Dům nad předávací stanicí tepla A43

Dům nad předávací stanicí tepla A43

Hradec Králové

(23. 9. 2021) ateliér A I R

   
 
 
 
 

Dům nad předávací stanicí tepla A43

Navrhnout polyfunkční budovu v centru města tak, aby navazovala na historické stavby ve svém okolí, a přesto šla s dobou, bylo pro nás výzvou. Na návrhu jsme pracovali od roku 2016, dům byl dostavěn letos. Museli jsme skloubit požadavky zadavatele stavby Jakuba Havlíčka, advokáta a společníka advokátní kanceláře. Budova měla být v dané lokalitě, kde nezbývalo prakticky žádné místo, navíc také atraktivní a přitom nenápadná, protože pozemek se nachází u hradebního okruhu města a v kontextu funkcionalistické budovy Orlovny, kulturní památky Pěchotních kasáren a všudypřítomné zeleně. Vše v rámci městské památkové rezervace.

 
A protože pro klienta byla klíčová lokalita, kde nebyl dostatečný prostor pro novostavbu, přišel s možností částečně využít a nadstavět stávající předávací stanici tepla s označením A43. Jedná se o unikátní konstrukci na pilotech – dům nad domem. Během návrhu jsme se tak museli vypořádat jednak s vnějším vzhledem objektu, ale i doslova prokličkovat mezi technologií uvnitř předávací stanice tepla. Protože pozemek vznikl na počátku 20. století zasypáním hradebního příkopu, nebylo možné využít konstrukci výměníku, ale bylo potřeba obkročit ji a celý objekt založit na pilotech do únosného podloží.

Základem architektonické koncepce bylo doplnit nárožní parcelu do tvaru držícího uliční čáru a výškovou hladinu okolní zástavby. Tři nadzemní podlaží domu jsou rytmicky členěna rastrem stejných oken. V rámci parteru jsme zvýraznili vstupy subtilní ocelovou markýzou nebo loubím. Toto řešení vyžadoval provozovatel výměníku, aby bylo možné kdykoli vyměnit technologická zařízení. Barevnost domu navazuje na odstíny sousedních budov. Dům ukončuje čtvrté ustoupené podlaží, které je strukturálně odlišeno a potlačeno.

Budova teď bude sloužit mimo dosavadní účel, a sice jako prostor pro kanceláře a zaměstnanecké byty.
 
Po celou dobu příprav byl naší oporou Odbor památkové péče Hradce Králové v čele s architektem Janem Faltou. Záměr by se nemohl uskutečnit nebýt vstřícného přístupu starosty Orla jednoty Hradec Králové pana Bohuslava Čápa a součinnosti správců technické infrastruktury, kterých je v tomto místě velké množství.

Autorská zpráva
Foto: Jiří Alexander Bednář

Autoři: Aleš Jeřábek, Vítězslav Táborský
Užitná plocha budovy po doplnění: 1100 m2

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Rekonstrukce

 
 
 
 
50.2103605
15.8252110
Dům nad předávací stanicí tepla A43

Dům nad předávací stanicí tepla A43
Hradec Králové

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

20. 10. 2022 17:55:02

Re: Odborníci apelují na vládu: odložte projednávání novely stav...

Kromě toho, že se připojuji k této výzvě, upozorňuji na to, že velkým přičiněním pana Františka Lukla, tuším že z 13.1.2021 bylo z novely SZ vyloučeno to podstatné, co mělo být hlavním motorem zlepšení výkonnosti stavebních úřadů základního stupně a tedy i zkrácení doby trvání správního řizení. A to jistě víte, je vyjmutí těchto úřadů z gesce a působnosti místních, obecních a městských úřadů, tedy z vlivu starostů a z jejich rozhodování o personálním obsazení míst odborých pracovníků vč. určování jejich platů podle tabulek a jiného odměňování podle vlastního uvážení. Tedy z vlivu korupčního prostředí, které jednoznačně na mnoha radnicích trvale vládne. Tedy shrnu to takto: žádné změny (ani o 30% podle názoru paní Žanety Hadžič) v trvání správního řízení pro vydání povolení stavby nebo souhlasu s jejím umístěním ani náhodou nečekejme, když je již známo, že přes 3 tisíce pracovník stav.úřadů odejde do důchodu a 3 tisíce na jiná méně exponovaní místa, protože za takové mizerné platy si nebudou dále ničit zdraví, jak z novely SZ již nyní vyplývá. to jsou informace jak z MMR, tak z "terénu", kde se pohybuji již 50 let. Tedy bude chybět víc než 6000 odborníků (a nečekejme, že mladší náhradníci z jiných oborů budou vykazovat potřebné výsledky) a slučováním úřadů nebude ničeho dosaženo, spíše naopak přijdou další odchody těch opravdu zkušených lidí, o nichž si ministr Bartoš myslí, že jsou ti nejslabší. Jak úsměvný je jeho amatérský názor. Holt kozel je opět jednou zahradníkem a paní ing. Hadžič ho ještě podporuje. Tedy ona ví víc než pan ing., Bartoš, ale jen po právní stránce, o praxi v terénu přímo na úřadech ví zrovna tak málo, jako ministr.

 
© 2007–2021 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz