Venkovský rodinný dům

Blatnice pod Svatým Antonínkem je kouzelná moravská vinařská obec, rozkládající se na rozsáhlé rovině přecházející do mírného svahu s vinohrady. Typický je pro ni urbanistický rozvrh zástavby – úzká a zároveň hluboká parcelace podél cest, umožňující co největšímu počtu pozemků přístup ke komunikaci. Obytná část bývá podélně orientovaná směrem do veřejného prostoru a na ní navazuje kolmá část hospodářská. Zástavba je zde převážně přízemní, omítané stereotomické fasády, šikmé střechy.
Naše parcela byla zastavěna objektem, založeném na tomto hmotovém principu. Vymykala se však svojí šířkou (v obci patří k jedné z největších). Původní dům jsme vzhledem ke špatným stavebně technickým důvodům nahradili novostavbou, která však zcela respektuje obecný princip zástavby v obci i původní hmotu objektu. Novostavbu ve tvaru písmene L jsme umístili na severovýchodní a severozápadní hranici pozemku.
Vstup se nachází na styku obou křídel domu, na severním rohu parcely. Krytý vstup a závětří navazuje na zádveří se šatnou. Severovýchodní křídlo (do ulice) tvoří komfortní obytný prostor otevřený do krovu, který je směrem do zahrady plně prosklený. Hlavní prostor jsme členili rozmístěním nábytku na kuchyni, jídelnu a obývací pokoj doplněný zapuštěnou podzemní vinotékou. Navazuje na něj venkovní sezení s krytým stáním pod novou stodolou.
Na styku obou křídel, v návaznosti na vstupní halu, se nachází zapuštěný, krytý, venkovní prostor s vířivkou. Severozápadní křídlo obsahuje ložnicovou část: čtyři ložnice s vlastní koupelnou a technickou místnost. Jednotlivé pokoje jsou přístupné z dlouhé chodby, kde se nachází rozsáhlé úložné prostory. Podkroví stavby je částečně využito. Nad vstupní částí se nachází herna (kulečník, stolní fotbal), opticky propojená s obytným prostorem a přístupná po schodišti ze vstupní haly, dále půda přístupná po žebříku z technické místnosti.

Nosná konstrukce je klasicky zděná, křídlo prosklené směrem do zahrady vynáší ocelové sloupky na půdorysu kříže. Střecha je sedlová, krytá klasickou pálenou červenou střešní taškou bobrovkou.
Fasády směrem do veřejného prostoru jsou s výjimkou hlavního vstupu v podstatě nečleněné otvory. Fasády do zahrady jsou tvořeny dvěma rozdílnými principy: obytné křídlo je plně prosklené, fasádu ložnicového křídla tvoří pravidelný rytmus vertikálních francouzských dveří. Na fasádě u vstupu do domu autor předpokládal umístění výtvarného díla, tématem a zpracováním volně vycházejícím z místních, tradičních motivů. Na daném díle architekt spolupracoval s profesionální výtvarnicí Mgr. A. Pavlou Gregorovou.
Zahrada je rozčleněna skladem zahradního náčiní na část obytnou, doplněnou vodním prvkem a na sad. Plot podél sadu je z režného zdiva.

Autorská zpráva
Foto: Jiří Hurt
Vizualizace:  Radek Šíma, Ateliér 6


 

Autor: Atelier 6, s.r.o. – Radek Šíma; ateliér AIR – Aleš Jeřábek, Vítězslav Táborský
Dodavatel: PARDOSA – technik, s.r.o.
Zastavěná plocha: 370 m2
Užitná plocha: 274 m2

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*