Výsledky soutěže na podobu nové čtvrti v Ruzyni v Praze 6

Výstava probíhá ve venkovní expozici Skleněného paláce od 20. 9. 2010 do 10. 10. 2010 na adrese: Náměstí Svobody 1, Praha 6.

Praha 6. října (ČTK) – Praha 6 má výsledky urbanistické soutěže na podobu lokality v Ruzyni, kde by místo skladišť a kasáren měla vzniknout nová obytná čtvrť. Budou představovat její podklady pro návrh ke změně územního plánu. Městská část chce, aby nová obytná čtvrť vznikla mezi ulicemi Drnovská a Vlastina. Momentálně jsou tu sklady, kasárny a sportoviště ministerstva obrany, řekl dnes novinářům vedoucí odboru územního rozvoje Prahy 6 architekt Bohumil Beránek.

"Stávající funkční využití území je vzhledem k jeho exkluzivnímu umístění v rámci Prahy naprosto nevhodné," uvedl starosta Prahy 6 Tomáš Chalupa (ODS). Městská část proto vypsala urbanistickou soutěž na ztvárnění tohoto prostoru. Zúčastnilo se jí 51 architektonických týmů. Jejich studie budou několik dní vystaveny před Skleněným palácem na náměstí Svobody, déle budou vidět na sídlišti Dědina.

"Byla to ideová soutěž, která nemá přímé pokračování. Podstatou toho je, že z těchto prací vytaháme zásady – kapacity, zásady funkčního řešení a třeba řešení způsobu dopravy," řekl Beránek. "To je první krok, dostat naše záměry do souladu s územně plánovací dokumentací," dodal. Budoucí obytnou čtvrť by podle starosty mělo doplňovat náměstí s parkem, škola, hřiště a obchody.

Mezi prvními čtyřmi projekty porota ocenila koncepty týmů Loxia, Atelier M1 Architekti, Šafer Hájek Architekti a skupinu Jakub Cigler, Václav Malina, Jan Hofman, Pavel Neuburg a Jan Ferenčík.

Nový územní plán by měl vstoupit v platnost v roce 2012, platit bude asi 15 let. Ve srovnání s aktuálním plánem z roku 1999 bude novinkou výšková a prostorová regulace, která by měla zajistit, aby nové stavby vzhledem k okolí nepřesahovaly přiměřenou kapacitu a výšku.

Související články:
Transformace industriálního území Ruzyně na novou obytnou čtvrť Prahy 6


Doplněno Stavabweb:
2. zvýšená cena:LOXIA, a.s. – Ing. arch. Milan VeselýHodnocení poroty:
Kladem návrhu jsou zejména dobře řešené širší vztahy, odlehčení ulice Vlastiny, příčná osa mezi Deltou a zeleným pásem podél železnice včetně dobré vazby na Dědinu a dobře řešeného parku, řešení centra u Drnovské a jasné představy o strategii a regulaci rozvoje území. Kritizováno bylo především: „Tvrdá“ vazba východní části na zástavbu Liboce, umístění škol u městské třídy, schematická oblouková kompozice, neřešený prostor křižovatky Vlastina a U Silnice.

2. zvýšená cena : Atelier M1 architekti s. r. o. – Ing. arch. Jakub Havlas, Mgr. akad. arch. Pavel Joba, Ing. arch. Jan HájekHodnocení poroty:
Kladem návrhu je zejména kvalita obytného prostředí, dobře řešené vazby na železniční zastávku, silný individuální přístup, záměrný kontrast vůči okolním krajinným fenoménům, struktura odpovídající na polohu v rámci města a jeho ambici, sociologicky zajímavé principy (sousedství apod.). Kritizováno bylo především: Malá různorodost lokalit, malá nabídka veřejných prostor, vazba na Dědinu, velká hustota, potenciální problémy s parkováním.3. cena: Doc. Ing. arch. Jakub Cigler, Ing. Václav Malina, MgrA. Jan Hofman, Ing. arch. Pavel Neuberg, Ing. arch. Jan FerenčíkHodnocení poroty:
Kladem návrhu je zejména silný názor, vazba na okolí, forma a měřítko odpovídající místu a poloze, dobré řešení dopravy – integrovaný dopravní uzel, park s vodotečí, orientace na hřeben Bílé Hory. Kritizováno bylo především: Sporná délka, forma a využití bulváru, řešení vazby na Deltu, reálnost velikosti a funkce parků uvnitř bloků, formální řešení armádního areálu, riziko nenaplnění pestré formy zástavby obytných bloků, křížení komunikací s tratí.


Odměna: ŠAFER HÁJEK ARCHITEKTI s. r. o. – Ing. arch. Oldřich Hájek, Ing. arch. Jaroslav ŠaferHodnocení poroty:
Kladem návrhu je zejména originální urbánní forma v rámci Prahy, svébytný návrh a silný názor, měřítko a zrnitost odpovídající místu, dobré členění na subcelky, silné charaktery jednotlivých částí, absence zbytkových ploch. Kritizováno bylo především: Slabé vazby na sousední lokality, formální stromořadí po obvodu řešeného území, měřítko, kompozice a uspořádání veřejných prostorů.

 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*