Vyznáte se ve flexibilních lepidlech na obklady a dlažbu?

Na trhu je dnes velké množství lepidel na obklady a dlažby, avšak každé může mít jiné vlastnosti a může být vhodné pouze do určitého prostředí. Pokud použijete nevhodně zvolené lepidlo, tak se může stát, že se dlažba odlepí nebo praskne. Při použití flexibilních lepidel máte jistotu, že při jejich použití v nejnáročnějších podmínkách budou i po letech stále funkční. Jak ale poznat opravdové flexibilní lepidlo a co musí zvládnout?

Označení flexibilních lepidel 
Flexibilní lepidla postupem času vytlačují běžná lepidla na obklady, byť je jejich účel často mylně chápán a často bývají chápány pouze jako vyšší třída běžných lepidel. Dle platných evropských norem musí být flexibilní lepidlo označeno třídou S (S1 = nízká flexibilita; S2= vysoká flexibilita).

Primární účel flexibilních lepidel je vyrovnání smykového (tangenciálního) napětí vyvolaného různou teplotní roztažností keramiky a podkladu na bázi cementu. Lidově řečeno se při změnách teplot beton a keramika různě smršťuje či roztahuje, a to má za následek pnutí v lepidle na obklady. Pokud lepidlo není flexibilní, pak je křehké a v důsledku toho může dojít k odlepení lepidla od obkladu a uvolnění obkladu od podkladu.

Pokud je keramický obklad malého formátu, pnutí nemusí být tak velké, aby došlo k porušení souvrství. Problém však nastává u větších formátů, kde je pnutí úměrné rozměru a tudíž vyšší. Velkoformátové obklady jsou pořád více oblíbené, a proto roste i poptávka po flexibilních lepidlech na obklady. Jako velký formát obkladu rozumějme takový, který má minimálně 40 cm v jednom rozměru (někteří výrobci uvádějí 60 cm).

Pokud tak chceme použít obklad do míst, kde hrozí výkyv teplot, jako je třeba venkovní použití či použití na podlahové vytápění, je doporučeno použít flexibilní lepidlo.

Jelikož se na trhu objevují i obklady formátu většího než 1 metr, musely se tomu přizpůsobit i lepidla, a proto se na trh uvedly i lepidla s vysokou flexibilitou s označením S2 (v celém značení obvykle C2TE S2). Tato lepidla jsou 2x pružnější než lepidla s označením S1, ale zároveň splňují veškeré požadavky pro přídržnosti či zpracovatelnost jako u běžných lepidel vyšších tříd.

Použití lepidel s označením S2 není doporučeno pouze pro obklady s rozměrem nad 1 metr, ale i pro menší obklady (40-60 cm), které jsou v exteriéru, obzvláště pokud jsou vystaveny přímému slunečnímu světlu nebo jsou v tmavých odstínech, které vyvolávají vyšší zahřívání při oslunění.

Díky těmto vysoce flexibilním lepidlům se už nemusíme bát použít větší formáty na terasy, balkóny, kolem bazénů aj., od čehož v minulosti obkladači oprávněně odrazovali.

Charakteristickým defektem při použití neflexibilního lepidla pod velký formát exponovaný sluncem je odskočení obkladu od lepidla tak, že lepidlo je pevné a soudržné k podkladu a na samotném obkladu téměř žádné lepidlo neulpí. Tento defekt bývá často přisuzován vlivu mrazu, ale mráz má za následek destrukci lepidla či podkladu a odskočený obklad tak leží na vydroleném lepidle, které ale stále částečně ulpívá na obkladu. Ukázkovým příkladem bývají plochy pod altány, kdy v ploše zastíněné střechou obklady velmi dobře drží, zatímco v ploše mimo dosah stínu střechy obklady takřka volně leží a z rubové strany jsou v podstatě zcela čisté bez lepidla,

Pokud tedy chcete použít obklady v exteriéru či na podlahové vytápění, doporučujeme použít lepidlo s označením alespoň S1. Pokud však chcete použít velký formát obkladu v exteriéru, doporučujeme použít lepidlo s označením S2. Dosáhnete tak trvale funkčního řešení.

Český výrobce Den Braven vyrábí lepidlo s názvem MAMUT GLUE FLEXI S2 – Extrémně flexibilní lepidlo na obklady a dlažbu C2TE S2, které splňuje všechna základní kritéria dle evropských norem pro vysoce flexibilní lepidla. Díky optimalizaci výroby, procesů a využití lokálních zdrojů je výrobek vzhledem k vysoké kvalitě i za příznivou cenu. I přes vysoký obsah modifikujících látek pro dosažení klíčových parametrů vyniká lepidlo i výbornou zpracovatelností, dlouhou dobou pro její zpracování a omezení skluzu obkladu po jeho nalepení. V ideálních podmínkách lepidlo vykazuje až 3x vyšší přídržnosti k obkladu a k podkladnímu betonu než norma požaduje.

Pokračující výzkum rovněž prokázal, že flexibilita lepidel výrazně zvyšuje i rázovou odolnost obkladu. Jelikož je keramika křehká, může dojít při nárazu tvrdého tělesa k prasknutí či odlepení obkladu. Flexibilní lepidlo částečně tlumí náraz padajícího předmětu a výrazně tak snižuje toto riziko.

podle podkladů společnosti Den Braven

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*