Wienerberger vyhlásil 5. ročník středoškolské Soutěže o nejlepší projekt

Soutěž o nejlepší projekt, kterou pořádá pro studenty firma Wienerberger cihlářský průmysl a. s., letos oslaví již své páté jubileum. Všichni studenti 3. a 4. ročníků středních průmyslových škol stavebních se mohou od září 2013 hlásit do dalšího ročníku soutěže se svými projekty rodinných domů a občanských staveb, které pro studijní účely vytvoří v rámci školního roku 2013/2014. Pro vítěze jsou opět připraveny zajímavé finanční odměny. Soutěž o nejlepší projekt je již tradičně vypisována ve dvou kategoriích. Studenti 3. ročníků posílají do soutěže projekty rodinných domů, zatímco jejich starší kolegové ze 4. ročníků mají za úkol zpracovat projekty občanských staveb (např. mateřské školky, restaurace, multifunkční centra apod.) nebo projekty bytových domů. Termín odevzdání soutěžních prací a přihlášek pro 4. ročníky je 18. 4. 2014. Pro studenty 3. ročníků je dán termín odevzdání prací na 23. 5. 2014. 
 
Projekty jsou hodnoceny ve dvou kolech. V prvním kole vyberou zástupci zadavatele a dané školy tři nejlepší práce v obou kategoriích. Vybrané práce tímto postupují do druhého kola, kde je posuzuje odborná porota složená ze zástupců společnosti Wienerberger, mediálních partnerů a odborníků v oboru. „Mnohé z projektů, které hodnotíme, jsou na vynikající technické úrovni a kromě formálního zpracování jsou zajímavé i svým originálním stavebním pojetím,“ uvedl člen poroty, Ing. Ivo Petrášek, zástupce společnosti Wienerberger.
 
Požadavky kladené na studenty vycházejí z denní praxe projekčních kanceláří a připravují studenty na jejich budoucí povolání. Práce jsou hodnoceny na základě těchto kritérií: technická a grafická úroveň zpracování dokumentace, celkové prostorové a funkční řešení stavby a originalita stavebně-technického řešení. Dalším hodnoticím kritériem je vhodné začlenění výrobků Porotherm, včetně typových detailů a konstrukčních řešení.
 
Projekty v obou kategoriích musí obsahovat minimálně půdorysy jednotlivých podlaží (přízemí, podkroví) a pokud to konstrukce stavby umožňuje, tak rovněž kladecí výkres stropu. Povinnou součástí je řez budovou, pohledy a detaily. Studenti 4. ročníků musí podle pravidel soutěže zpracovat také vizualizace objektu. Pro 3. ročníky je vizualizace doporučená. Soutěž připouští jak ruční, tak počítačové zpracování v měřítku 1:50. 
 
V 1. kole získají studenti umístění v dané škole na 1. místě 1500 Kč, na 2. místě 1000 Kč a na 3. místě 500 Kč, a to v obou kategoriích (třeťáci i čtvrťáci). Finanční odměnu obdrží také školy, které ocenění studenti navštěvují, a odborní pedagogové, kteří oceněné studenty vedli. Vítězové druhého, celostátního kola se mohou těšit na 10 000 Kč za 1. místo, 5000 Kč za 2. místo a 3000 Kč za 3. místo. Každá škola, jejíž student bude mezi prvními třemi v celostátním finále, navíc obdrží 30 vstupenek na mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH 2014 nebo na jiný veletrh obdobného zaměření a také finanční odměnu.
 
Vzhledem k omezenému počtu studentů a škol, které je možné do soutěže zaregistrovat, je doporučeno podat přihlášku/y co nejdříve a to na adresu sekretariátu soutěže soutez_skoly@porotherm.cz.
Více informací včetně přihlášky a pravidel naleznete na ZDE.
tisková zpráva

 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*