Vychází kniha 99 domů 3

Kniha 99 domů 3 je autorským výběrem 99 nejlepších rodinných domů postavených v České republice v posledních šesti letech. Autorsky ji sestavil tým architektů Ján Stempel, Jan Jakub Tesař a Petr Pištěk, kteří působí na Fakultě architektury ČVUT v Praze (FA) a zároveň jsou známými a oceňovanými autory rodinných domů. Pro třetí díl bestselleru vybírali z více než třech stovek přihlášených realizací.

Publikace je výsledkem dlouhodobé vědecko-výzkumné práce Ústavu navrhování I FA ČVUT v Praze. Jedná se o jedenáctý titul v pořadí vydaný týmem odborníků tohoto ústavu. Knihou navázali na předchozí dvě knihy – 99 domů (z roku 2012) a 99 domů 2 (z roku 2016), jež se v krátké době staly bestsellery. Odborná kritika je mimo jiné oceňuje za to, že přispívají k popularizaci architektury u široké veřejnosti. „Neznám nikoho, kdo by pro kultivaci diskuse o rodinném bydlení v Česku udělal víc, než dvojice Stempel–Tesař,“ říká Henrieta Moravčíková ze Slovenské technické univerzity v Bratislavě.

Kniha zaujme nejen potenciální stavebníky a architekty, ale každého, kdo se zajímá o současnou českou architekturu. Pomůže zorientovat se v požadavcích na přípravu stavby rodinného domu a inspiruje, jakými možnostmi disponuje soudobé stavění. Kniha obsahuje 99 rozmanitých přístupů a realizací domů od téměř 70 architektonických kanceláří. Nejde o jednoznačnou kuchařku nebo sbírku nápadů, ale spíš o ukázku, jak stavět jinak. Jak říká jeden z autorů Ján Stempel: „Kniha představuje jednoduše dobré domy od architektů, kteří umí pracovat s atmosférou a pocity, které má dům vyvolávat.“

Čtenář v knize najde především bohatou fotodokumentaci, jíž doprovázejí komentáře vysvětlující architektonickou koncepci každé stavby. Fotografie jsou doplněny půdorysy, řezy a situacemi ve stejném měřítku, což čtenářům umožňuje srovnávat velikost a prostorové uspořádání. Úvodní text Dalibora Boráka vysvětluje nejčastěji používanou terminologii v oblasti pojmenování domů z hlediska jejich energetické náročnosti. Borák srozumitelnou formou popisuje, např. rozdíly mezi domem nízkoenergetickým, energeticky pasivním nebo energeticky soběstačným. Orientace v nich usnadní investorům sestavování požadavků na nový dům.

Čím se třetí díl liší od těch předchozích? „Z hlediska kvalitní architektury jsou domy ve všech třech dílech tím nejlepším, co se v České republice postavilo,“ říká další z autorů Jan Jakub Tesař. „Třetí díl ve srovnání s předchozími dvěma díly nabízí vyšší kvalitu v detailním provedení. Ukazuje, jakým vývojem prochází technologie a materiály, které se při stavění používají. Domy z prvního dílu neměly k dispozici dnešní možnosti. Z hlediska udržitelnosti a energetické úspornosti jsou domy mnohem dál,“ dodává Jan Jakub Tesař. O knize se ve své recenzi zmiňuje uznávaný architekt Ákos Moravánszky působící na univerzitě ETH v Curychu: „Doba ikonických staveb od hvězdných architektů je pryč. 99 domů, jejichž architekti dokázali navrhnout estetické stavby šetrné k životnímu prostředí, odráží skutečnou architektonickou kulturu.“

Třetí díl se od jeho předchůdců liší také v tom, že obsahuje výhradně novostavby. Rekonstrukcí, přestaveb a dostaveb totiž v poslední době velmi přibývá, a tak se autoři rozhodli, že jim věnují samostatnou knihu.

Publikace, která je v kontextu zemí střední a východní Evropy ojedinělým počinem, vychází v edici ARCHITEKTURA garantů prof. Ing. arch. Jána Stempela a Ing. arch. Jana Jakuba Tesaře z Fakulty architektury ČVUT v Praze.

Stempel, Ján, Tesař Jan Jakub, Pištěk Petr: 99 domů 3
V edici ARCHITEKTURA vydalo nakladatelství KANT – Karel Kerlický 2020
Počet stran: 424
ISBN: 978-80-7437-323-7


O autorech:
prof. Ing. arch. Ján Stempel (1959)
Absolvoval Fakultu architektury Technické univerzity v Budapešti, pracoval v kanceláři SIAL a spoluvlastnil společnost A.D.N.S. architekti. V současnosti provozuje kancelář Stempel & Tesař architekti a působí jako vedoucí Ústavu navrhování I na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Je autorem řady oceňovaných realizací a publikační činností se podílí na prezentaci české architektury doma i v zahraničí.

Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D. (1981)
V rámci studia na Fakultě architektury ČVUT v Praze absolvoval stáž na Technické univerzitě v Delftu. Pracoval v kanceláři Atelier 6 a nizozemské JeanneDekkers Architectuur. Kromě vlastní praxe ve společnosti Stempel & Tesař architekti působí na Fakultě architektury ČVUT v Praze jako proděkan. Publikuje a přednáší v různých evropských zemích na téma rodinných domů.

Ing. arch. Petr Pištěk (1980)
Po vystudování Fakulty architektury ČVUT v Praze se živí jako architekt a publicista, Spolupracuje především s odbornými tituly. Podílel se na založení mezinárodní vysoké školy Architectural Institute in Prague (ARCHIP), kde pracoval jako prorektor. Tématem jeho disertační práce na Fakultě architektury ČVUT v Praze je publikování a hodnocení rodinných domů v architektonických časopisech.

Ing. arch. Dalibor Borák (1959)
Absolvent Fakulty architektury VUT v Brně, projektovat začal ve Stavoprojektu Brno, v ateliéru Ing. arch. Viktora Rudiše. Je jedním ze zakládajících členů Centra pasivního domů a působil jako člen výkonného výboru Evropské rady architektů v Bruselu, zodpovědný za pracovní skupinu Udržitelná architektura. Společně s manželkou Ing. arch. Helenou Borákovou má vlastní architektonickou praxi, v rámci níž je spoluautorem řady oceněných a udržitelných staveb. Aktivně působil v České komoře architektů, které několik let také předsedal.

tisková zpráva FA ČVUT

Komentáře

  1. Čtenář Stavbawebu says:

    Na této řadě knih mě vždy fascinovalo, jak autoři, braní za ty skromné, vydávají běžnou komerční publikaci za výsledek jakéhosi výzkumného projektu, přitom podíl jejich vlastní práce je minimalizován, když před vydáním dalšího dílu vyzvou kolegy, ať jim posílají fotografie a veškeré informace o svých stavbách. Přitom se jedná o kompilaci, vesměs zcela neobjevnou, kde jsou publikovány mnohokrát zveřejněné domy na mnohokrát zveřejněných fotografiích. Každá stavba, ať je to malá chata nebo obří rezidence, má stejný prostor, texty jsou také zcela konvenční. Vrcholem je skromnost autorů, kteří mají vždy na titulní stránce svoji realizaci a v knize se podle počtu vlastních zveřejněných realizací zdá, že se jedná o zdaleka nejvýznamnější rezidenční architekty u nás.
    Knihy mám, protože mě tato oblast zajímá a nic jiného prakticky nevychází, ale kdyby prostě vyšel další přehled současné rezidenční architektury u nás, považoval bych to za oceněníhodný počin, ale opravdu mě provokuje, když je za výzkumný projekt považováno, že autoři ze zaslaných materiálů vyberou 99 domů a ještě knihu využijí k vlastní sebeprezentaci.
    Vše je v příkrém protikladu třeba k Ročence architektury, která je vždy opravdu autorským dílem přizvaného architekta.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*