Výzkumné centrum informačních technologií v Brně

(ČTK) – Brno v pátek 21. března slavnostně otevřelo nové výzkumné centrum pro informační technologie. Stojí v areálu Vysokého učení technického v Brně Králově Poli. Autory architektonického návrhu jsou architekti Aleš Burian, Gustav Křivinka a Vladislav Vrána. Objekt postavila firma IMOS (doplněno Stavbaweb). Jeho vybudování stálo zhruba 150 miliónů korun, většinu částky pokryly dotace z Evropské unie.

VCIT Centra excelence IT4I (zdroj foto: http://www.fit.vutbr.cz)
VCIT Centra excelence IT4I (zdroj foto: www.fit.vutbr.cz)

Brněnské centrum je součástí širšího projektu IT4Innovations. Jeho cílem je vybudovat národní centrum špičkového výzkumu v oblasti informačních technologií. Celý projekt připravuje pět subjektů, kromě VUT tři v Ostravě a Slezská univerzita v Opavě.
 
Součástí projektu je i pořízení výkonného superpočítače Anselm. Ten je umístěn v Ostravě, v provozu je od poloviny loňského roku, ale úplně dokončen bude až za rok.
 
Brněnští odborníci budou s ostravskými spolupracovat, na ostravský superpočítač se připojí. Cílem celého projektu bude také kooperace s odbornými firmami v regionu. Příkladem je společnost Red hat, která se do projektu přihlásila.
 
„Kapacity centra jsou z valné většiny určeny pro spolupráci s externími subjekty,“ uvedl vedoucí výzkumného centra Tomáš Hruška. Brněnští výzkumníci superpočítač využijí například při analýze řeči a obrazu nebo při zpracování dat z oblasti biomedicíny. Podle odborníků se výsledky výzkumu dotknou i běžných lidí. Podle Hrušky se vědci budou zabývat i mikroprocesory, které jsou v posledních letech čím dál častěji součástí aut nebo ledniček.
 
Výzkumné centrum stojí v areálu bývalého královopolského pivovaru. Pod ním jsou historické sklepy, které jsou památkově chráněné. „Stavba je vynesená na pilotech, tak abychom neporušili sklepní klenby,“ uvedl proděkan fakulty informačních technologií VUT Zdeněk Bouša.


VCIT Centra excelence IT4I (zdroj foto: http://www.fit.vutbr.cz)
Doplněno Stavabweb:
Investor: Vysoké učení technické v Brně
Architektonické řešení:  Ing. arch. Aleš Burian, Ing. arch. Gustav Křivinka, Ing. arch. Vladislav Vrána
Výtvarné řešení: MgA. Václav Kočí, Ph.D., Akad. sochař. Arnold Bartůněk
Projektant: ATELIER 2002, s. r. o.
Dodavatel stavby: IMOS Brno, a. s.

Podrobné informace o celém projektu včetně fotografií najdete na stránkách FIT VUT v Brně – ZDE.


Budova Výzkumného centra informačních technologií byla navržena tak, že respektuje historický prostor bývalého kartuziánského kláštera a budov, které v minulosti sloužily pivovaru a statku. Do architektonického konceptu jsou zapojeny stávající dochované obvodové stěny vybouraného historického objektu. V západním průčelí bude materiálově zdůrazněna existence původních konstrukcí jejich povrchovou úpravou, zatíranou omítkou do původního zdiva. Zároveň bude nová budova propojena s rekonstruovaným zámečkem, který bude využíván i jako reprezentační prostor pro podporu spolupráce výzkumného centra s průmyslem.
Za zmínku stojí také ekologický rozměr nové stavby. Pro její vytápění bude primárně využíváno odpadní teplo z technologií a výpočetní techniky umístěných v objektu.
Součástí projektu je mj. pořízení velmi výkonného superpočítače, který by měl být uveden do provozu v roce 2014, přičemž by se měl v té době zařadit mezi 100 nejvýkonnějších superpočítačů na světě. Superpočítač je postaven v Ostravě. Menší část superpočítačové technologie bude umístěna také v Brně, v rámci nově postaveného Výzkumného centra informačních technologií.
(zdroj: tisková zpráva IT4Innovations, FIT VUT)

 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*