DADA Distrikt

Projekt je konverzí skladů v nově rozvíjené části Brna na nábřeží Svitavy. Kromě adaptace industriálního provozu na provoz kombinující bydlení a občanskou vybavenost je specifický svou udržitelností. Ta se projevuje zejména na intenzivní zelené střeše, která zpomaluje průtok dešťové vody a umožňuje její využívání pro samotný objekt. Zajímavostí je také komunitní financování a provoz podobný systémům baugruppe. Směřování ke komunitnímu provozu je v České republice novátorskou hodnotou, kterou je třeba přetvořit do podoby, jež by dokázala zpřístupnit možnosti vlastního bydlení a posílila kvalitu veřejných prostor. 

Významným aspektem projektu byl také urbanistický potenciál místa. I přes postupné kroky bylo nábřeží oživeno jen nepatrně, a právě DADA District by se mohl stát spouštěčem změny v této oblasti. Právě proto jsme navrhli rohový vstup, který přes nemalé technické nároky na provedení transformuje bytový dům na otevřený polyfunkční objekt. V tuto chvíli již nemáme kontrolu nad tím, jakým způsobem je dům provozován, ale má potenciál stát se stavbou, která dokáže proměnit své okolí na aktivně obývanou čtvrť.

Hlavním inspiračním zdrojem byl pro nás dům samotný. Přesto, že to byla původně provozní budova, měla na fasádě dekorativní prvky. Například zaoblený roh schodiště dával stavbě jedinečný vzhled (přesto jsme jeho zachování museli dlouho obhajovat). Kromě toho jsme se rozhodli očistit hlavní nosnou konstrukci do její nejčistší, a tedy nejsilnější podoby. Tento proces nám rozkrýval možnosti jejího doplnění a odlehčení. 

U adaptace existující budovy je důležité nechat se vést objektem a přizpůsobit se jeho esenci. Opačný postup bývá vykoupen nepřiměřenou cenou rekonstrukce nebo sníženou provozuschopností záměru. Paralelně s procesem návrhu probíhá také definice ekonomického fungování projektu, která průběžně upřesňuje a tvaruje požadavky zadání. 

Samotné zadání podtrhovalo industriální estetiku jako přidanou hodnotu. Lidé na dnešním realitním trhu hledají věci, které mají přesah. Pokud má tento přesah také historii a jistou míru komplexnosti, je o to přitažlivější. To byl také důvod, proč se nikdy nespekulovalo o odstranění výtahového pojezdu ve dvoře. Je skulpturou historie místa a stal se elementem luxusu projektu.

Objekt nabízí 1500 m2 hrubé podlažní plochy na čtyřech podlažích celkového objemu přibližně 25 000 m3.

Autorská zpráva

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*