XV. Cena Bohuslava Fuchse

Dne 17. května 2018 se na půdě Fakulty architektury konal již XV. ročník Ceny Bohuslava Fuchse, pod záštitou děkana Fakulty architektury VUT v Brně doc. Ing. arch. Jana Hrubého, CSc.. Jedná se o soutěž o nejlepší ateliér a ateliérové projekty.

Jubilejní patnáctý ročník sebou nesel pár novinek. Abychom začlenili první ročník do kolektivu fakulty, zavedli jsme novou kategorii „Nejlepší ZAN (základy architektonického navrhování) projekt“. Další novinkou je hodnocení jednotlivých ateliérů, které by mělo pomoci studentům v rozhodování při výběru ateliéru a celkově posouvat školu výš.

Práce jsou hodnoceny šestičlennou nezávislou porotou složenou s uznávaných osobností české architektury a vybraných vítězů minulého ročníku z řad studentů. V XV. ročníku v porotě usedli Mgr. Markéta Žáčková, Ing. arch. Václav Štojdl, Ing. arch. Pavel Martinka, Laura Dräxler, Ivana Galková a Nikola Stiburková.

Porota se setkala v dopoledních hodinách u společné snídaně a poté se začala proplétat množstvím vystavených prací. Nejprve si prošla celou školu, aby získala celkový přehled. Při druhém kole obcházení pak porotci nominovali vybrané projekty do užšího výběru. Mezi tím, co si porota pochutnávala na domácím obědě a čerpala síly, shromáždili jsme pro lepší přehlednost nominované práce do jedné místnosti. Po tříhodinovém rozmýšlení měli porotci jasno.

V kategorii nejlepší ateliér pro letní semestr 2017/2018 zvítězil tým: Ing. arch. Jan Hora, MgA. Barbora Hora a Ing. arch. Jan Veisser. Studenti: Oskar Mardo, Georgi Dimitrov, Daniel Behro, Magdaléna Juřicová, Jan Bureš, Adéla Šoborová, Klára Mačková, Tomáš Wojtek, Jan Urbášek, Michal Solár, Alena Nekolná.

Hlavní ceny byly uděleny dvě – tzv. Vítězné projekty. Jednu vybojoval Oskar Madro z druhého ročníku za ateliérovou práci s názvem Mikulovské interiéry, zadání ateliéru: V bytě na maloměstě, pod vedením Ing. arch. Jana Hory, MgA. Barbory Hory a Ing. arch. Jana Veissera. Druhým výhercem kategorie vítězný projekt se stal tým ve složení Mariany Kubové, Diany Hodulíkové, Jana Peřiny a Nikoly Pokupec za práci Brněnský trojúhelník – Sukcesivní Palimpsest II s vedoucím práce Ing. arch. Jiřím Vítkem.

Ocenění nejlepší ZAN ateliér vyhrála práce „Vila Savoy“ vytvořená týmem Anety Cvrčkové, Adély Bermellové, Marka Hlavičky a Petry Remutové a vedoucího práce Ing. Jiřího Vítka.

Speciální cenu TON
si zasloužila teoretická práce Tatiany Kobyliakové, Davida Zatloukala a Zuzany Zbellové Já a Sokol. Vedoucím práce jsou Ing. arch Nikol Gale a M.A. Svatopluk Sládeček.

V kategorii oceněný projekt se umístili Tatiana Uhríková, Dům u řeky, vedoucí ateliéru: Ing. Vítěslav Nový a Ing. arch. Michal Palaščák. Dalším oceněným projektem se stala práce Pavly Nesvadbíkové, Beseda komunitní centrum Komárov, vedoucí práce doc. Ing. arch. Josef Kiszka a Ing. arch. Petr Hýl. Třetím oceněným projektem se stala práce Vedrany Radović, Future of exhibition center, vedoucí práce: Ing. arch. Kateřina Dokoupilová Pazderková, doc. Ing.arch. Maxmilián Wittmann, Ph.D., Ing. arch. Lenka Štěpánková.

Cenu Bohuslava Fuchse každoročně pořádá nezisková organizace SOFA (studentská obec fakulty architektury). Velice děkujeme panu děkanovi doc.Ing. arch. Janu Hrubému a sponzorům nejen za krásné ceny pro vítěze, ale také za důvěru a spolupráci. Velice si ji vážíme. Sponzoři: ERA 21, DOLLER, TON, VUT, 4AM provozovatele Prahy v Brně, LEGIA.

Text: Adéla Šoborová
Foto: Ondřej Zavadil


Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*