Zelená střecha pro dřevostavby

Ozelenit střechu dřevostaveb? Ano! A to přesto, že se dřevostavby většinou nacházejí na okrajích velkých měst či v menších městech nebo na vesnicích, kde je zeleně obvykle dostatek. Smysl tu však zelené střechy mají – plní stejné funkce, z nichž především kvalitnější hospodaření s vodou a větší produkce kyslíku nabývají na důležitosti kdekoli.

U dřevostaveb řešíme nejčastěji šikmou střechu, budeme se proto věnovat té. Důležitými prvky šikmé zelené střechy jsou: stabilizace souvrství proti sesedání, ujíždění a sání větru, drenážní zpomalovače a bezpečnostní prvky. Výběr rostlin a skladba střechy závisí na jejím sklonu. Malé sklony (do 15 °) dovolí složitější uspořádání rostlin a tenčí minerální vlnu Isover FLORA. U běžných šikmých střech i u těch velmi strmých je klíčový drenážní zpomalovač tvořený pásem hydroizolace vloženým mezi hydrofilní desky, který zabraňuje rychlému odtékání vody a chrání rostliny v horní části střechy před uschnutím. U strmých střech se používají hydrofilní desky Isover INTENSE. Jaké hlavní výhody tedy zelená střecha skýtá?

Zlepšuje životní prostředí
Výrazná redukce znečištění vzduchu a zároveň jeho zvlhčování je jedna z mnoha výhod zelených střech. Ve městech je 10x vyšší koncentrace CO2 a 30x vyšší koncentrace CO a prachu, na což geniálně reagují rostliny – fotosyntézou spotřebovávají kysličník uhličitý a zpět dávají čistý kyslík. A čím hustší vegetace, tím více kyslíku. Listy rostlin také zachytávají prach a škodliviny z ovzduší. 

Zmenšuje teplotní výkyvy uvnitř domu
Někdo by mohl namítnout, že ke zlepšení klimatu stačí stromy blízko domu. Na to však lze říci, že zeleně není nikdy dost a že zelená střecha umí kromě čištění vzduchu snížit tepelné výkyvy v interiéru, a to celoročně. Jinými slovy, dokáže přirozeně ovlivnit spotřebu energií. Hydrofilní minerální vlna ISOVER si navíc zachovává dobré izolační vlastnosti i po nasycení vodou. 

Pomáhá kvalitně hospodařit s vodou
Odtok dešťové vody z běžné betonové střechy s hydroizolací se pohybuje mezi 95–100 %, zelená střecha dokáže toto množství snížit průměrně na 50 % a některé typy zelených střech až na pouhých 5 %. Množství zachycené vody závisí především na použitých materiálech – v tomto vynikají právě hydrofilní desky ISOVER, které při tloušťce 50 mm dokážou zadržet 45 litrů vody (standardní substrát stejné tloušťky dokáže zadržet okolo 20 litrů vody). Zvláště u šikmých střech však nesmíme zapomínat na to, že hydroakumulace je vlastností celého souvrství – záleží tedy i na správném návrhu zpomalovače odtoku nebo systému umělé závlahy. Obecně pak platí, že čím větší sklon střechy, tím menší potřeba plošných odvodňovacích prvků, ale větší potřeba drenážních zpomalovačů. 

A jak využít přebytečnou dešťovou vodu? Kromě zalévání je možné vodu využít pro splachování nebo praní, čímž lze snížit spotřebu pitné vody až o 50 %. To je nakonec další z mnoha důvodů, proč říct zelené střeše ano. 

Více informací o hydrofilní minerální vlně, která částečně nahrazuje střešní substrát a tím vylehčuje vegetační souvrství při zachování všech požadovaných vlastností, najdete v publikaci Vegetační střechy ISOVER. Dále prospekt obsahuje praktické informace od návrhu vhodného řešení, přes projekt včetně vybraných stavebních detailů až po realizaci zahrady, výběr rostlin a jejich údržbu.Tuto nejucelenější a nejrozsáhlejší příručku si můžete stáhnout na www.isover.cz nebo si napsat o její tištěnou verzi na info@isover.cz.

podle podkladů firmy Saint-Gobain Construction Products CZ, a. s., divize ISOVER

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*