Domov pro seniory v Luhačovicích

Domov pro seniory v Luhačovicích

(24. 1. 2017) Štefan Čillík -  Formica Zlín

   
 
 
 
 

Domov pro seniory v Luhačovicích

Domov pro seniory byl vybudován pro věkovou kategorii 65+ let s vyšším stupněm závislosti na pomoci jiné fyzické osoby.
Principy urbanisticko-architektonického řešení stavby vycházely z prostorového uspořádání území, zejména z okolní zástavby rodinnými domy a sídliště, situovanými přes ulici Družstevní. V prostoru mezi přilehlými ulicemi se předpokládá vytvoření náměstíčka, jež má být prodloužení parterového pěšího koridoru v souběhu s říčkou Šťávnicí z lázeňské pěší zóny. Urbanistické řešení severovýchodního předprostoru domova pro seniory tedy reflektuje vytvoření předpokládaného náměstíčka, s ohledem na tuto skutečnost byla navržena i architektura domu v jeho exponované jižní fasádě. Klidová zahradní parterová plocha pro obyvatele je směrována na osluněnou západní stranu domova.

Dům jsme navrhli jako solitér s centralizovanou kompozicí se snahou o docílení pocitu výrazu sociálního bezpečí. Objekt je nepodsklepený, třípodlažní, jeho architektura má jednoduchou kubickou formu se zastřešením valbovými střechami nízkého sklonu s výraznými přesahy střechy, které spolu s barevným odlišením fasády třetího podlaží stavbu opticky snižují a začleňují do lázeňského prostředí Luhačovic.  Respektovali jsme symetrii jako charakteristický kompoziční prvek (nejen) luhačovických lázeňských domů.
Přízemí je tvarově prolomeno vstupním prostorem s loubím, orientovaným do budoucího náměstíčka, zároveň navazujícím na obloukovou pergolu směrem do pobytové zahrady. Fasády jsou pojednány nepravidelně rozmístěnými okenními otvory se sníženými parapety umožňujícími lepší výhledy. Rohové a koncové části domu hmotově odlehčují prosklené plochy společných prostor a venkovní úniková schodiště.

Dispoziční řešení vychází ze stavebního programu definovaného objednatelem. Senioři jsou sdruženi do čtyř komunit po deseti obyvatelích – dvě komunity na jednom podlaží se společnými servisními a sociálními prostorami uprostřed a obývacími pokoji a terasami v okrajích domu. Kapacita domova je 40 lůžek ve skladbě 20 jednolůžkových a 10 dvojlůžkových pokojů, každý pokoj vždy s vlastním bezbariérovým sociálním zařízením. Samostatně byly navrženy i pokoje pro osoby se sníženou schopností pohybu. Domov je vybaven komplexním provozním, sociálním a technickým zázemím, součástí pobytového parteru jsou zařízení pro rehabilitaci seniorů.

Autorská zpráva

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Novostavby

Dokončení

2015

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz