David Poloch - Nejen bydlení pro Úvaly

David Poloch - Nejen bydlení pro Úvaly

(3. 4. 2017) Olověný Dušan 2017

   
 
 
 
 

David Poloch - Nejen bydlení pro Úvaly

Ateliér Kraus & Čančík, Fakulta architektury na ČVUT

Úvaly jsou městem se sedmi a půl tisíci obyvateli, kde si jako ve městě nepřipadáte. Rozsáhlá kobercová zástavba a další plány na její rozšiřování, odříznutí náměstí vytíženým železničním koridorem, absence výrazné veduty a míst umožňujích ztotožnění. Řešené území bývalého cukrovaru se nachází blízko náměstí a staví se do cesty mezi centrem a obytnými čtvrtěmi na jihu. Právě proto má velký potenciál a i z hlediska budoucího rozvoje je příležitostí pro vnesení městského charakteru do Úval. V severní části pozemku, vymezené dvěma domy, navrhuji soubor bytovek. Vůči chaotičnosti okolního prostředí a jeho průmyslovému charakteru se snažím vymezit výraznou figurou domů semknutých do klastru a spojených společnou zelenou střechou v úrovni prvního patra, která slouží obyvatelům domů, usnadňuje čitelnost celku a v neposlední řadě také poskytuje krytý prostor pro parkování rezidentů. V jižní části pozemku, která přiléhá k rušnému průtahu, navrhuji čtyři rodinné domy, které jsou před hlukem od silnice chráněny nejen přilehlým valem se vzrostlými stromy, ale také menšími halami, které lze využívat pro živnost nebo jako dílnu. Dvě již zmíněné typologie potom na křižovatce dvou cest procházejích územím spojuji stavbou lezeckého centra s klubovnou a občerstvením, k níž přiléhá venkovní hřiště.
Autorská zpráva

Hodnocení poroty
Přiměřenost může zdánlivě působit jako něco snadného, ale mezi „málo“ a „příliš“ bývá často jen tenká hranice a její dosažení je uměním. Právě přiměřenost protknutá poetikou je ceněnou kvalitou projektu Davida Polocha a to v několika rovinách.
Návrh na bydlení v Úvalech reaguje vnímavě na svůj kontext a autorovi se v něm podařilo vytvořit příjemný městský charakter adekvátní dané lokalitě. Nejvíc je cítit v prostoru mezi bytovými domy, kde ho navozuje přiměřené měřítko a tvarování hmot, mírné natáčení domů, využití terénního rozdílu k výškovému členění a vymezení polosoukromého prostoru na společné terase domů. Přiměřenost najdeme i v jednoduchém pojetí fasády, jednotný výraz bytového souboru mu pomáhá vystoupit z chaotického okolí.
Autorovi se povedlo nastavit míru hustoty a vytěžení území, poměr veřejných a soukromých, zastavených a nezastavených ploch. Pozitivní dojem umocnila sympatická a komplexní prezentace, z níž vyzařuje náboj, společný celému ateliéru.

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Projekty

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz