V. Cena Bohuslava Fuchse

Tradiční soutěž ateliérových projektů studentů fakulty architektury se uskutečnila ve čtvrtek 23. 5. 2013.  Výstava prací se otevřela porotě pro hodnocení a nabídla jí zajímavou škálu řešených témat. Studenti i pedagogové měli možnost na této výstavě ukázat to nejlepší, co při jejich práci během semestru vzniklo. Z celodenního maratonu poroty po jednotlivých ateliérových místnostech fakulty vzešly tři vítězné a šest oceněných prací, které byly vyhlášeny ještě týž den během Slavnostního večera.


 

REPORTÁŽ
Soutěž semestrálních studentských projektů přinesla na Fakultu architektury v Brně nevšední atmosféru. Osobnostmi nabitá šestičlenná porota se v dopoledních hodinách setkala na půdě fakulty architektury a zahájila maraton po ateliérových místnostech.

Laureáti minulého kola soutěže studenti Bc. Darina Bartková, Bc. Zdeněk Chmel a Bc. Pavel Kolář, spolu s praktikujícími architekty Ing. arch. Romanem Čerbákem, Ing. arch. Yvette  Vašourkovou, pod vedením předsedy komise Ing. arch. Vlado Miluniće zahájili několikahodinovou anabázi po ateliérech. Z celé škály projektů se jim podařilo vybrat několik finalistů pro postup do dalšího kola. Velmi rozhodná, zkušená porota zvolnila své nedostižné tempo až v odpoledních hodinách při výběru tří vítězných projektů. Po náročné diskuzi již byly známy výsledky a mohl být zahájen Slavnostní večer ve výtvarné dílně fakulty.
Toto společenské setkání studentů a profesorů uvedl moderátor a zahájil svým projevem děkan fakulty architektury doc. Ing. Josef Chybík, CSc. Slovy předsedy poroty Ing. arch. Vlado Miluniće a kritické Yvette Vašourkové začalo vyhlašování oceněných a vítězných projektů. V. Cenu Bohuslava Fuchse za letní semestr akademického roku 2012/2013 si odnesla dvojice studentů Kryštof Foltýn a Daniel Struhařík za práci s názvem „5+5 Obnova měst“. Ateliér vedli doc. Ing. arch. Karel Havliš, Ing. arch. Ondřej Chybík a Ing. arch. Michal Krištof. Dalším vítězným projektem, s názvem „Dům nad jezerem pod Petrovem“, oslovila porotu Veronika Tvrdá. Jejím vedoucím práce byl doc. Ing. arch. Gabriel Kopáčik, Dr. společně s Ing. arch. Milanem Šuškou a Ing. arch. Janem Šárkou. Třetím výhercem originální sošky se stala Bc. Veronika Ehlová z ateliéru prof. Ing. arch. Petra Pelčáka, Ing. arch. Nicol Gale a Ing. arch. Bohumily Hybské. Její vítězná práce nesla název „Inventura stavění v MPR Brno – Místo ve středu města?“.
Zbylých šest vyhlášených prací získalo titul „Oceněný projekt“ a rovněž věcnou odměnu.
Ceny byly rozdány a tak moderátor otevřel druhou část večera – raut a diskusi nad projekty. Hudební tóny doprovázely volnou zábavu spojenou s tancem. V prostoru výtvarné dílny vznikla neobyčejná přívětivá atmosféra.  Doufáme, že se tato nálada na fakultu opět navrátí s příštím udělováním Cen Bohuslava Fuchse.

Organizátorem Ceny Bohuslava Fuchse je Studentská obec Fakulty architektury (SOFA).
Sponzory akce byly firmy VIZarch, Legia, Archiweb, vydavatelství ERA21, VUT v Brně, pivovar Starobrno a generální sponzor SOFA – firma Bramac. Akce se konala za podpory Fakulty architektury VUT v Brně.

Dominik Grohmann http://www.dominikgrohmann.cz/
Rádobynadoby http://www.facebook.com/pages/Rádobynadoby

zdroj: SOFA

VÝSLEDKY

VÍTĚZNÉ PROJEKTY
5+5 Obnova měst
Kryštof Foltýn + Daniel Struhařík (3. ročník)
vedoucí práce: doc. Ing. arch. Karel Havliš, Ing. arch. Ondřej Chybík, Ing. arch. Michal Krištof

Dům nad jezerem pod Petrovem
Veronika Tvrdá (2. ročník)
vedoucí práce: doc. Ing. arch. Gabriel Kopáčik, Dr., Ing. arch. Milan Šuška, Ing. arch. Jan Šárka

Inventura stavění v MPR Brno – Místo ve středu města?
Veronika Ehlová (5. ročník)
vedoucí práce: prof. Ing. arch. Petr Pelčák, Ing. arch. Nicol Gale, Ing. arch. Bohumila Hybská

OCENĚNÉ PROJEKTY
5+5 Obnova měst – Stadterneuerung
Jaroslav Matoušek + Norbert Obršál (3. Ročník)
vedoucí práce: doc. Ing. arch. Karel Havliš, Ing. arch. Ondřej Chybík, Ing. arch. Michal Krištof

5+5 Obnova měst – Stadterneuerung
Lea Koncerová + Kateřina Baťková (3. ročník)
vedoucí práce: doc. Ing. arch. Karel Havliš, Ing. arch. Ondřej Chybík, Ing. arch. Michal Krištof

Loděnice v Podzámecké zahradě
Oliver Kažimír (2. ročník)
vedoucí práce: doc. Ing. arch. Josef Hrabec, CSc.

Infinity
Marek Jakubík (1. ročník)
vedoucí práce: Ing. arch. Jan Mléčka

Res Publica III – Škola základ života – ZUŠ Kopřivnice
Bc. Miloš Trenz (5. Ročník)
vedoucí práce: prof. Ing. arch. Ivan Ruller

Res Publica III – Škola základ života – ZUŠ Kopřivnice
Bc. Kamila Petráková (5. ročník)
vedoucí práce:  Ing. arch. Jan Sochor
foto:
Jakub Ertl, Bc. Martin Vlček
 

 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*