Zahrada v Kolodějích

Přechod Rokytky, brod, opravy vozů, úvozy, les Vidrholec, loupežníci, stromy, křoviny, pole a květnové louky… To vše se otiskuje do námětu řešení zahrady mateřské a základní školy v Kolodějích. Hlavním motivem je výrazná červená cesta, která vyjadřuje putování historií, přírodními lokálními biotopy a živly a propojuje původně roztříštěnou zahradu a vede děti k poznávání i zábavě. 
Projekt vznikl díky příspěvku Nadace proměny a díky rodičům, kteří za projektem stáli. Rekonstrukce zahrady pak probíhala ve spolupráci s místními obyvateli a rodiči formou dobrovolných brigád a výpomocí.
 Koloděje se jmenují podle kolářů (kolodějů), kteří se živili opravami loukoťových kol vozů a tvar kruhů a kol je v návrhu několikrát, převážně půdorysně rozvíjen.
Červená cesta provádí děti celou zahradou a nabízí jim různá zastavení. Začíná v údolí, line se kolem pole, luk, alejí, skal a skulptur kmenů přes brod, pískové plochy a tunely do lesa a březového háje a končí ve městě (hřiště). Děti prožívají na ni i mimo ni různé zážitky propojené s koloběhem přírody a to převážně na prvcích přírodního charakteru.
Hře slouží písková plocha s vodní pumpou a jezírkem, velký kmen pojatý jako umělecké dílo (František Dvořák) a kompozice čedičových kamenů (Stanislav Špoula). K výuce zahradničení slouží květnaté louky s užitkovými i okrasnými trvalkami, bylinková a zeleninová zahrádka a místo pro venkovní učebnu. Setkávání místní komunity a projekce společenských školních vystoupení se odehrávají na ploše sportovního hřiště, které dostává v návrhu přesnější tvar a je lemovaná kládami na posezení.

Autorská zpráva

Autoři: Marcela Steinbachová, Pavlína Malíková; spolupráce na studii Vít Holý
Výtvarné řešení vybraných objektů: Josef Dvořák, Stanislav Špoula
Zahrada vznikla v rámci podpory Nadace proměny

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*