Dům v Hradištku-Kersku

Dům v Hradištku-Kersku

(19. 5. 2022) Atelier B.R.I.X.


   
 
 
 
 

Dům v Hradištku-Kersku

Dům pro bydlení v zátopové oblasti

Každá stavba je náročným střetem architektovy vize s realitou představovanou prostředím (krajinou), technickými možnostmi, nezbytnou legislativou a vlastnickými vztahy. Když se podaří toto schéma zjednodušit, je to předpoklad pro svobodnější tvorbu blížící se možnostem malířů, sochařů, hudebníků či literátů.

Stavba vlastního domu, vlastním nákladem a na vlastním pozemku v kombinaci s možnostmi elektronické komunikace všeho druhu představuje účinný nástroj ve všech fázích přípravy a tvorby stavby. Z jednoho místa je možné vytvářet a koordinovat kolektivy odborníků na projektování i realizaci stavby.

Prezentovaná realizace domu v Hradištku-Kersku je konkrétním příkladem tohoto postupu. Dům je umístěn v prostoru slepého ramene dnes radikálně regulované řeky Labe; jedná se o prostor s blíže neurčenou možností lehkého zatopení. Dynamiku řeky v této části toku dokládají současné i historické mapové podklady. Vlastnosti místa v proluce uprostřed Kerského lesa vedly k pokusu o soudobě formulovaný typ domu s „průtočným přízemím“, historicky hojně užívaný v okolí říčních toků s kolísající hladinou.

Pro daný úkol byla zvolena klasická rámová konstrukce z dřevěného smrkového masivu. Prvky tesařské konstrukce byly tvarovány s využitím elektronických automatických strojů a sestaveny na staveništi. Touto cestou se mimochodem stávají klasické tesařské rámové konstrukce znovu výhodné pro svou nízkou spotřebu řeziva.

Během stavby byly průběžně aktualizovány detaily fasád, zábradlí, schodišť a interiéru. Tak byla efektivně využita celá doba výstavby, ze které velké množství času představují technologické a kapacitní přestávky.

Půdorys je sestavou pravoúhlých a čtvrtkruhových forem. Dispoziční uspořádání ve dvou podlažích reaguje na dané prostředí. V přízemí jsou soustředěny nebytové části dispozice a zimní zahrada propojená s venkovním prostorem pro letní použití. Vzniká tak koncept „letního a zimního bytu“ k zajištění propojení vnitřního a vnějšího prostoru podle sezóny.

Obvodový plášť přízemí je tvořen lehkou fasádou z plastových a textilních výplní proti působení větru. Byt v patře s dřevěnou fasádou je opatřen výkonnou tepelnou izolací zahrnující okna s izolačními trojskly orientovaná do okolní zeleně s využitím efektu „stromového domu“.

Pro vytápění je zvolena kombinovaná sestava topidel (krbová vložka na dřevo, tepelné čerpadlo vzduch-vzduch a přímotopy) reagující na proměnlivé změny vnějších teplot v průběhu roku. Osvětlení je řešeno cestou úsporných LED zdrojů.

K dotvoření prostoru je navržen volný a zabudovaný nábytek ze smrkového masivu tvořený latěmi a lepenými deskami.

Celek, exteriér i interiér se snaží napodobit materiálovou jednotu známou z lidového stavitelství, avšak v moderní podobě.

Souvislost s tvorbou autora
Spojitost této realizace s autorovou tvorbou od 70. let 20. stol. je dána respektem k širším krajinným a urbanistickým souvislostem, snahami o sociální a ekologickou přívětivost v podobě volby běžných případně recyklovatelných materiálů, a vyžíváním soudobých poznatků v technickém vybavení k zajištění provozní úspornosti udržitelné civilizace.

Kvalita stavby je ukryta v neotřelosti prostorového řešení, výjimečnosti polohy v daném prostoru a promyšleném technickém řešení včetně detailů realizovaných z dostupných zdrojů.

Autorská zpráva, redakčně upraveno

Autor: Doc. Ing. arch. Tomáš Brix
Návrh: 2018-21
Realizace: 2019-21
Zastavěná plocha: 115 m2
Užitná plocha: 182 m2

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Novostavby

Dokončení

2021

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2022 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz