Viladomy Kamenice

Komorní rezidenční projekt sestávající ze dvou viladomů uprostřed zeleně tvoří vstupní bránu do centra malé středočeské obce. Je to místo, které propojuje bydlení ve městě a na vesnici.

V posledních letech zažívá obec Kamenice příliv obyvatel a s tím spojený stavební boom. Původní vesnice se urbanizuje, a především v centru obce vzniká architektura městského typu. Řešený pozemek se nachází v těsné blízkosti centra obce Kamenice, při hlavní urbanistické ose obce – ulici Ringhofferova. Okolní zástavba má různorodý charakter; nacházejí se zde rodinné domy, chaty i bytové domy. Ze severní strany pozemek sousedí s hlavním pěším tahem, který prochází celou obcí. Areál viladomů tak vytváří pomyslnou bránu do centra Kamenice.

Tvar pozemku je lichoběžníkový s delšími rovnoběžnými stranami. Kratší, směrem ke komunikacím, se rozbíhají. Tento geometrický motiv využíváme při základní urbanistické kompozici návrhu. Na pozemek umisťujeme dva téměř totožné domy čtvercového půdorysu, které mají své vnější fasády rovnoběžné s kratšími stranami pozemku. Vlastní domy jsou vzájemně pootočeny o 13 stupňů. Mezi domy vzniká nepravidelný společenský prostor s původními vzrostlými stromy. Princip pootočení domů se promítá i do formování tvaru lomeného parkovacího stání, zastropení, a nálevkovitě rozšiřující se příjezdové komunikace.

Z hlediska urbanistického provozu a funkce je pozemek dělen na podélné pásy, které mají odlišné funkce. Podél východní hranice probíhá komunikace, která slouží pro příjezd aut k parkovacím stáním. Z druhé strany parkování se nachází chodník pro pěší, který protíná celý pozemek od severu k jihu a napojuje se na ulici Ringhofferovou. Západní pás pozemku je nejširší a slouží k vlastnímu bydlení. Centrální prostor s původními vzrostlými stromy navozuje pocit parku mezi dvěma viladomy a vytváří tak centrální polosoukromý prostor sloužící komunitnímu životu obyvatel bytů. V okrajových částech obytné zóny, v přímé návaznosti na přízemní byty, jsou navrženy soukromé předzahrádky.

Ústřední otázkou projektu bylo, jak do prostředí vzrostlé zeleně umístit dva bytové domy, které nebudou převyšovat okolní zástavbou a budou se svým prostředím v souladu. Navrhli jsme dva sobě podobné viladomy čtvercového půdorysu s diagonálně osazenou sedlovou střechou, která citlivě reaguje na okolní zástavbu a zároveň do neuspořádaného prostředí širšího centra obce přináší univerzální princip. Dynamické fasády domu a dřevěný obklad navozují civilní a přívětivý výraz nových domů, materiálově propojený s okolím a přírodou. Viladomy jsou navrženy jako schodišťové domy – typologie, kdy jsou všechny byty na podlaží přístupné z jednoho vertikálního komunikačního prostoru, přičemž oba viladomy jsou třípatrové; horní patro je podkrovní. V každém z domů se nachází osm bytů o velikosti 2+kk až 4+kk.

Základové pasy jsou železobetonové. Domy mají stěnový nosný systémem z cihelných tvárnic. Stropy a balkony jsou železobetonové monolitické. Konstrukci střechy vynáší ocelové vaznice, krokve jsou dřevěné. Povrch jednoplášťové střechy je z PVC krytiny světle šedé barvy. Vnější nosné zdivo je opláštěné minerální izolací s omítkou a zavěšenou fasádou ze svislých dřevěných latí ze sibiřského modřínu. Venkovní zábradlí balkónů je skleněné bezrámové. Kryté parkovací stání je z ocelových profilů se zastropením z trapézového plechu. Střecha je zelená extenzivní. Příjezdová komunikace k parkovacím stáním je navržena z betonových zatravňovacích tvárnic zasypaných jemným štěrkem.

Autorská zpráva, redakčně upraveno
Foto: Petr Polák

Studio: NEW HOW architekti
Autor: Ing. arch. David Zámečník
Umístění projektu: Ringhofferova 2401 a 2402, 251 68 Kamenice
Rok projektu: 2020
Rok dokončení: 2022
Zastavěná plocha: 453 m²
Hrubá podlahová plocha: 1815 m²
Užitná plocha: 1262 m²
Plocha pozemku: 2564 m²

Komentáře

  1. Čtenář Stavbawebu says:

    Prima! jednoduché, jasné a k bydlení. Škoda, že schází nějaká oblinka, ale kvalita to převyšuje. Předpokládám, že se jedná o dřevostavbu?

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*