Václav Kučera: Architektura inženýrských staveb

Inženýrské stavby je termín zahrnující stavby, kterých posláním je sloužit veřejnosti a vyžadují nadprůměrné technické dovednosti. Kniha Architektura inženýrských staveb je ojedinělou publikací věnující pozornost pozemním cestám, silnicím a dálnicím, vodním cestám, podzemním stavbám, jezům, hrázím, přehradám a mostům všech druhů.
Mnohé z inženýrských staveb sice nepatří k tomu, na co bychom se dívali každý den se zalíbením, jiné ovšem vytvářejí genius loci a jsou součástí každodenního života v tom nejlepším slova smyslu. Záměrem knihy je na takové stavby u nás i v zahraničí upozornit a podpořit vědomí, že i ty nejobyčejnější technické stavby jsou součástí životního prostředí, mohou ho zkrášlit a vyvolávat v nitru člověka pocity uspokojení. V dialogu s výtvarnými kategoriemi jsou uváděné stavby podrobovány konstruktivní kritice, od jejich celkové koncepce až po detail. Pojednávané stavby byly, jsou a budou i nadále krajinotvornými elementy i nedílnou součástí městského prostředí. Publikace rozšiřuje pohled na technickou podstatu staveb. Je určena studentům a také široké odborné i laické veřejnosti.
Autor Václav Kučera, který přednáší tento obor na ČVUT, soustředil informace o nejvýznamnějších technických stavbách historie i žhavé současnosti, které spoluvytvářejí životní prostředí a jsou úzce svázány s životní úrovní jednotlivých kultur.

Kniha vychází v nakladatelství GRADA Publishing a.s., U Průhonu 22, 170 00 Praha 7

Zdroj: Iva Volfová, GRADA Publishing, a. s.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*