Zahrady se hřbitovem u kaple svatého Václava v Praze-Suchdole

Vítězný soutěžní návrh nového hřbitova se odvíjí od stávajících kvalit území – korun vzrostlých stromů, horizontů polního lánu, ohradní zdi, kaple sv. Václava a hlavní osy stezky s alejí pokračující k výhledu z Kozích hřbetů. Definujeme areál pomocí struktur, principů a materiálů. Rozdělení území pomocí systémové mřížky hřbitovních zdí a cest umožňuje snazší přizpůsobování růstu hřbitova aktuálním kapacitním požadavkům při zachování konceptu celku. Stávající krajinu regulujeme a necháváme jí prostor pro přirozený vývoj v čase. U vstupu vzniká novostavba zázemí správce hřbitova s veřejným WC a parkováním. Kapli sv. Václava otevíráme všem příchozím jako úkryt před okolním světem. Lesní porost za kaplí vyhrazujeme pro alternativní způsoby pohřbívání a rozptyl na loučce.

Horizontalita, destigmatizace hřbitovního místa, zrušení klasické hřbitovní zdi, průhledy, plynulé napojení areálu hřbitova do volné krajiny – to jsou hlavní témata nově vzniklého veřejného prostoru.  
Součástí návrhu je vytvoření grafického manuálu náhrobních desek a orientačního systému.

Autorská zpráva
Foto: PKučera Photography

Ateliér: Studio OBJEKTOR
Studie: 2016
Projekt pro stavební povolení: 2019
Realizace: 2022
Spolupráce: Martin Rosa
Krajinářské řešení: KONTINUAL
Vizuální identita: Jan Stuchlík

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*