Víkendový dům Nad lomem

Naším návrhem jsme chtěly podpořit původní urbanismus obce – volně „roztroušené“ shluky hospodářských i obytných budov menších měřítek, které jsou rozmístěny kolmo na svah i po vrstevnicích. Stejně tak sklony střech se v obci objevují v různých směrech. Stavba tak nenarušuje urbanistické a architektonické řešení okolí. Navrhly jsme dům, jehož hmota je rozdělena do dvou menších částí, které ale spolu tvoří celek.
Stavební pozemek se svažuje k jihu, ze severu je ohraničen místní komunikací. V jižní části je na parcele lom, který investor domu nechal vyčistit, aby vynikl místní pískovec. Začlenily jsme ho do našeho návrhu, pískovcový lom jsme ponechaly jako relaxační zónu. Dům je umístěn v severní části pozemku, kde je i přístup na pozemek.
V návrhu jsme chtěly spojit nesnadné podmínky samotné parcely, požadavky investora a samozřejmě kontext okolních staveb a celkového urbanismu obce. Větší část domu se skládá ze dvou půdorysně obdélníkových objemů, které kopírují svažitý terén. Druhý dům je natočen zhruba o 90 0 od většího domu. Objekty jsou přízemní, s různým natočením pultových střech, z dálky působí jako jeden celek. Bývalý lom, který po očištění získal čistou pískovcovou barvu i strukturu, se stal dominantním prvkem při pohledu na dům, jemuž tvoří „podezdívku“. 
Víkendový rodinný dům má dřevěnou konstrukci i fasádu, pultová střecha je zatravněná. V čele obou objemů jsou velká okna s výhledem do kraje. Opatřena byla speciálními fóliemi, aby neodrážela světlo zpět do krajiny. Z pohledu od silnice dům nevyčnívá, zapadl mezi ostatní stavby, ze severní strany je pozemek ohraničen pískovcovou zídkou. Pískovec jsme na poměrně složitém pozemku využily na terénní úpravy, jako opěrné zídky č i vyrovnávací schody. Dům je posazen lehce pod terén a výška všech částí je minimální tak, aby co nejvíce kopíroval svah a nebránil ve výhledu sousedům. Vstup je ze severní strany, kde je také kryté stání na automobil. Oba domy propojuje dřevěná terasa, aby dohromady tvořily kompaktní celek.
Autorská zpráva
Foto: MgA. Jiří Ernest       

 
Autor: Michaela Chvojková, Martina Bílková, Alžběta Bláhová
Zastavěná plocha domu: 123 m2
Plocha pozemku: 765 m2
Typ domu. B – velmi úsporný

 

Komentáře

  1. Čtenář Stavbawebu says:

    Tak tohle se povedlo, vydařený projekt i realizace. Oproti některým a nejen tady prezentovaným domům je tohle opravdu zajímavé, hlavně je to dům, kde se primárně myslí na to, k čemu slouží a ne aby byl zvenku co jevíc kůl a vevnitř bída.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*