Zaha Hadid: Riverside Museum

Dne 21. června 2011 bylo v Glasgowě oficiálně otevřeno nové skotské muzeum dopravy Riverside Museum. Budova zaujme velkolepou architekturou s měkkými, plynulými tvary, která kladla neobvykle vysoké nároky na projektanty a řemeslníky. Na fasádě a střeše byl použit značkový titanzinek RHEINZINK.

Muzeum, v řezu otevřeno na obou koncích, v obrysu zapouzdřuje vlnu nebo záhyb plynoucí z města k nábřeží, symbolizuje dynamický vztah mezi Glasgowem a loďařstvím, mořeplavbou a průmyslovým dědictvím řeky Clyde. Prosklené fasády propouštějí světlo do hlavní výstavní haly.  
autorská zpráva


INVESTOR: Glasgow City Council
ARCHITEKT: Zaha Hadid Architects
KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ: Buro Happold
DOKONČENO: 06/2011
PLOCHA: 11 000 m2
VÝSTAVNÍ PLOCHA: 7000 m2
PLOCHA POZEMKU: 22 400 m²
ZASTAVĚNÁ PLOCHA: 7800 m²PPROVEDENÍ KLEMPÍŘSKÝCH PRACÍ S MATERIÁLEM RHEINZINK: Varla UK
TECHNICKÉ ÚDAJE
RHEINZINK „předzvětralýpro modrošedý“
tloušťka: 0,8 mm
střecha: technika úhlové stojaté drážky
fasáda: technika dvojité stojaté drážky

Zakázku na projekt a realizaci získala nositelka Pritzkerovy ceny Zaha Hadid z Londýna. Navrhla budovu, která díky své neobvyklé a svérázné architektuře představuje nové lákadlo přístavu v Glasgow. Formou a půdorysem připomíná nové muzeum dopravy Riverside nepravidelně složený, nadvakrát přehnutý ubrousek. Jeho začátek a konec tvoří plně prosklené štíty. Zde se návštěvník vydá na svou cestu tunelem muzea, kde jeho pohled upoutá nejdůležitějších 3000 exponátů.

V muzeu můžete všemi smysly vnímat a obdivovat motocykly, automobily, tramvaje, autobusy, lokomotivy a věrně vybudovaný pouliční provoz. Různé výstavní prostory na sebe navazují stejně plynule, jako proudí klidná doprava na silnici nebo voda v řece Clyde. Viditelné spodní záhyby složeného ubrousku, tvořící strop výstavních prostor, zvýrazňují směr prohlídky a snadno tak provázejí návštěvníka muzeem.

Měkké, plynulé přechody charakterizují také vnější design muzea. Fasády a střechy se plynule prolínají bez viditelných napojení. Vnější povrch střechy tak věrně ukazuje zevnitř vystupující, meandrující vyvýšeniny a údolí s výškovým rozdílem až 10 metrů.

Pro získání požadovaného jednotného vzhledu má fasáda i střecha identickou konstrukci. Spodní konstrukci tvoří ocelové trapézové plechy, namontované na ocelové nosníky. Na ně byly položeny bitumenové pásy, minerální vlna, překližka a podkladní pás. Jako jednotné opláštění objektu muzea byl použit titanzinek o tloušťce 0,8 mm společnosti RHEINZINK GmbH & Co. KG se sídlem v Datteln.

Na fasádě z titanzinku byla použita technika na úhlovou stojatou drážku a na střeše byla položena titanzinková krytina technikou krytí na dvojitou stojatou drážku. Složitá geometrie budovy a vysoké nároky architektky postavily výrobce a zpracovatele před velkou výzvu při plánování a realizaci stavby. Přestože architektonické studio zpracovalo detailní plány pokládky, na samotné stavbě byly nezbytně nutné jak rozsáhlé technické znalosti, tak i absolutně řemeslně přesná práce.

Na muzeu Riverside bylo položeno cca 200 tun titanzinku RHEINZINK o rozvité šířce svitků převážně 675 mm a 575 mm.
Zdroj: RHEINZINK ČR, s. r. o, doplněno Stavbaweb


 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*