Výstava Místa architektonického vz(d)oru / Česká architektura mimo tradiční centra 1990-2013

Galerii Jaroslava Fragnera zaplnila malá velká česká architektura
27/03/14 – 23/04/14
Galerie Jaroslava Fragnera


Mohlo by se zdát, že mimo práce velkých mezinárodních hvězd architektury, hýčkaných mediálním světem, se nic jiného významného a zajímavého v architektuře neděje. Opak je však pravdou –  v reálném světě ale existuje široká škála staveb a jiných objektů různého zaměření, vznikajících v podstatně skromnějších podmínkách a přesto, či právě proto nepostrádajících sílu a působivost. Zhruba těmito slovy uvedl významný architekt a profesor na Fakultě architektury Technické univerzity v Liberci Jiří Suchomel konferenci Architektura mimo centra. Zmíněná konference, na níž přednášely dvě desítky architektů, urbanistů i teoretiků architektury z celého světa, byla vyvrcholením stejnojmenného dvouletého projektu. Doplnily ji také výstava a publikace; a právě výstava Místa architektonického vz(d)oru / Česká architektura mimo tradiční centra 1990-2013 je nově do 23. dubna k vidění v pražské Galerii Jaroslava Fragnera.

Autorem koncepce projektu je Petr Volf, který v publikaci i pro výstavu soustředil přes stovku vybraných staveb dokončených v letech 1990 až 2013. Všechny se nacházejí na území České republiky a v drtivé většině jde o objekty sloužící širší veřejnosti nebo nacházející se na veřejných místech.

Pohled na přístup zdejších autorů v Galerii Jaroslava Fragnera doplňuje ještě další výstava Na okraji / Slovenská architektura mimo tradiční centra, která návštěvníky seznamuje s nejzajímavějšími architektonickými počiny za poslední dvě desetiletí. Projekt mapuje ohniska architektury, ale také výsledky snažení směrovaných převážně v odlehlých částech Slovenska. „Výstavu doplňuje osm dokumentárních filmů, v nichž vybrané realizace přibližují jejich tvůrci i uživatelé. Divák tak získá bezprostřednější dojem z architektury v prostředí jejího vzniku,“ říká hlavní kurátorka projektu, uznávaná historička architektury Henrieta Moravčíková. Tato výstava je představena v galerii Slovenského institutu v Jilské ulici, tedy v bezprostřední blízkosti Galerie Jaroslava Fragnera. Více na www.gjf.cz nebo www.ex-centric.eu.

MÍSTA ARCHITEKTONICKÉHO VZ(D)ORU /
ČESKÁ ARCHITEKTURA MIMO TRADIČNÍ CENTRA 1990-2013

Výstavní podoba rozsáhlé publikace Místa architektonického vz(d)oru / Česká architektura mimo tradiční centra 1990-2013 obsahuje celkem 109 realizací. Mezi autory, jejichž práce byly do projektu zahrnuty, lze najít vesměs známá jména, ač jdou napříč generacemi i přístupem k architektuře – a liší od obvyklé skladby tvůrců, pro které jsou hlavním „hřištěm“ velká města. Nechybějí realizace pražských architektů (Josefa Pleskota, Ladislava Lábuse, Martina Rajniše, ateliéru A69 nebo HŠH, Jana Línka, Stanislava Fialy ad.), brněnských ateliérů (Kuba & Pilař, Knesl+Kynčl, Burian & Křivinka, Zdeňka Fránka nebo Antonína Nováka a jeho studia DRNH), ale také uznávaných architektů spojených s menšími městy (Alexandra Skalického, Luďka Rýznera, Svatopluka Sládečka, Kamila Mrvy, Přemysla Kokeše, Jana Soukupa).

Rozptyl funkčního využití staveb, které pro projekt Architektura mimo centra vybral publicista a kurátor Petr Volf, je opravdu široký. V rejstříku lze nalézt několik kaplí, rozhledny, muzea a galerie, školy, hotely a volnočasové areály, zdravotnická zařízení, továrny, památníky… Nespojují je ani použité materiály, technologie, doba vzniku, dokonce ani „příběh“. Všechny do jedné lze ale najít v městech a obcích pod 20 000 obyvatel. A všechny vykazují rysy velmi kvalitní architektury.

„Místa v odlehlejších regionech zůstávají často nezaslouženě v jakémsi mediálním stínu, i když se v nich staví překvapivě dobře, a to i přesto, že se musí potýkat namnoze s nedostatkem finančních prostředků a soudobá architektura v nich dosud zdaleka není přijímána jako samozřejmost,“ vysvětluje autor koncepce projektu Petr Volf. Publikace i výstava jsou výlučné záběrem i koncentrací. Ale i tím, že neopomínají vyzdvihnout investory. „Bez poučených stavebníků (a je lhostejno, jde-li o městskou či obecní samosprávu nebo o soukromníka, který vynakládá vlastní peníze) uvědomujících si zásadní význam spolupráce s architektem, se nic kloudného nepostaví,“ dodává Petr Volf.
tisková zpráva

Fragnerova galerie ukazuje novou architekturu malých měst
(ČTK) – Progresivními stavbami vzniklými v Česku mezi lety 1990 a 2013 v menších sídlech se zabývá výstava i publikace nazvaná Místa architektonického vz(d)oru. Její autoři chtějí ukázat, že kvalitní architektura vzniká i mimo velká města a její tvůrci nemusí být mezinárodně slavné osobnosti a mediální hvězdy. Výstava představuje devět desítek sídel, kde podle pořadatelů vznikla ve skromných podmínkách široká škála staveb a jiných objektů různého zaměření nepostrádající sílu a působivost.

Ve většině jde o objekty sloužící širší veřejnosti nebo nacházející se na veřejných místech – je mezi nimi několik kaplí, rozhledny, muzea a galerie, školy, hotely a volnočasové areály, zdravotnická zařízení, továrny, památníky. Název výstavy naznačuje, že architektura se může stát jednak vzorem pro místní samosprávy i soukromé subjekty, jednak může být brána jako výraz odvahy, která ve výsledku vede k posílení či k zásadní proměně identity místa, což je v úvodu připomenuto několika známými příklady ze zahraničí.

Přehled vznikl díky rozsáhlému projektu Architektura mimo tradiční centra. Nejmenším místem, které se v něm objevuje, je jihočeská osada Alenina Lhota, největším západočeský Žatec. Výsadní postavení zaujímá mezi všemi desetitisícová Litomyšl, v níž se už čtvrt století rodí kvalitní stavby na základě spolupráce samosprávy s předními architekty. Nikde jinde se v architektuře neprolíná minulost se současností tak harmonicky jako v Litomyšli.

Mezi autory, jejichž práce projekt zahrnuje, jsou vesměs známá jména. Nechybějí realizace pražských architektů (Josefa Pleskota, Ladislava Lábuse, Martina Rajniše, ateliéru A69 nebo HŠH, Jana Línka, Stanislava Fialy), brněnských ateliérů (Kuba & Pilař, Knesl+Kynčl, Burian & Křivinka, Zdeňka Fránka nebo Antonína Nováka a jeho studia DRNH), ale také uznávaných architektů spojených s menšími městy (Alexandra Skalického, Luďka Rýznera, Svatopluka Sládečka, Kamila Mrvy, Přemysla Kokeše, Jana Soukupa).

Pohled na přístup zdejších autorů doplňuje výstava Slovenská architektura mimo tradiční centra, která návštěvníky seznamuje s nejzajímavějšími architektonickými počiny za poslední dvě desetiletí v sousední zemi. Koná se v galerii Slovenského institutu v Jilské ulici, tedy v bezprostřední blízkosti Galerie Jaroslava Fragnera.

Související články:

 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*