Výrobně administrativní budova pro společnost Teco

Rozměrově minimální, kompaktní stavba vznikla v průmyslové zóně na východním okraji Kolína. Cílem bylo obsáhnout základní funkce firmy: vývoj, výrobu, školicí centrum a obchod s administrativou.
Veškeré TZB je plně integrované pod centrální řídicí systém Tecomat Foxtrot, který je i hlavním produktem firmy Teco a.s. Budova je tak zároveň ukázkovým objektem úsporných a řídicích konceptů tzv. inteligentní budovy pro Smart City. Výrazný architektonický koncept se tak snoubí s integrací nejnovějších technologií řízení inteligentních budov.

Ryze účelová dvoupatrová budova je rozdělena do čtyř částí: výroba a sklady jsou umístěny do přízemí napravo, školicí centrum, prodej, nákup a jídelna do přízemí nalevo. Vývoj a administrativní část jsou situovány do prvního patra. Respektovalo se tak zadání investora na prostorovou logiku a návaznosti hlavních interních procesů firmy včetně toků materiálu ve výrobě. Dalším zadáním byla minimalizace provozních energetických nároků, z čehož vyplynul kompaktní tvar s minimalizovaným ochlazovaným povrchem.
Čtyři provozní části spojuje prostorné prosklené komunikační centrum s dominantou na fasádě. Architektku inspirovalo firemní logo s motivem periodického signálu, kterému dodala třetí rozměr a nechala ho vizuálně prostoupit celou šíří budovy ze severní na jižní fasádu.

Energetický koncept
Protože je investor zároveň provozovatelem objektu, byl přirozeně motivován k hledání optima součtu investičních nákladů a dlouhodobě udržitelných minimálních provozních nákladů. Energetický koncept tedy minimalizuje provozní náklady na energie jak v létě, tak v zimě. Budova je plně elektrifikována, v její energetice nebyl instalován žádný spalovací proces. Je spjata s energií v podloží, tedy dostupná na vlastním pozemku. Vytápění v zimě a chlazení v létě je opřeno o stabilní teploty získávané 12 hloubkovými vrty 125 m – v zimě je teplota vstupní vody ze země zvyšována dvojicí tepelných čerpadel na 30 °C pro plošné podlahové topení. V létě se interiéry budovy ochlazují zónově chladicími stropy a FanCoily pasivně přímo vodou z vrtů za cenu pouhého pohonu oběhových čerpadel. V budově není instalována žádná aktivní klimatizace. Systém a vrty jsou vypočteny a dimenzovány tak, aby chlazení v létě regenerovalo vrty vychlazené po období vytápění.
Individuální ventilace všech prostor je instalována řízena centrální vzduchotechnickou jednotkou s rekuperací. Veškeré technologické vybavení vytápění, chlazení, ventilace a řídicí centrály je lokalizováno do prostoru energocentra o půdorysu 7 x 4 m. Řídicí centrála má pod přímou kontrolou všechny technologie vytápění, chlazení a ventilaci, všechny ventily individuálního podlahového vytápění a stropního chlazení každé místnosti. Dále má pod kontrolou všechny vypínače, zásuvky, světla a žaluzie a měření spotřeby elektrické energie, tedy kompletní silnoproudou instalaci a pak i přístupový systém na RFID tagy a karty, včetně zabezpečovacího a kamerového systému.

Budova a zastřešená parkoviště jsou připravená k osazení fotovoltaikou a bateriovým úložištěm. Je to potenciál pro vylepšování energetické bilance objektu v dalším období. Rozvody elektřiny na parkovištích počítají s instalací řízených nabíjecích stanic v okamžiku nákupu elektromobilu.

Celý objekt je jako vedlejší efekt koncipován jako vzorový showroom inteligentního domu a pokročilé energetiky s prezentací za plného provozu. Provádí se tu průběžná měření pro zpětné hodnocení. Objekt lze po dohodě s výzkumnými a univerzitními centry využít i pro vývoj a testování nových regulačních algoritmů a metod za reálného provozu.

Stavební řešení

Půdorysný tvar hlavní hmoty stavby je obdélník o rozměrech 21 × 60 m s orientací delší strany východ-západ, nad kterým se zdvíhá hmota dvou nestejně velkých podlaží budovy. Na pozemku jsou vyhrazeny rozvojové plochy pro rozšíření provozu výroby i kancelářských prostor.
Jednoduchý hmotový koncept narušuje ve třetině délky budovy již zmíněná hmota s pilovitým prolomením citujícím logo firmy. Prosklený schodišťový blok zvýrazňuje hlavní vstup do budovy. Prolomením tato část navazuje v prvním patře na pás oken s venkovními žaluziemi.
V objektu jsou použity železobetonové nosné konstrukce: železobetonový montovaný skelet na monolitických železobetonových pasech nesených piloty. Výplňové konstrukce jsou z lehkých izolačních materiálů. Opláštění je zavěšené z panelů PUR. Vnitřní líc a příčky jsou sádrokartonové, okna plastová s trojsklem, vnitřní a vstupní dveře jsou prosklené, hliníkové.
Stavba na sebe neupozorňuje výrazným barevným řešením. Je navržena v odstínech stříbřitě šedé a je zajímavá jednoduchými a čistým liniemi celé hmoty. Tyto linie prostupují i do interiéru, kde se již barevnost loga firmy objevuje, a to v modrém pruhu na podlaze vstupní haly a podhledu schodiště. Interiér oživují různobarevná řešení podlah v kancelářích.
Kompaktní, vizuálně čistý objekt je pevně zakotvený do Polabí. A to doslova – stojí na 56 železobetonových pilotách a je napojen na dvanáct 125 m hlubokých vrtů, kterými cirkuluje voda. Objekt je tak se zemí spjat nejen staticky, ale i energeticky.

Autorská zpráva
Novostavba výrobně administrativní budovy Teco a.s., Kolín získala titul v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2018 – Cena za energetickou úspornost
Z hodnocení poroty: Stavba, kterou investor a zároveň provozovatel realizoval z vlastních prostředků, je ukázkou konceptu energeticky mimořádně šetrné budovy. Kromě svého účelu slouží také jako vzorový showroom inteligentního domu a pokročilé energetiky s prezentací za plného provozu. Investor – přední český výrobce průmyslových řídicích systémů, zde podporuje i spolupráci s výzkumnými a školskými institucemi při testování nových zařízení tohoto druhu.

Autor: Ing. arch. Irena Schusterová
Projektant: Stamat spol. s r.o.
Dodavatel: Navláčil stavební firma s.r.o.

 

2 Komentářů

  1. Čtenář Stavbawebu says:

    Rád sleduji věci které, publikujete. Přimlouval bych se však za větší pečlivost při publikování, například v tomto konkrétním příspěvku jsou stranově (zrcadlově) obrácené fotografie. Bohužel to není poprvé. Také se rozmohl nešvar publikovat u rodinných domů jenom fotografie bez půdorysů. Takové příspěvky nejsou z odborného hlediska k ničemu; také je bez prostudování mažu. Děkuji předem za nápravu a přeji hodně úspěchů ve vaší práci. GB

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*