VELUX — CarbonLight Homes

Společnost VELUX dokončila a otevřela pátou experimentální stavbu v rámci projektu VELUX Model Home 2020. Jedná se o dva CO2 neutrální rodinné aktivní domy s názvem CarbonLight Homes, které stojí v obci Rothwell a jsou prvními domy ve Velké Británii postavenými podle nové normy britské vlády pro nulové emise uhlíku.


Domy CarbonLight Homes inteligentně využívají přírodní zdroje a podporují trvale udržitelný životní styl. Vysoká míra prosvětlení interiérů denním světlem, využití přirozené ventilace a dynamické pláště domů dělají z těchto staveb rezidenční objekty, jejichž vnitřní prostředí aktivně podporuje zdraví obyvatel a přibližuje koncepci příjemného bydlení široké veřejnosti. Domy splňují všechny tři aspekty principu aktivního domu – energetickou úspornost, komfortní a zdravé vnitřní klima a šetrnost k životnímu prostředí. Při výstavbě obou rodinných domů byly použity šetrné moderní materiály a technologie. Projekt získal hlavní cenu za inovace ve stavebních technologiích (Innovation Award for Building Technology) v rámci prestižní soutěže British Homes Awards 2010.

Budovy CarbonLight Homes propagují myšlenku energetické soběstačnosti a jejich velmi nízká celková spotřeba energie je pokryta z obnovitelných zdrojů. Hlavním cílem bylo dosáhnout nulové bilance energie, aniž by se využila fotovoltaika či nepřetržitý chod mechanické ventilace s rekuperací tepla. Ohřev teplé užitkové vody a vytápění v domech zajišťuje systém kombinace solárních kolektorů a tepelného čerpadla vzduch/voda. Na rozdíl od předchozích experimentálních domů z projektu VELUX Model Home 2020, které mají systém podlahového vytápění, zde projektanti navrhli nízkoteplotní radiátory. Nezastupitelnou roli z hlediska energetické soběstačnosti hrají i pasivní solární zisky.
V objektu je navržen hybridní systém ventilace, kdy přirozená ventilace funguje společně se systémem mechanického větrání s rekuperací tepla v závislosti na venkovní teplotě. V teplých částech roku je pro chlazení použita automaticky řízená přirozená ventilace v kombinaci s automaticky řízeným vnějším stíněním fasádních i střešních oken. Tento systém zamezuje přehřívání interiérů a přispívá k vytvoření příjemného vnitřního klimatu.
 

Cíl – snížení emisí CO2
– Důkladně izolovaná stavební konstrukce s hodnotou U = 0,11 W/m² K pro všechny stěny, podlahu i střechu;
– Těsná obálka budovy;
– Okna s trojskly na chladnější (východní) straně pro zajištění dokonalé tepelné ochrany a okna s dvojskly na teplejší (západní) straně pro ideální využití pasivních solárních zisků;
– Optimální velikost prosklené plochy fasádních i střešních oken VELUX pro maximalizaci pasivních solárních zisků a dostatek přirozeného denního světla;
– Ohřev teplé vody a vytápění pomocí solárních kolektorů, tepelného čerpadla a mechanické ventilace s rekuperací tepla;
– Přirozená ventilace po celý rok s mechanickou podporou (s rekuperací tepla) během topné sezóny;
– Energeticky úsporné osvětlení v celém objektu;
– Automatizovaný provoz otevírání oken a řízené stínění zabraňující přehřívání interiéru, ochraňující před oslněním a snižující vnitřní hladinu CO2,

Všechna uvedená opatření vedou ke snížení emisí CO2 u tohoto objektu. K výsledku přispěla orientace domu na východ/západ, která dokazuje, že pro dosažení optimálního řešení není nutný pozemek orientovaný k jihu.

Domy CarbonLight Homes jsou projektovány jako skutečné domovy pro skutečné lidi, na což byl kladen hlavní důraz. Domy CarbonLight Homes dopřávají svým obyvatelům více prostoru, jsou přibližně o 30 % větší než průměrný, tradiční rodinný britský dům se třemi nebo čtyřmi pokoji. Činitel denní osvětlenosti je 5 %, což je třikrát více, než je požadavek britské legislativy. Dostatečné prosvětlení má pozitivní vliv na psychickou kondici a pohodu obyvatel a vede ke snížení závislosti na umělém osvětlení při každodenních úkonech. Využití přirozené ventilace – přístup čerstvého vzduchu je nejzdravější způsob větrání a je zadarmo. Řídicí systém WindowMaster monitoruje teplotu interiéru, hladinu CO2 a množství světla v objektu a automaticky řídí větrání a stínění tak, aby bylo vždy dosaženo optimálního vnitřního klimatu. Hladké povrchy podlah v celém domě brání zachycování nečistot v podlaze a snižují pravděpodobnost vzniku alergií.

Prostor zahrady působí jako přirozené prodloužení interiéru, čímž je podpořena snaha o prolnutí exteriéru s interiérem. Každý dům má pod zahradou nádrž na sběr dešťové vody o objemu 3500 litrů. Dešťová voda slouží ke splachování toalet, pro provoz pračky a pro stabilní hasicí zařízení, pokud by bylo spuštěno.


Aktivní rodinné domy CarbonLight Homes budou k dispozici k exkurzím do února 2012, poté bude po dobu jednoho roku vyhodnocován jejich provoz. Výsledky budou zpětně využity při navrhování a výstavbě dalších CO2 neutrálních obytných projektů.
Domy CarbonLight Homes byly postaveny v rámci strategického partnerství architektonické kanceláře HTA Architects, skupiny VELUX, městské rady v Ketteringu a společností VILLMOTT DIXON a North Northants Development. Stavební materiály dodaly firmy WindowMaster, VELFAC, Drexel & Weiss a Sonnenkraft. Místní samospráva v obci Rothwell přijala aktivní domy CarbonLight Homes jako normu pro všechny místní novostavby, kterých by zde mělo být v následujících 10 letech vystavěno celkem 5500.

Tisková zpráva, Praha 7. listopadu 2011
 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*