Víceúčelový development s transformací v Bratislavě

Architekti z ateliéru CHYBIK + KRISTOF přinášejí do slovenské metropole inovativní přístup ke kulturnímu dědictví. V centru Bratislavy doplní věže Sky Parku nová zástavba se soudobou architektonickou kvalitou, příjemným bydlením, víceúčelovým parterem a odkazem na industriální minulost lokality.

CHYBIK + KRISTOF tak Bratislavě a Slovensku ukazují příklad zachování původní budovy a jejího elegantního začlenění do nadstandardní zástavby. Design factory, kterou mnozí Bratislavané znají již od roku 2005, přinesla do původní industriální budovy zámečnické dílny kulturní a uměleckou funkci a náznaky možné sanace v roce 2019 vyvolaly silné ohlasy laické i odborné veřejnosti. Projekt ateliéru CHYBIK + KRISTOF však v maximální možné míře doplňuje a zachovává zámečnickou dílnu jako jednu z posledních původních staveb, která po bombardování závodu Apollo odkazuje na dědictví lokality Chalúpkova, která byla v minulosti průmyslovým centrem. Jasně vymezuje parter, který svou kulturní funkcí navazuje na Jurkovičovu teplárnu. Do převážně rezidenčního prostředí tak vnáší tolik potřebnou veřejnou funkci a rozděluje vymezené veřejné prostory na živou Bottovu ulici a klidný les – park mezi budovami ve vnitrobloku.

Nová vrstva bytového domu je umístěna nad původní Design factory a svou hmotou doplňuje a reaguje na hustě zastavěné prostředí. V parteru rozšiřuje interiér do zastřešeného exteriéru a interaktivně je tak propojuje. Natočení hmoty o 45° poskytuje soukromí a vytváří výhledy na dominanty Bratislavy. Ustupující hmota respektuje světlo, technické podmínky a zároveň vytváří soukromí na terasách budovy.  Architekti zohlednili intimitu obyvatel domu s prosklenou fasádou pomocí „sekundárního pláště“.

„Komplexní úkoly mají potenciál přidané hodnoty. Úcta k historii a kulturnímu dědictví je klíčovým prvkem našich projektů a v kombinaci s našim odhodláním překonávat výzvy nám umožňuje proměnit náročné úkoly ve výjimečné projekty,“ říká Michal Krištof, spoluzakladatel studia CHYBIK + KRISTOF. Architekti zachovávají výjimečné industriální dědictví a navazují na něj domem, který splní ten nejtěžší úkol –  být nezaměnitelný a zároveň zapadat do svého okolí.

Měli bychom být vnímavější ke svému okolí a historii, jež nás formuje. Jako architekti máme možnost utvářet prostředí pro život. Jakékoli zásahy do tohoto prostředí by tak neměly být od své minulosti odtrženy, ale měly by na ni navázat a dokázat se přizpůsobit měnícím se podmínkám. Aby stavby v budoucnosti obstály, musí se stát místy, která mají lidé rádi a o která budou pečovat,“ vysvětluje Ondřej Chybík.

Tisková zpráva CHYBIK + KRISTOF, upraveno, přeloženo a kráceno

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*