Zázemí údržby golfového resortu

Koncept areálu údržby jako dvora je nejvíce ovlivněn volbou pozemku pro stavbu. Parcela je trojúhelníková, malá – limitovaná průběhem potoka, elektrického vedení a komunikace. Náplň objektů sestavená z objemových požadavků na jednotlivé stroje a technologie potřebné pro neustálou údržbu golfového resortu je poměrně velká a na pozemek jen obtížně umístitelná. Proto je provoz areálu rozdělen do tří stavebních objektů.

První objekt – objekt opravárenské dílny techniky, kanceláře, skladu a zázemí pracovníků je dvoupodlažní objekt se sloupkopaždíkovým dřevěným nosným systémem. 7,4 m široký a 23 m dlouhý a je nasazen svoji podélnou osou rovnoběžně s příjezdovou komunikací a kolmo k druhému objektu – hale.

Druhý objekt – hala je jednopodlažní skeletový objekt cca 11 m široký a 34 m dlouhý. Hala je přisazena svoji delší stranou k hraně pozemku. Objekt je určen pro skladování techniky.

Mezera mezi oběma objekty bude sloužit jako brána. Kompozici objektů uzavírá objekt příslušenství, které se sestává z hospodářství sypkých hmot, myčky na strojovou techniku a krytého stání. Toto příslušenství je určeno jednotnou podobou a v bloku dlouhém 21,7m a širokém 5 m je umístěno podélně s hranou potoka – tvoří opěrnou zeď nad potokem. Celková kompozice je tedy uzavřená (zde lze nacházet inspiraci historickými zemědělskými usedlostmi). Právě otevření objektů směrem do dvora umožňuje účelné využití malého prostoru. Objekty jsou bariérové, ke svému okolí se otáčí zády, a provoz ve dvoře tak nebude vizuálně vnímatelný z golfového hřiště ani z okolních pozemků určených v budoucnu k výstavbě rodinných domů.

Architektonické a materiálové řešení objektů je chápáno jako řešení celku. Fasády objektů jsou tvořeny ze skládaných modřínových desek, spáry mezi deskami budou překrývat lišty, tyto budou plastizovat fasády a dodají velkým objektům přívětivější měřítko a výraz. Jedná se o klasický řemeslný detail používaný v blízkém okolí, který chrání deskový materiál proti hnilobě ve spárách a umožní dřevu přirozeně sesychat, větrat a opravy takového typu pláště jsou také z principu velmi jednoduché. Po obvodu objektů je vedena kordonová římsa rozdělující objekty po výšce – mimo plnění vizuálního účelu také aby dřevěné prvky mohly být skládány bez napojování. Střešní římsy a přesahy jsou záměrně artikulovány, chrání tak dřevo od stékající vody. Objekty jsou uzavřeny kovovými – zámečnickými vraty opět historicky ověřené konstrukce jednotlivých prvků se současnou formální úpravou budou po léta dobře snášet velký provoz v areálu. Okna objektů jsou kulatá – do dlouhých netraktovaných fasád vnáší akcent a nahodilost, která osvěžuje jinak téměř archetypální řešení a výraz budov. Skladovací kóje jsou navrženy z monolitického betonu do bednění z desek a přístřešek pro techniku má lehkou kovovou konstrukci a plochou střechu.
AUTORSKÁ ZPRÁVA

Tým: Martin Šilhan, Jiří Papoušek, Peter Babka, Zdeněk Šuchma
Místo: Ostravice
Status: studie, DUR+DSP, DPS
Klient: Ostravice Sport a.s.
Rok: 2017 – současnost
Velikost: zastavěná plocha 1227 m2
Stav: v realizaci

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*