová, Markéta Žáčková
grafický design: Ondrej Gavalda, Adrian Juráček
architektura výstavy: MOBA
spolupracující instituce: Goethe-Institut, Národní galerie v Praze, Rakouské kulturní fórum v Praze
partnerská města: Praha, Berlín, Bratislava, Budapešť, Lublaň, Varšava, Vídeň
podpora projektu: Ministerstvo kultury České republiky, Mezinárodní visegrádský fond, European Cultural Foundation, Česko-německý fond budoucnosti
partner projektu: Accor
mediální podpora v České republice: ERA 21, A2
mediální podpora v Evropě: A10 new European architecture
činnost CCEA podporuje: Městská část Praha 1, Ministerstvo kultury České republiky

Zdroj: TZ Centre for Central European Architecture, 19.3.2009

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*