Vyhlášení evropské a mezinárodní soutěže o urbanistickou podobu rue de la Loi a jejího okolí

Fotogalerie ke článku (1)

mapa

mapa
Celá fotogalerie (1)

Přeměna zóny v oblast šetrnou k životnímu prostředí.

Úřady regionu hlavního města Bruselu v úzké spolupráci s Evropskou komisí a městem Brusel vyhlašují velkou soutěž o novou urbanistickou podobu evropské čtvrti. Soutěž se týká oblasti kolem rue de la Roi mezi vnitřním městským okruhem a chaussée d´Etterbeek (pozn. 1).

Cílem této soutěže je vytvořit takovou urbanistickou podobu, která spolu se silnou symbolikou místa nabídne příjemné veřejné prostory, upřednostní nemotorizovaný způsob přepravy a veřejnou dopravu a počítá s vysoce kvalitními ekologickými stavbami velké architektonické hodnoty.
Projekt je v souladu s cíli stanovenými v aktuálním Rámcovém plánu pro evropskou čtvrť (pozn. 2). Jde v něm o přeměnu zóny v oblast šetrnou k životnímu prostředí, která skloubí hlavní evropské a mezinárodní správní centrum v regionu s rozmanitou bytovou zástavbou, kulturními zařízeními i jinými místy pro trávení volného času. Kromě toho reaguje na společné přání regionálních úřadů a Evropské komise reorganizovat prostory Evropské komise po obou stranách rue de la Loi a zároveň posílit funkční a sociální různorodost oblasti.
Tento ambiciózní projekt stavebních úprav počítá s racionalizací a soustředěním útvarů Komise podél rue de la Loi, což by vedlo k nárůstu kancelářských ploch Komise v oblasti ze 170 000 m2 na 400 000 m2. Cílem je dosažení vyšší hustoty zástavby v oblasti zvýšením poměru počtu pater na danou plochu ze 4,5 na 8,0.

Podrobnosti soutěže:

Zadavatelem je Ministerstvo regionu hlavního města Bruselu, správa územního plánování a bydlení, ředitelství pro studie a plánování. Toto ředitelství soutěž vyhlašuje, bude na základě stanovisek poskytnutých poradním výborem (který tvoří dva zástupci regionu, dva zástupci města Brusel, dva zástupci Evropské komise a sedm mezinárodních odborníků vybraných z 27 členských států EU) přijímat rozhodnutí a pod svým dozorem zajistí zdárný průběh soutěže. V souladu s podmínkami soutěže budou její výsledky zveřejněny.
Podmínky týkající se organizace a plánování soutěže byly zveřejněny v Moniteur belge a v Úředním věstníku Evropské unie. Jsou k dispozici na adresách:
http://www.ejustice.just.fgov.be/bul/bulf.htm (ref. 004445, vyd. 02/04/2008) a
http://ted.europa.eu (ref. 88087, vyd. 03/04/2008).

pozn. 1: Přesné vymezení oblasti lze nalézt v oznámení o vyhlášení soutěže nebo je k dispozici v kanceláři regionu Brusel — hlavní město.
pozn 2: Tento rámcový plán bude schválen regionálními orgány v průběhu měsíce dubna.


Předběžný časový rozvrh:
Vyhlášení soutěže - 3. dubna 2008
Podávání přihlášek - 30. května 2008
Výběr tří až pěti účastníků - 30. června 2008 (na základě návrhu poradního výboru)
Předložení nabídek třemi až pěti účastníky - 30. září 2008
Udělení zakázky vítězi - 3. listopadu 2008 (na základě návrhu poradního výboru)
Další vývoj projektu:
Doladění urbanistické podoby - 15. listopadu 2008 až 15. března 2009

Zdroj: www.evropska-unie.cz

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*