Dům s výminkem

Dům s výminkem

(26. 6. 2023) KLAR

   
 
 
 
 

Dům s výminkem

Místo
Parcela se nachází na okraji zástavby v jižní části obce Rybí. Vymezuje ji přístupová cesta, přilehlý potok se vzrostlými stromy a oplocení sousedního domu. Plošně se jedná o poměrně velkou parcelu, nicméně ochranná a bezpečnostní pásma lesa a podzemních plynových zásobníků zastavitelnou část pozemku významně zredukovala a do značné míry i předurčila tvar domu.

Pozemek se mírně svažuje směrem k jihovýchodu. Svažitost terénu nabízí malebné výhledy do okolních pastvin, lesů a částečně do místní zástavby. V nejnižším bodě pozemku, kde přístupová cesta kříží potok a kde končí asfaltový povrch, stojí malá boží muka s lavičkou. Přestože se nacházejí na pozemku investora, jedná se o veřejně přístupné místo, které je už po staletí součástí křížové cesty vedoucí z Nového Jičína do Štramberka.

Zadání
Klienti nás oslovili se stavebním programem vlastního bydlení pro čtyřčlennou rodinu s oddělenou částí pro bydlení prarodičů. Dům měl být dřevěný a udržitelný, zejména ve smyslu snadno zrealizovatelný, s nízkými náklady na provoz a s možností aspoň částečné stavby svépomocí.

Koncept
Parcela na zelené louce nemá téměř žádnou sousední zástavbu, která by definovala strukturu a tvarosloví. V relativní blízkosti se nachází dvě katalogové dřevostaby se sedlovou střechou, zbytek okolní zástavby je mixem rozličných typů rodinných domů z různých období. Odpověď na otázku: „Jak by měl dům vypadat?” v tomto případě nebývá jednoduchá. Vzhledem k rozpočtu, nabitému stavebnímu programu a také požadovanému konstrukčnímu systému dřevostavby v návrhu využíváme racionální přístup s opakováním konstrukčních prvků.

Na hranici vymezených ochranných pásem umisťujeme dva do sebe vetknuté tubusy se sedlovými střechami. Základní tvar domu se tak na první pohled jeví jako tradiční podbeskydská zástavba, kterou tvoří drobné jednopodlažní domky se sedlovou střechou. Dvě samostatná křídla budou přirozeně oddělovat provoz budoucího výminku pro prarodiče a provoz pro samotnou rodinu. Hmoty vytváří jakési uzavření od severu a rozevírají se do privátního dvora s výhledy do přilehlého lesa. Dvůr lemují ochozy, na kterých je možné díky krytí přesahem střechy celoročně relaxovat a poslouchat zurčení blízkého potoka, šumění lesa nebo třeba jen vzdálený ruch běžného vesnického života. Slunce je v letních měsících stíněno vzrostlými stromy u potoka, v zimě paprsky proniknou větvemi stromů až do domu.

Dispoziční řešení

Obě funkční křídla se protínají v zádveří. Obrazně řečeno jde o jakýsi vstupní rozcestník, protože odsud lze zhlédnout obě křídla domu a zároveň celou terasu se zahradou. Na zádveří navazuje na jednu stranu chodba výminku, na druhou stranu hlavní obytný prostor. Chodba lemuje východní stranu výminku a umožňuje vstup do technické místnosti, koupelny a ložnice. Zároveň propojuje toto křídlo s terasou.

Při vstupu do hlavní obytné části rodinného domu vcházíme do velkého převýšeného prostoru s kuchyní a jídelnou. Jako v celém domě, i zde je kladen důraz na umožnnění průhledů skrz dům či ven do krajiny. Pásové okno v kuchyni dává přehled o vstupu do domu, výhledy do krajiny pak nabízí velké sedací okno v obýváku. Z obývacího pokoje vede chodba do klidové zóny s pokojem, koupelnou a ložnicí. Všechny obytné místnosti mají přímý vstup na krytý ochoz a terasu.

Konstrukční a materiálové řešení

Nosná konstrukce
Konstrukce domu je provedena jako dřevěná fošínková s dutinami vyplněnými minerální vatou a zaklopenými konstrukčními OSB deskami. V interiéru se pohledově nejvíce uplatňuje smrková biodeska a bílý sádrokarton. Podlahy v pokojích jsou dubové, v chodbách a koupelnách je použita keramická dlažba.

Základové konstrukce
Základy jsou rozděleny na dvě části. Výminek je založen na betonových základových pasech, zatímco hlavní obytná část vybíhá nad terén na subtilních ocelových stojkách. Dům je tak šetrnější k půdě pod ním a navíc si zachovává příjemné měřítko a lehkost.

Koncept vytápění
Vytápění je navrženo jako podlahové teplovodní napojené na elektrokotel. Obytný prostor je doplněn o krbová kamna na dřevo. V koupelně je umístěn topný žebřík.


Autorská zpráva
Foto: Václav Novák

Studio: KLAR
Autor: Ing. arch. Václav Kocián, MArch. Zdeněk Liška
Umístění projektu: Rybí 424, 742 65 Rybí
Země projektu: Česká republika
Rok projektu: 2019−2020
Rok dokončení: 2021
Zastavěná plocha: 145 m²
Užitná plocha: 124 m²
Plocha pozemku: 2161 m²
Rozměry: 722 m3 obestavěný prostor
Náklady: 5 mil. CZK
Spolupráce:
Statika: Ing. Martin Wünsche
PBŘ: Ing. Pavla Tvrdá
Realizace: Richard Kovář
PENB: Tomáš Brückner

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Novostavby

Dokončení

2021

Komentáře ke článku

 
 
 
 

26. 6. 2023 15:11:27. Re: Dům s výminkem. karel
9. 7. 2023 09:53:45. Re: Re: Dům s výminkem. Jitka

9. 7. 2023 09:56:14. Re: Dům s výminkem. Jitka

 
 
 
 

26. 6. 2023 15:11:27. Re: Dům s výminkem. karel

  VÝMĚNEK se SCHODIŠTĚM do zahrady??? :(

9. 7. 2023 09:53:45. Re: Re: Dům s výminkem. Jitka

  Ne každý prarodič je nutně invalida :-)

9. 7. 2023 09:56:14. Re: Dům s výminkem. Jitka

  Otevřené zádveří vypadá krásně, ale v našich klimatických podmínkách není praktické. Hlavně když jsou vstupní dveře proti převládajícímu směru větrů.

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2023 a href="https://bmone.cz/" target="_blank"Business Media One, s. r. o./a Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: a href="mailto:stavbaweb@bmone.cz"stavbaweb@bmone.cz/a