Zateplovací systém StoTherm Classic prošel úspěšně nejtěžším testem mechanické odolnosti

Extrémní povětrnostní podmínky, jako jsou přívalový déšť, bouřka a krupobití, se zateplovacím systémem StoTherm Classic nic neudělají. Kromě obvyklých produktových testů toto zateplení fasády na bázi polystyrenu bravurně obstálo i v dnes nejtěžším známém systémovém testu. Dokonce i za současného působení orkánu, záplavových dešťů a prudkého krupobití zůstala fasáda nedotčena.


Když jde o peníze, jdou žerty stranou. Proto přinejmenším ve chvíli, kdy pojišťovny upravují výši pojistného kvůli následkům změny klimatu, je i „skeptikům“ jasné, že lidmi způsobené oteplování Země narůstající měrou mění náš způsob hospodaření, podobu staveb a života. Jeden ze světově největších pojišťovatelů, Munich Re, tak ve své současné studii poukazuje na to, že „počet škodních událostí způsobených počasím se (v Severní Americe) v posledních třech desetiletích téměř zpětinásobil. V Asii posílil o faktor 4, v Africe kolem 2,5, v Evropě kolem 2 a Jižní Americe asi 1,5“.
 
Tento vývoj bude podle názorů Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) pokračovat. „Je pravděpodobné, že četnost prudkých srážek bude … v 21. století na mnoha místech světa vzrůstat.“ A také závěry expertů jsou jednoznačné. Například European Environment Agency konstatuje: „Proto jsou nutné dvě věci: jak přizpůsobovat se změnám klimatu, tak i je zmírnit.“ „Zmírněním“ je míněno především snížení emisí CO2 poklesem spotřeby energií při vytápění i ochlazování budov. Ale i oblast „přizpůsobení“ se týká staveb: „Zvýšená odolnost budov je rozhodující pro to, aby bylo možné čelit novým problémům,“ (United Nations Office for Disaster Risk Reduction).
Zateplovací fasádní systémy firmy Sto jsou znovu a znovu podrobovány předepsaným i mnoha dobrovolným testům kvality, jako zde na simultánním měřicím stanovišti Fibag
Jako vedoucí výrobce zateplovacích fasádních systémů čelí firma Sto AG oběma aspektům. Její rozmanité systémy (organické/minerální, obtížně zápalné/nehořlavé, kontaktní/předsazené odvětrané) ušetřily od roku 1965 v přepočtu asi 64 miliard litrů topného oleje. A do atmosféry se díky tomu neuvolnilo 199 miliónů tun CO2. Ale bez přestání se vyvíjela i odolnost zateplovacích systémů vůči stále častějším extrémům počasí (bouře, krupobití, přívalové deště). Jak se to podařilo, dokládá řada testů, které byly nyní provedeny renomovaným výzkumným centrem pro integrální stavebnictví (fibag) v rakouském Stallhofenu.
 
Fasádní zateplovací systém StoTherm Classic na bázi polystyrenu byl při takzvaných simultánních testech vystaven současně orkánu, přívalovým dešťům a masivnímu krupobití. Kroupy při tom dosahovaly průměru 50 milimetrů a až 60 gramů váhy – noční můra každého majitele auta. Přesto se systém – v závislosti na provedení – „s celkovou energií dopadu 317,26 joulů“ (fibag) vyrovnal bez problémů. Vrchní omítka zůstala neporušená, exaktní zkoumání neodhalila žádné trhliny. Příčinu dobrého výsledku je nutné hledat v organickém složení všech systémových komponent bez obsahu cementu. Na něm je založena vysoká pružnost systému, která zabraňuje oprýskání, proražení a trhlinám.
Činžovní dům ve vorarlberském Lustenau byl zateplen v roce 1966 pomocí StoTherm Classic. V uplynulých téměř pěti desetiletích bylo pro zachování funkčnosti zapotřebí ho jen opatřit renovačním nátěrem.
Kromě přísného simultánního testu musel StoTherm Classic samozřejmě obstát i v jednotlivých běžných testech. Přitom už standardní provedení systému překonává o 50 procent požadavky na dynamickou pevnost ETAG 004 (Řídicí pokyn pro evropská technická schválení – vnější kontaktní tepelně izolační systémy s omítkou). Pokud je žádaná ještě vyšší odolnost, je možné ji významně zvýšit vložením druhé vrstvy armovací tkaniny. Systém bez problému obstál i v testu odolnosti proti nárazu (DIN 18032-3), zátěžovém testu pro rohy (v návaznosti na ÖNORM B 6100) a v testu krupobití pro švýcarské pojišťovny. Stejně přesvědčivé jako výsledky testů jsou i dlouhodobé zkušenosti se systémem. To dokládá 100 miliónů čtverečních metrů referenční plochy ve všech klimatických pásech Země, mimo jiné mnoho fasád, které za více než 40 let od svého zřízení zažily právě jen jeden renovační nátěr – a některé ani to ne.
foto Günter Laznia
 

 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*