DADA Distrikt

DADA Distrikt

Sekaninova 3, Brno

(27. 11. 2020) KOGAA studio

   
 
 
 
 

DADA Distrikt

Projekt je konverzí skladů v nově rozvíjené části Brna na nábřeží Svitavy. Kromě adaptace industriálního provozu na provoz kombinující bydlení a občanskou vybavenost je specifický svou udržitelností. Ta se projevuje zejména na intenzivní zelené střeše, která zpomaluje průtok dešťové vody a umožňuje její využívání pro samotný objekt. Zajímavostí je také komunitní financování a provoz podobný systémům baugruppe. Směřování ke komunitnímu provozu je v České republice novátorskou hodnotou, kterou je třeba přetvořit do podoby, jež by dokázala zpřístupnit možnosti vlastního bydlení a posílila kvalitu veřejných prostor. 


Významným aspektem projektu byl také urbanistický potenciál místa. I přes postupné kroky bylo nábřeží oživeno jen nepatrně, a právě DADA District by se mohl stát spouštěčem změny v této oblasti. Právě proto jsme navrhli rohový vstup, který přes nemalé technické nároky na provedení transformuje bytový dům na otevřený polyfunkční objekt. V tuto chvíli již nemáme kontrolu nad tím, jakým způsobem je dům provozován, ale má potenciál stát se stavbou, která dokáže proměnit své okolí na aktivně obývanou čtvrť.

Hlavním inspiračním zdrojem byl pro nás dům samotný. Přesto, že to byla původně provozní budova, měla na fasádě dekorativní prvky. Například zaoblený roh schodiště dával stavbě jedinečný vzhled (přesto jsme jeho zachování museli dlouho obhajovat). Kromě toho jsme se rozhodli očistit hlavní nosnou konstrukci do její nejčistší, a tedy nejsilnější podoby. Tento proces nám rozkrýval možnosti jejího doplnění a odlehčení. 

U adaptace existující budovy je důležité nechat se vést objektem a přizpůsobit se jeho esenci. Opačný postup bývá vykoupen nepřiměřenou cenou rekonstrukce nebo sníženou provozuschopností záměru. Paralelně s procesem návrhu probíhá také definice ekonomického fungování projektu, která průběžně upřesňuje a tvaruje požadavky zadání. 

Samotné zadání podtrhovalo industriální estetiku jako přidanou hodnotu. Lidé na dnešním realitním trhu hledají věci, které mají přesah. Pokud má tento přesah také historii a jistou míru komplexnosti, je o to přitažlivější. To byl také důvod, proč se nikdy nespekulovalo o odstranění výtahového pojezdu ve dvoře. Je skulpturou historie místa a stal se elementem luxusu projektu.

Objekt nabízí 1500 m2 hrubé podlažní plochy na čtyřech podlažích celkového objemu přibližně 25 000 m3.

Autorská zpráva

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Rekonstrukce

Dokončení

2019

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

20. 10. 2022 17:55:02

Re: Odborníci apelují na vládu: odložte projednávání novely stav...

Kromě toho, že se připojuji k této výzvě, upozorňuji na to, že velkým přičiněním pana Františka Lukla, tuším že z 13.1.2021 bylo z novely SZ vyloučeno to podstatné, co mělo být hlavním motorem zlepšení výkonnosti stavebních úřadů základního stupně a tedy i zkrácení doby trvání správního řizení. A to jistě víte, je vyjmutí těchto úřadů z gesce a působnosti místních, obecních a městských úřadů, tedy z vlivu starostů a z jejich rozhodování o personálním obsazení míst odborých pracovníků vč. určování jejich platů podle tabulek a jiného odměňování podle vlastního uvážení. Tedy z vlivu korupčního prostředí, které jednoznačně na mnoha radnicích trvale vládne. Tedy shrnu to takto: žádné změny (ani o 30% podle názoru paní Žanety Hadžič) v trvání správního řízení pro vydání povolení stavby nebo souhlasu s jejím umístěním ani náhodou nečekejme, když je již známo, že přes 3 tisíce pracovník stav.úřadů odejde do důchodu a 3 tisíce na jiná méně exponovaní místa, protože za takové mizerné platy si nebudou dále ničit zdraví, jak z novely SZ již nyní vyplývá. to jsou informace jak z MMR, tak z "terénu", kde se pohybuji již 50 let. Tedy bude chybět víc než 6000 odborníků (a nečekejme, že mladší náhradníci z jiných oborů budou vykazovat potřebné výsledky) a slučováním úřadů nebude ničeho dosaženo, spíše naopak přijdou další odchody těch opravdu zkušených lidí, o nichž si ministr Bartoš myslí, že jsou ti nejslabší. Jak úsměvný je jeho amatérský názor. Holt kozel je opět jednou zahradníkem a paní ing. Hadžič ho ještě podporuje. Tedy ona ví víc než pan ing., Bartoš, ale jen po právní stránce, o praxi v terénu přímo na úřadech ví zrovna tak málo, jako ministr.

 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz