Výrobní hala firmy Cecho

Objekt firmy Cecho – Bohumil Cempírek je umístěn v Polničce na mírném návrší s dálkovým průhledem na Zelenou Horu, kompozičně v opozici k obytné zástavbě středu obce na protějším svahu, se zemědělským areálem v zádech. Je připojen ke struktuře obce, pevně ukotven v okolní krajině.
Svou kompozicí v prostoru vytváří stavba dojem pohybu a směřování, s nadsázkou je korábem plujícím cílevědomě k majáku na obzoru rozbouřenými vlnami vrchoviny. Prvek vodní hladiny a výrazná fasáda administrativní části jsou určujícím architektonickým výrazem stavby. K jednoduché hmotě výrobních hal v tmavě kovové barvě se pod úhlem přimyká třípodlažní administrativní budova.
Fasádní plášť tvoří kompozitní desky s vizuálně agresivnějším dřevěným dekorem, záměrně potlačujícím navazující hmotu haly. Objekt administrativy je ustupujícím podlažím materiálově propojen s výrobní halou, kde byl zase zpětně použit materiál administrativy na venkovním schodišti. Hlavní fasáda je opticky položena na vodní hladině, v níž se zrcadlí. Absence oplocení a provedené sadovnické úpravy okolí nečekané provedení výrobního objektu podtrhují.
Autorská zpráva

Autor: Ing. arch. Martin Zezula; spolupráce Ing. Zdeněk Tulis

 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*