Výstava: Bruselský sen. Československá účast na Světové výstavě Expo 58 v Bruselu a životní styl 1. poloviny 60. let

Fotogalerie ke článku (2)

Expo 58, fot. TZ

Expo 58, fot. TZ

Expo 58, fot. TZ

Expo 58, fot. TZ
Celá fotogalerie (2)

Pražský dům v Bruselu od 9. dubna do 9. května
Galerie hlavního města Prahy - Městská knihovna v Praze od 14. května do 21. září
Moravská galerie v Brně - Uměleckoprůmyslové muzeum od 20. listopadu do 1. března 2009

Šest tisíc čtverečních metrů zaujímal Československý pavilon na Světové výstavě Expo 1958 v Bruselu, kde získal hlavní cenu Zlatou hvězdu a stal se nejoblíbenější expozicí návštěvníků. Autoři výstavního projektu Bruselský sen — Československá účast na Světové výstavě Expo 58 v Bruselu a životní styl 1. poloviny 60. let, který bude k vidění v Pražském domě v Bruselu a následně v Galerii hlavního města Prahy - Městské knihovně, se museli spokojit jen se zlomkem této plochy. Přesto by měli návštěvníci zakusit to podstatné ze „zázračné prezentace“ tehdejšího strojírenství, historie, vědy a písemnictví, užitého umění i převratné Laterny Magiky. Expozice zároveň seznámí návštěvníky s každodenním životem v Československu druhé půlky 50. let a počátku 60. let.

Výstava Bruselský sen je členěna do dvou částí. Po úvodu přibližujícím dobové klima s dozvukem stalinisticko-gottwaldovského teroru přiblíží první část výstavy samotné EXPO. Atmosféru a ideje panující v roce 1958 v Bruselu věrně zhmotnily Atomium (skulpturální stavba pracující s tvaroslovím dobově aktuální atomové tematiky) a Le Corbusieurův pavilón firmy Phillips. Těžištěm této části však budou zejména archivní materiály, snímky našich předních fotografů i autentické exponáty dokumentující podobu a úroveň Československého pavilonu. Mezi nejzajímavější a nejprogresivnější expozice patřilo sklo, které bude zastoupeno nejen kolekcí realizací z Uměleckoprůmyslového musea v Praze, ale například i modelem a studií k rozměrné Kotíkově vitráži, jednoho z nejdiskutovanějších děl v našem pavilonu. „Nabídneme divákům maximum informací ve vizuální podobě. Rádi bychom prostřednictvím velkoplošných reprodukcí záběrů z expozice evokovali emotivní prostředí pavilonu a mistrné využití scénických prostředků — kontrast světla, tmy a světelné akcenty na skupiny exponátů, modelace pohybu návštěvníků — které bylo pro naši expozici typické,“ popisuje koncept kurátorka výstavy Daniela Kramerová, která je společně s Vandou Skálovou autorkou projektu.

Druhá část výstavy je zaměřena na životní styl 1. poloviny 60. let, který v mnoha oblastech znamenal obrat (rozšiřování televize a médií, emancipace, domácí spotřebiče, nové způsoby trávení volného času atd.). Vystaveny budou špičkové realizace z oblasti užitého umění a průmyslového designu i ukázky z běžné produkce. Vedle fotografií zde ve větší míře promluví dobová umělecká díla. Hledání obrysů tzv. bruselského stylu proběhne v jednotlivých oblastech od architektury, výstavnictví přes obory užité tvorby (sklo, porcelán, keramika, textil, nábytková tvorba, grafický a průmyslový design). Důležité místo zaujímá soubor nábytku, textilií, skla a porcelánu, který úspěšně prezentoval Československou republiku na XII. trienále užitého umění v Miláně v roce 1960.

Umělecká díla a podobu československé expozice a celého EXPO 58 pak přiblíží i několik projekcí z dobových filmů, o osobním významu EXPO promluví dokument připravený z výpovědí aktérů a pamětníků. Dokumentární filmy přiblíží ve druhé části výstavy i atmosféru počátku 60. let a témata vztahující se ke sledovaným uměleckým odvětvím.

Pořadateli projektu Bruselský sen jsou Arbor vitae societas, Galerie hlavního města Prahy, Moravská galerie v Brně, Uměleckoprůmyslové museum v Praze a Národní technické muzeum. Exponáty pocházejí ze sbírek významných muzeí a galerií v České republice a ze soukromých sbírek. Architektonické řešení zpracovalo studiu Olgoj Chorchoj, grafický koncept Robert V. Novák, který je zároveň autorem grafické úpravy všech publikací, které k výstavě vycházejí. Vedle obsáhlého katalogu, na jehož přípravě se podílí tým dvanácti autorů a který by měl postihnout fenomén československé účasti na EXPO 58 z mnoha pohledů a zároveň připomenout design počátku 60. let, vychází i trojjazyčný průvodce výstavou pro zahraniční návštěvníky. Bruselský sen doplní pestrý doprovodný program. Aktuální informace, výčet doprovodných programů a kompletní nabídka pro návštěvníky budou zveřejněny na stránkách Arbor vitae societas a stránkách výstavy Bruselský sen.

Výstavu budou doprovázet dvě publikace z nakladatelství Arbor vitae. První z nich, kopírující názvem, strukturou i účastí autorů výstavu, představí šířeji kulturně historické pozadí vzniku československé prezentace, okolnosti příprav a hodnocení, význam úspěchů. Jednotlivé stati členěné podle uměleckých oborů se budou v první polovině publikace věnovat úspěšným částem československé prezentace. Ve druhé polovině, po obecnějším úvodu, zkoumajícím obsah a vývoj pojmu bruselský styl a obecněji sociologicko-kulturní a umělecké aspekty situace počátku 60. let, se budou odborníci zabývat souvislostmi bruselského stylu v jednotlivých uměleckých odvětvích. Koncepce a úvodní texty zpracovaly Vanda Skálová a Daniela Kramerová, ostatní texty připravilo dalších deset odborníků z pořádajících institucí i mimo ně.
Pro zahraniční návštěvníky je připraven obrazový anglicko-francouzsko-německý průvodce (text a koncepce Daniela Kramerová) uvádějící do československé situace v období vzniku bruselského EXPO 58, slavného úspěchu i uvolňování na počátku 60. let. Obrazově představena jsou klíčová uměleckořemeslná a designová díla - ikony bruselského stylu.

 

Podle TZ SMART Communication, 3. dubna 2008

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*