Zapojte se do diskusí OTTA

Dalším důležitým oblastem výkonu profese architekta budou věnována jednotlivá setkání pod hlavičkou OTTA – Otevřeného think tanku architektů.
Seznam témat a termínu setkání od září do listopadu 2013:

Rozdíly v praxi architekta mezi státy EU a ČR
Termín konání: 11. září 2013, 16–18 h.
Garant: Pavel Martínek
ČKA se poslední rok aktivně zapojuje do aktivit v ACE (European Council of Architecture), ze které získává řadu inspirativních podnětů a informací, které pro nás mohou být do budoucna užitečné například v oblasti standardů výkonů nebo požadavků na úpravy legislativy. Zveme do diskuse také všechny architekty, kteří mají zkušenosti s vlastní projekční činností v zahraničí a jsou ochotni svými informacemi tuto akci obohatit.

Rekapitulace architektonických soutěží v roce 2012 – výměna zkušeností
Termín konání: 22. října 2013, 16–18 h.
Garant a moderátor: Petr Lešek
V roce 2012 proběhlo nejvíce architektonických soutěží s doložkou regulérnosti od ČKA. Jaká z nich plynou poučení? Zváni jsou všichni porotci i organizátoři architektonických soutěží z roku 2012, aby se podělili o své zkušenosti, a také zástupce ministerstva pro místní rozvoj. Vítání jsou jak potencioální porotci, kteří si účast na akci mohou zanést do svého CV porotce, tak zástupci možných vyhlašovatelů.

Městský architekt
Termín konání: 19. listopadu 2013, 16–18 h.
Garant a moderátor: Petr Lešek
Jaký je smysl městského architekta a jaká je náplň jeho práce? Má se jeho pozice vynucovat zákonně, nebo naopak ponechat rozhodnutí na samotných městech? Zváni jsou jak stávající, tak minulí městští architekti, tak zástupci měst, kde tato pozice funguje.

OTTA nabízí otevřenou platformu pro debaty nad profesními a společenskými otázkami, které s profesí architekta souvisejí. Pro jedno setkání je zvoleno konkrétní téma, uvozené vstupním příspěvkem, a následuje moderovaná diskuse. Výstupem jsou konkrétní náměty a doporučení pro směřování ČKA. Garantem platformy OTTA je člen představenstva Petr Lešek. Pro rok 2014 připravujeme témata Architektura a média a Participace obyvatel.

Pokud není uvedeno jinak, akce se konají v pražském sídle ČKA, Josefská 34/6.

Z důvodu omezených kapacit prosím hlaste svoji účast na adresu michaela.rygrova@cka.cc nebo telefonicky na 257 532 285.
zdroj: ČKA

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*