V Psárech přistálo UFO

Na začátku září došlo ve středočeské obci Psáry k nevídané události. Na břehu místního rybníku Kukalák přistál tajemný létající talíř. Kdo byl na jeho palubě?
Posádkou nezvyklého objektu byla pětice exotických, modrá vejce snášejících slepic rodu Araucana, které do Psár přivezli dva němečtí umělci Ursula Achternkamp a Niklas Nitzschke jako součást mezinárodního projektu CULBURB, jenž v obci již od jara letošního roku probíhá. V jeho rámci se v Psárech a Dolních Jirčanech realizují umělecké a architektonické intervence pracující s prostorem předměstských lokalit.


Slepice, pro tradiční českou vesnici nejběžnější tvor, působí dnes v malé obci kousek od Prahy jako zjevení. Autoři projektu přizvali místní děti ke tvůrčí dílně, během níž navrhli slepičkám nový příbytek. Společnými silami potom postavili v klidném koutě školního dvora doslova palác, v němž zvířata nyní přebývají. A děti se o ně po odjezdu německých umělců starají samy. Odměnou za péči je jim možnost jednou denně vysbírat v kurníku modrá vajíčka.

Projekt UFO
hravou formou upozorňuje na situaci malých obcí v dosahu velkých měst, které za posledních dvacet let pod vlivem výrazného rozrůstání a přílivu městských obyvatel pozvolna proměnily svůj charakter. Sen o bydlení na dosah přírody, avšak nedaleko pohodlí velké metropole, si do příměstských oblastí jezdí plnit stále velké množství obyvatel. Každodenní realita satelitních městeček ale často boří romantické představy.

Co chybí obci, jež musela po revoluci stejně jako mnoho jiných čelit masovému přílivu nových obyvatel? Jak se tito noví obyvatelé sžívají se starousedlíky? Jaká je budoucnost příměstských lokalit ve Střední Evropě? Odpovědi na tyto i další otázky se nyní snaží hledat skupiny umělců a architektů, jejichž návrhy byly vybrány k realizaci ve středočeských Psárech. Psáry byly jako jediná obec v České republice zařazeny do mezinárodního projektu CULBURB, v rámci něhož realizují umělci a architekti celého světa intervence v satelitních oblastech šesti středoevropských zemí.

Projekt CULBURB aktivuje skrze akupunkturní intervence příměstské lokality středoevropských metropolí a jejich obyvatele. Cílem akupunkturních intervencí je dosáhnout pomocí minimálních prostředků maximálního možného účinku. Do výzvy k účasti se zapojilo 223 architektů, umělců a aktivistů z celého světa, k realizaci bylo vybráno 22 projektů.

Projekt Culburb probíhá v dalších středoevropských zemích
Maďarsko: Budapešť–Délégyháza
Polsko: Varšava–Ursus
Rakousko: Vídeň–Sandleiten
Slovensko: Bratislava–Rajka, Rusovce
Slovinsko: Lublaň–Zalog

V ostatních pěti zemích probíhají od dubna 2012 další projekty. Informace k jednotlivým projektům jsou průběžně doplňovány a aktualizovány na stránkách www.culburb.eu, kde také najdete video a fotodokumentaci v tiskovém rozlišení. Projekty budou probíhat až do března 2013.

Projekt organizuje: CCEA, Centrum pro středoevropskou architekturu (Praha)
Spoluorganizátoři: Soho in Ottakring (Vídeň), Kortárs Épiteszeti Központ (Budapešť), KUD C3 (Lublaň), Verejný podstavec (Bratislava), Centrum komunitného rozvoja (Bratislava), Fundacja BÄ?c Zmiana (Varšava)
Kontakt: www.culburb.eu
Klára Mergerová, mergerova@ccea.cz, +420 222 222 521
Projekt podpořili:
CULBURB probíhá pod záštitou náměstka primátora hl. m. Prahy RNDr. Tomáše Hudečka, PhD.

V Psárech se od jara letošního roku realizuje celkem pět projektů:

Projekt 50 000 – Laboratory.cz
Data: duben-srpen: zasílání nápadů, 1.–2. 9.: veřejné hlasování, 8. 9.: vyhlášení vítězného nápadu – hřiště pro starší děti, říjen: představení prvního návrhu dětského hřiště
Autoři Projektu 50 000, vyhlásili v Psárech a Dolních Jirčanech výzvu na zasílání nápadů, jak by se nejlépe dala v obci využít částka 50 000 Kč. Cílem výzvy bylo vzbudit zájem obyvatel o prostředí, ve kterém se denně pohybují a uvažovat nad tím, jak pomocí drobného zásahu dosáhnout významných změn. Ve veřejném hlasování byl mezi nápady na nové piknikové místo, lavičky nebo opravu chodníku vybrán návrh hřiště pro starší děti. Jeho možné podoby se nyní upřesňují a budou v nejbližších týdnech představeny obyvatelům.

UFO (Urban Farming Objects) – Ursula Achternkamp / Niklas Nitzschke

Data: 8. 9.: přistání UFO v Psárech, 10.–16. 9.: workshop s dětmi v místní škole
Komunitní projekt v podobě létajícího talíře UFO s posádkou vzácných čínských, modrá vejce snášejících slepic přivezli na začátku září do Psár němečtí architekti Ursula Achternkamp a Niklas Nitzschke. Architekti postavili slepicím nový příbytek společně z dětmi z místní školy, které se o ně nadále starají. Tradiční vesnický objekt, kurník, působí jako UFO v prostředí, které kvůli proměnám společnosti o svůj vesnický charakter postupně přichází.

Dobrodružství vzpomínek – Anežka Tkáčiková / Martin Rusina

Data: 13. 10.: Hra Dobrodružství vzpomínek proběhlo během svatohavelského posvícení v Psárech
Prohlubováním vztahů mezi starousedlíky a nově příchozími obyvateli obce se zabývá projekt Dobrodružství vzpomínek Anežky Tkáčikové a Martina Rusiny. Na základě historek, zapomenutých příběhů a zkušeností, které slovenští autoři posbírali od starších obyvatel obce, sestavili dobrodružnou hru určenou dětem, které díky ní mohou navázat ztracený vztah k okolnímu prostředí, jenž bývá kvůli dojíždění za školou často narušen. Hra proběhla 13. října v rámci svatohavelských slavností.

Stezka odvahy – Matěj Al-Ali / Petr Dub / Tomáš Moravec
Data: Projekt Stezka odvahy bude oficiálně odhalen a pokřtěn na setkání obyvatel Psár a Dolních Jirčan s odbornou veřejností, které proběhne v Psárech 3. 11. ve 14 hodin
Projekt Stezka odvahy navazuje na tradici českých naučných stezek. Síť dvaceti cedulí rozmístěných po prostoru obce přiblíží novodobou urbanizaci Psár a Dolních Jirčan, která v jistém smyslu reprezentuje zásadní porevoluční a společenský obrat v České republice. Obsahem jednotlivých zastavení bude slovní popis obecné problematiky příměstských oblastí, jejich plánování a struktury, mapované na konkrétním území obce. Stezka bude slavnostně odhalena 27. října.

Ideální Satelit / MOBA

Data: 22.11., městský úřad, 18:00: Váš ideální satelit – diskuze s občany nad budoucností obce, 13.12., základní škola Psáry Dolní Jirčany: Satelit budoucnosti – diskuze s dětmi nad budoucností obce, únor 2013: workshop Ideální satelit – setkání občanů, architektů a politiků obce, březen 2013: prezentaceprojektu Ideální satelit a rekapitulace všech Culburb projektů
Celé dvacáté století architekti vytvářeli obraz ideálních měst, málokdy se však ptali přímo občanů, jak si své ideální město představují. Rozhodli jsme se otočit tento trend a ptáme se obyvatel Psár a Dolních Jirčan, jak by si představovali svoji ideální obec. Podle námětů navrhneme vizi Psár a Dolních Jirčan.
 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*